Boostervaccinatie COVID-19 herfst 2022

Tot eind oktober 2022 loopt er opnieuw een boostercampagne voor het coronavaccin. Op deze pagina bundelen we de meest gestelde vragen hierover.

Algemene vragen

Ja, de vaccinatie is altijd gratis. Helaas circuleren er e-mails en sms’en die je aanzetten tot betaling. Dergelijke mails en sms’en zijn vals. Met deze tips van Safeonweb.be kan je valse uitnodigingen herkennen.

Zit je met vragen over de vaccinatie? Surf dan naar www.laatjevaccineren.be. Dat is de officiële website van de Vlaamse overheid over de vaccinatiecampagne.

Wetenschappelijke studies tonen aan dat boostervaccinatie nog steeds nodig is om nieuwe pandemieën met nieuwe varianten te voorkomen. En dit geldt in het bijzonder voor bepaalde categorieën van personen: 65-plussers, het zorgpersoneel en personen met een verminderde immuniteit.

Mensen met een verminderde immuniteit ontwikkelen namelijk minder antistoffen dan gezonde personen, zelfs na vaccinatie. Deze reactie is soms gekoppeld aan een bepaalde aandoening, zoals aangeboren immuunstoornissen of HIV, omdat de getroffenen weinig antilichamen aanmaken.

Een gebrek aan antilichamen kan ook verband houden met een behandeling die antilichamen verwijdert (bv. dialyse) of die voorkomt dat het menselijk lichaam antilichamen aanmaakt (bv. kankerbehandelingen, behandelingen die afstoting van transplantaten voorkomen, immunosuppressieve behandelingen). 

Meer details over deze studies vind je in een rapport op de website van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Voor deze boostervaccinatie wordt een aangepast vaccin gebruikt, ofwel van de firma Pfizer of van Moderna. Dit aangepaste vaccin bevat ook elementen gebaseerd op het omicronvirus. Het heeft geen belang of je nu voordien Pfizer of Moderna hebt gehad. Er moet wel degelijk 3 maanden tussentijd zijn met vorige COVID-19vaccinaties.

Iedereen ouder dan 18 jaar kan een herfstprik krijgen.

 • In Vlaanderen zal iedereen volgens leeftijd uitgenodigd worden. 
 • In Brussel en Wallonië ontvangen alleen 50-plussers en immuungecompromitteerde personen vanaf 12 jaar die voor deze herinnering zijn geselecteerd een uitnodiging. Wie jonger is dan 50 jaar, kan zich ondertussen aanmelden via Qvax om zich te laten vaccineren. Deze strategie kan nog wijzigen tijdens de herfstcampagne.

De geselecteerde personen ontvangen een uitnodigingsbrief per post. Als je ziekenfonds over je e-mailadres en/of gsm-nummer beschikt, dan ontvang je ook een uitnodiging via e-mail en/of sms. We raden je aan om je contactgegevens bij je ziekenfonds te vervolledigen. Dit kan makkelijk via Mijn Helan, je online ziekenfonds. Zo ontvang je de uitnodiging op verschillende manieren en ben je zeker op tijd op de hoogte.

Je krijgt je vaccinatie in het vaccinatiecentrum waar je jouw eerste vaccinaties hebt gehad. Is dit vaccinatiecentrum definitief gesloten, dan word je uitgenodigd in een ander vaccinatiecentrum in jouw buurt. Voor deze vaccinatiecampagne kunnen ook huisartsen, apothekers en verpleegkundigen vaccinatiemomenten organiseren waarvoor je je kan inschrijven. Ook deze vaccinatie is gratis en wordt zonder remgeld verrekend via je ziekenfonds met het RIZIV. 

Geselecteerde personen die in een woonzorgcentrum of in een andere vorm van residentieel wonen verblijven, zullen ook uitgenodigd worden voor de herfstprik in het vaccinatiecentrum. In overleg met het vaccinatiecentrum kan eventueel een mobiele thuisvaccinatie worden georganiseerd, in overleg met de huisarts die het globaal medisch dossier (GMD) van de patiënt beheert.

Meer informatie over de uitnodigingsbrief vind je op www.laatjevaccineren.be.

De ziekenfondsen hebben geen enkele invloed op de volgorde van vaccineren.  De oproepen voor de herfstprik zullen in volgorde van dalende leeftijden en prioriteiten zijn. Afhankelijk van de beschikbare plaatsen in jouw buurt kan dit aan een verschillend tempo zijn. De bedoeling is wel om de hele groep ten laatste op 31/10/2022 gevaccineerd te hebben.

Wil je meer weten over de algemene vaccinatiestrategie in België, surf dan naar laatjevaccineren.be.

Lijst van risicopatiënten

De ziekenfondsen hebben opnieuw een lijst samengesteld met personen met een verminderde immuniteit. Het gaat om een nieuwe selectie.

De volgende categorieën mensen van 12 jaar en ouder zijn geselecteerd om een ​​extra dosis te krijgen (volgens interministerieel besluit):

 • Patiënten met aangeboren immuunstoornissen.
 • Patiënten die chronische nierdialyse ondergaan (kunstnier).
 • Patiënten met bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren die de afgelopen 3 jaar actief behandeling worden of werden.
 • Patiënten die pre-transplantatie, stamceltransplantatie en orgaantransplantatie ondergaan.
 • Patiënten met ontstekingsziekten die worden behandeld met immunosuppressiva.

Voor deze vaccinatiecampagne werd de selectie niet gemaakt door huisartsen, maar door de ziekenfondsen. De ziekenfondsen hebben opnieuw een lijst samengesteld met personen met een verminderde immuniteit. Het gaat om een nieuwe selectie.

Het kan dus zijn dat iemand tijdens de vorige campagne als immuungecompromitteerd was geselecteerd, maar bij de huidige campagne niet weerhouden wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval als de kanker meer dan 3 jaar teruggaat, of als de persoon bepaalde medicijnen niet meer gebruikt.

Neen, de ziekenfondsen kunnen niemand meer toevoegen.

De selectie via de ziekenfondsen is automatisch gebeurd op basis van de facturatiegegevens. Ziekenfondsen kunnen niemand manueel toevoegen, ook niet als je aan de criteria beantwoordt. Neem in dat geval contact op met het vaccinatiecentrum. In deze campagne kunnen huisartsen geen personen toevoegen of schrappen.

In totaal zijn er  ruim 370.000 personen geselecteerd die prioritair worden uitgenodigd omwille van het feit dat ze een verminderde immuniteit hebben. 

Via myhealtviewer.be kan je zelf met je identiteitskaart nakijken of je inderdaad een uitnodiging zal krijgen voor een extra prik.

Is het nog niet duidelijk of je op de lijst staat?  Je ziekenfonds kan je verder helpen. Onder delegatie van de arts-directeur kunnen bepaalde medewerkers van je ziekenfonds dat voor je opzoeken. Daarvoor moet je persoonlijk contact opnemen met je ziekenfonds.

Wil je weten waarom je wel of niet op de lijst staat, neem dan contact met je huisarts. Hij of zij kent de selectieparameters en kan die toetsen aan je medische toestand.

Nee.  Het gaat over een limitatieve lijst. Dat betekent dat er geen andere aandoeningen meer kunnen toegevoegd worden. Ook een wijziging in de leeftijden is niet meer mogelijk tenzij de Hoge Gezondheidsraad een nieuw advies publiceert.

Niemand kan personen met andere aandoeningen toevoegen aan de lijst met risicopatiënten. Ook niet als hij of zij een attest van zijn/haar specialist heeft.
 

De ziekenfondsen kunnen je niet van de lijst schrappen. De huisarts of je GMD-arts, dat is de arts die je Globaal Medisch Dossier beheert, kan dat ook niet.

Je kan je uitnodiging afwachten en die telefonisch of via de webapplicatie uitstellen of weigeren. Je bent niet verplicht om de herfstprik te gaan halen. We raden het wel aan: de herfstbooster wordt maar éénmalig georganiseerd. Eind oktober sluit de campagne af. Bovendien hebben wetenschappelijke studies het belang van vaccinatie bewezen.

Je neemt best contact met het vaccinatiecentrum in de volgende gevallen:

 • Als je een aangeboren afweerstoornis hebt en daar geen behandeling voor volgt.
 • Als je geïnfecteerd bent met HIV en je aantal CD4-cellen is minder dan 200 per mm³ bloed.
 • Als er de afgelopen weken bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren werden vastgesteld.
 • Als je een pre-transplantatie ondergaat, of als je zeer recentelijk een stamceltransplantatie of een orgaantransplantatie hebt ondergaan.
 • Als je een inflammatoire ziekte hebt waarvoor de behandeling met immunosuppressiva zeer recent is gestart.

Certificaat

Er zijn drie manieren om een certificaat te verkrijgen.

 1. Smartphone: via www.covidsafe.be en identificatie via Itsme of Helena, krijg je een gevalideerde QR-code. Bewaar het certificaat op je gsm zodat je ook zonder internet de QR-code kan laten zien. Het certificaat kan je laten afdrukken en Bpost bezorgt het in je brievenbus. Hou rekening met minstens vier dagen verwerkingstijd.
 2. PC: via www.myhealthviewer.be en identificatie via Itsme of ehealth met je identiteitskaart. Je krijgt een pdf van het certificaat met de gevalideerde QR-code die je kan opslaan en afdrukken met je eigen printer.
 3. Regionaal telefoonnummer: via een IVR (interactive voice responder) kan je je rijksregisternummer intikken en zo een certificaat met de gevalideerde QR-code aanvragen. Dat certificaat wordt voor jou afgedrukt en verzonden naar je officiële adres. Hou rekening met vier dagen verwerkingstijd.
  • Vlaanderen: T. 078 78 78 50
  • Brussel: T. 02 214 19 19
  • Wallonië: T. 071 31 34 93
  • Duitstalige Gemeenschap: T. 0800 23 032

Neen, het is niet verplicht om een papieren document bij te hebben. In principe is de digitale versie van het certificaat de standaard. Bewaar het certificaat (QR-code) op je smartphone zodat je het ook zonder internetverbinding kan tonen.

Hou er rekening mee dat gegevens niet onmiddellijk ter beschikking zijn voor het certificaat:

 • Ten vroegste één dag na de vaccinatieprik is het mogelijk om een certificaat te generen met deze informatie.
 • Voor een herstelcertificaat (bewijs van antistoffen bij een doorgemaakte COVID-19-infectie): ten minste anderhalf uur nadat het labo de uitslag heeft geregistreerd.
 • Voor het resultaat van een PCR-test: ten minste anderhalf uur nadat het labo de uitslag heeft geregistreerd.

Heb je ondanks de wachttijd nog altijd niet de juiste informatie, neem dan contact op met het vaccinatiecentrum als het gaat over een vaccinatie, of het testcentrum als het gaat over een PCR-test, of het labo als het gaat over een bloedanalyse. Het ziekenfonds kan dit niet voor jou oplossen.

Ik heb geen smartphone of computer
Je kan telefonisch een certificaat aanvragen via een antwoordapparaat:

 • Vlaanderen: T. 078 78 78 50
 • Brussel: T. 02 214 19 19
 • Wallonië: T. 071 31 34 93
 • Duitstalige Gemeenschap: T. 0800 23 032

Je tikt je rijksregisternummer in wanneer het antwoordapparaat je daarom vraagt. Er wordt een papieren versie van je certificaat opgestuurd naar je officiële adres.

Dien je aanvraag tijdig in. De verwerking en verzending van je certificaat duurt minimaal 4 dagen.

Er is een terugbetaling van de PCR-test voorzien voor personen die zich niet mogen laten vaccineren wegens allergie of ernstige nevenwerking na de eerste vaccinatie. Je hebt hiervoor een verklaring nodig van een referentie-allergoloog dat je niet vaccineerbaar bent. Een attest van je huisarts of specialist is niet voldoende.

De allergoloog kan een attest afleveren als je een allergie hebt voor PEG of polysorbaat, of als je bij je eerste vaccinatie een zodanig ernstige nevenwerking hebt gekregen dat het niet mogelijk is om je zelfs in ziekenhuismilieu veilig te vaccineren.

Op termijn zullen er vaccins tegen COVID-19 op de markt zijn die geen PEG of polysorbaat meer bevatten en zal je je toch kunnen laten vaccineren.

Met de officiële verklaring van de referentie-allergoloog kan je ziekenfonds je PCR-testen terugbetalen, zonder beperking op het aantal. Een Covid Safe Ticket op basis van een terugbetaalde PCR-test kost je dan niets.

Voordelen en terugbetalingen

Wie gezond en in balans wil blijven, verdient net dat tikkeltje meer. Daarom hebben wij een hele reeks extra voordelen en terugbetalingen voor jou.

Dentalia Up

Bescherm je gezin tegen hoge tandzorgkosten. Krijg tot 4.000 euro terug voor tandverzorging, beugels, kronen, implantaten en meer.

Dienst Maatschappelijk Werk

Informatie, ondersteuning en advies over zorgoplossingen en financiële steun. Reken op de experts van de Dienst maatschappelijk werk van Helan.

Helan Zorgkas

Elk jaar krijg je een uitnodiging om de zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming te betalen. Zo help je een zorgbudget te voorzien voor ouderen of mensen die extra zorg nodig hebben.