Wat is kanker?

Kanker is een verzamelnaam voor een groep ziekten. Eén ding hebben ze gemeen: de samenstelling en het gedrag van bepaalde cellen verandert, waardoor ze schadelijk worden voor je lichaam.

Wat is kanker

Kenmerken van kanker

  • Door veranderingen in processen van groei, overleving of dood van cellen gaan bepaalde cellen zich anders gedragen, of veranderen ze van samenstelling. 
  • Kankercellen hebben de neiging zich ongeremd te vermenigvuldigen. Die 'ontspoorde' cellen controleren, herstellen of vernietigen is niet altijd eenvoudig. 
  • Kankercellen verspreiden zich via de bloedbaan, of het lymfestelsel, of door in te groeien in het omliggende weefsel. 
  • In veel gevallen vormen kankercellen een gezwel, of een tumor, in het lichaam.

Is kanker een ouderdomsziekte?

In België nemen de gevallen van kanker toe naarmate de leeftijd stijgt. Daar zijn verschillende verklaringen voor, waar experts het nog niet helemaal over eens zijn. Mogelijke redenen zijn:

  • De aard van het kankerproces zelf: het is vergelijkbaar met het proces dat voor veroudering zorgt in het lichaam. 
  • Wie ouder is, is langer blootgesteld aan de risicofactoren op ontwikkeling van kanker. 
  • Oudere cellen zouden vatbaarder zijn voor de ontwikkeling van kanker.
  • Veranderingen in het lichaam van ouderen, bijvoorbeeld insulineresistentie en chronische ontstekingen, zouden de cellen vatbaarder kunnen maken voor kanker. 

Kun je kanker voorkomen?

Alle soorten van kanker helemaal voorkomen is helaas niet mogelijk, maar preventieve maatregelen zijn zeker zinvol. 

Met een gezondere levensstijl zou men 30 tot 40% van de in België vastgestelde kankers kunnen voorkomen. In bepaalde gevallen kan vaccinatie er ook toe bijdragen. 

Eens je kanker hebt, is je levensstijl nog steeds van belang. Bij 60 tot 70 % van de kankers vergroot een gezonde levensstijl, en dus een goede lichamelijke en mentale conditie, de behandelingsopties en de kans op herstel. 

Kun je kanker vroegtijdig opsporen?

Als ze in een vroeg stadium ontdekt worden, zijn bepaalde kankersoorten goed behandelbaar. Zo vermindert vroegtijdige opsporing onder bepaalde voorwaarden ook het risico op kankersterfte.