Het belang van tandartscontrole

Niemand gaat voor z'n plezier naar de tandarts, maar met regelmatige bezoekjes kun je jezelf veel problemen besparen. Helan voorziet ook een terugbetaling voor je tandartskosten.

Hoe vind je een goede tandarts?

Vraag aan familie, vrienden of collega's bij welke tandarts ze gaan, en wat hun ervaringen zijn. Vraag inlichtingen over zijn/haar manier van werken, de uurregeling voor raadplegingen, de tarieven (is de tandarts geconventioneerd of niet), eventuele specialisaties, of hij/zij nieuwe patiënten aanneemt, ... Voor meer informatie kan je ook terecht bij je huisarts en bij beroepsverenigingen van tandartsen.

Waarom een jaarlijks tandartsbezoek?

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Een tandarts is er niet enkel om schade te herstellen, maar vooral om tandbederf en problemen met je tanden te vermijden. Daarom is het vanaf de leeftijd van 2 jaar aangeraden om elke 6 maanden bij de tandarts langs te gaan voor een preventief controleonderzoek. De tandarts kan die frequentie aanpassen op basis van de toestand van je gebit.

Wil je optimaal terugbetaald worden door de wettelijke ziekteverzekering, en door je aanvullende tandverzekering? Dan is het belangrijk dat je jaarlijks op tandartscontrole gaat. Zowel de wettelijke ziekteverzekering als de aanvullende tandverzekering Dentalia Up, belonen goede preventie met maximale terugbetalingen.

Welke informatie geef je aan je tandarts?

Om je optimaal te kunnen behandelen, heeft je tandarts bepaalde inlichtingen nodig.

  • Heb je tandpijn? Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat je voelt. Maak een lijstje van de symptomen. Koorts, onfrisse adem, hoofdpijn, bloedend tandvlees, ...
  • Vermeld alles wat afwijkt van je normale gezondheidstoestand, zelfs als het volgens jou niets te maken heeft met je tandpijn. Je tandarts kan als professionele zorgverlener soms medische verbanden leggen.
  • Tandverzorging kan in combinatie met sommige geneesmiddelen problemen veroorzaken. Daarom is het belangrijk dat je de tandarts vertelt welke producten of medicijnen je gebruikt, zoals aspirine, bloedverdunners, ...
  • Je tandarts zal je enkele vragen stellen over je medische voorgeschiedenis en eventuele heelkundige ingrepen die je in het verleden onderging. Geef zeker door of je diabetespatiënt, zwanger of allergisch bent aan bepaalde stoffen. Licht je tandarts ook in als je gezondheidstoestand verandert. Alles wat je vertelt, is vertrouwelijk.

Terugbetaling van je tandartsbezoek

De wettelijke ziekteverzekering betaalt veel tandartskosten terug, maar niet alles. Ben je verzekerd met de tandverzekering Dentalia Up? Weet dat je dan 100% terugbetaald krijgt voor preventieve tandzorg. Dit tot 1.250 euro per jaar en zonder wachttijd. Ontdek alle voordelen van de tandverzekering via Helan. 

Meer over Dentalia Up

Nood aan advies of begeleiding?

Heb je een vraag over de terugbetaling van tandzorg, of over de tandverzekering Dentalia Up? We helpen je met plezier. Je kan onze klantenadviseurs contacteren via verschillende kanalen. Samen bekijken we jouw vraag of situatie.