Zorgen voor mensen met dementie

Lijdt er iemand uit je omgeving aan dementie? Wat is dementie nu precies? Hoe kun je het best helpen? En wat doet Helan voor patiënten en hun naasten?

Dementie

Wat is dementie nu precies? 

Dementie op zichzelf is geen ziekte, maar een syndroom. Het is een samenhangend geheel van bepaalde tekens of symptomen. Deze kunnen het gevolg zijn van een ziekte die de hersenen op een of andere manier aantast. Verschillende ziektes tezamen kunnen met andere woorden tot dementie leiden. De manier waarop dementie verschijnt, hangt bijgevolg af van die onderliggende ziekte(s). 

Dementie is dus een geleidelijk proces en een verzamelnaam voor het gelijktijdig voorkomen van geheugenproblemen, oriëntatiemoeilijkheden, gedragsveranderingen, stemmingswisselingen, problemen met taal en een vermindering van het intellectuele vermogen. 

Wat zijn de symptomen van dementie? 

Hoe kun je nu weten of het gaat om vergeetachtigheid of dat er iets meer aan de hand is? Allereerst is het belangrijk om te weten dat er geen eenduidige symptomen bestaan die er duidelijk op wijzen dat het om dementie gaat. Het is wel belangrijk om te weten dat dementie zich ontwikkelt in verschillende fases. Afhankelijk van welke fase waarin de persoon zich bevindt, duiken er andere symptomen op. Wil je zeker zijn dat het daadwerkelijk om dementie gaat? Dan is het aangewezen om een afspraak te maken bij een dementie-deskundige. Een tijdige diagnose brengt vaak een enorme opluchting met zich mee. 

Hoe ga je als mantelzorger om met iemand die dementie heeft? 

Mantelzorgers vormen de onmisbare schakel voor mensen met dementie. Zij staan dag en nacht paraat om de zorgen van de desbetreffende persoon draaglijk te maken. Zij zorgen ervoor dat de persoon met dementie zo lang mogelijk in zijn of haar vertrouwde thuisomgeving kan blijven wonen. Toch is de zorg voor iemand met dementie niet te onderschatten. Het is een proces van vallen en opstaan.

Toch zijn er een aantal factoren die kunnen helpen in de omgang met de persoon die dementie heeft:

  • Blijf de persoon met dementie als volwaardig persoon behandelen.
  • Spreek langzaam en zorg dat je boodschap duidelijk en eenvoudig is.
  • Wijs de persoon niet op het falende geheugen.
  • Grijp niet meteen in bij een woede-uitbarsting, laat de persoon in kwestie even uitrazen.
  • Blijf rustig wanneer de persoon achterdochtig wordt.
  • Als handelingen niet meteen lukken, reageer dan niet geïrriteerd maar pak de zaken samen aan.

Deze bovenstaande tips zullen je al een stap vooruithelpen in de omgang met de persoon met dementie. Het is bovendien belangrijk dat je als mantelzorger op tijd en stond ook voor jezelf zorgt. Wanneer de zorg zo nu en dan te zwaar wordt is het belangrijk dat ook jij je laat helpen.

Praktische hulp en tips

  • Helan Zorgwinkel.be: In onze gezondheidsshop helanzorgwinkel.be vind je ook zaken terug die een persoon met dementie in het dagelijkse leven kunnen helpen. Praktisch, maar evengoed spullen voor de persoon met dementie om te kunnen ontspannen. 
  • Expertisecentrum Dementie Vlaanderen: In Vlaanderen kun je ook terecht bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Zij staan in voor de nodige deskundigheid rond dementie en zorgen ervoor dat het onderwerp op de maatschappelijke agenda komt én blijft.
  • Dementiekundigen van Helan: De maatschappelijke werkers van Helan zijn ook opgeleide dementiekundigen. Ze ondersteunen jou met advies, praktische en administratieve informatie en psychosociale begeleiding. Helemaal gratis bovendien.

Hoe helpt Helan? 

Wij bij Helan streven sterk naar een positieve beeldvorming rond dementie. Vermits 1 op 5 Belgen kans heeft om het syndroom te krijgen, willen wij het taboe doorbreken en het onderwerp bespreekbaar maken. Personen die kampen met dementie hebben dagelijks zorg nodig. Wij zijn er niet alleen voor de personen met dementie maar ook voor hun zorgverleners. Zo kun jij met al je vragen terecht bij onze sociale dienstverlening

E-book: Hoe leren omgaan met dementie

In ons e-book vertellen we jou wat dementie precies inhoudt, hoe je de eerste tekenen kunt herkennen en waarom een tijdige diagnose enorm belangrijk is. Daarnaast zijn wij er ook voor jou. In het e-book vind je ook een lijst van diensten die jou in je dagelijkse zorg kunnen bijstaan. Tot slot geven we je enkele tips mee die je eraan zullen herinneren dat het belangrijk is om op tijd en stond aan jezelf te denken. 

Draag je zelf zorg voor iemand met dementie? Lees dan in ons e-book hoe je best omgaat met dementie.

Hoe leren omgaan met dementie?

Lees er alles over in ons e-book

Download het e-book