Psychische stoornissen zijn de grootste oorzaak van langdurige arbeidsongeschiktheid

Op dit ogenblik zijn in ons land ongeveer een half miljoen mensen langdurig arbeidsongeschikt. Ze zijn nu met 1,5 meer dan het aantal werklozen. De grote boosdoeners voor deze alarmerende cijfers zijn psychosociale stoornissen met als voornaamste diagnoses burn-out en depressie.

Stress, angst, oververmoeidheid, … Wanneer deze symptomen blijven aanhouden kan je in burn-out of depressie raken en zonder de juiste hulp in langdurige arbeidsongeschiktheid.

In ons land zijn sinds 2016 de gevallen van arbeidsongeschiktheid van langer dan één jaar door psychosociale stoornissen gestegen. Waarvan +46 % door burn-out en depressie. 

Hoewel iedereen in burn-out of depressie kan raken, is de toename van langdurige arbeidsongeschiktheid door deze diagnoses meer uitgesproken bij het vrouwelijke publiek. Bij 28 % van alle vrouwen in langdurige arbeidsongeschiktheid is de oorzaak burn-out of depressie. Vrouwen vertonen ook de grootste stijging van invaliditeit als gevolg van burn-out of depressie: bijna 50 % over 5 jaar. 

Er is ook geen vast gegeven over de beroepsstatus van iemand in langdurige arbeidsongeschiktheid door burn-out of depressie, maar de laatste jaren steeg de invaliditeit bij zelfstandigen met 59 %. En die treedt nu ook vaker op bij het jongere publiek tussen 25 en 39 jaar, daar waar het vroeger meer betrekking had op 50-plussers. Ook bij vrouwen die zelfstandig werken is deze stijging meer dan 66 %.

Kostenplaatje

Van de totale begroting van de sociale zekerheid wordt in België meer dan 10 miljard euro besteed aan het arbeidsongeschiktheidssysteem

In 2020 ging meer dan 1,6 miljard naar uitkeringen voor langdurige arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door depressie of burn-out. Dat is een stijging van meer dan 10 % in één jaar en van meer dan 47 % sinds 2016.

Aanbod van psychologische zorg versterken

Om de stijging van mensen in langdurige arbeidsongeschiktheid door burn-out en depressie te remmen, wordt er steeds meer ingezet op de toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg.

Helan-voordeel

Zie je het even niet zitten of heb je nood aan een gesprek? Als klant van Helan ziekenfonds heb je per jaar recht op 5 gratis gesprekken met een psycholoog van de Luisterlijn en 10 individuele sessies aan 11 euro.

Via het voordeel psychotherapie krijg je als Helan-klant een tegemoetkoming voor sessies bij een psycholoog, orthopedagoog of psychotherapeut.

Deel dit artikel

Verder lezen

12 oktober

Gratis webinar: Digitaal bewust opvoeden

Hoe moet je als ouder omgaan met het overdreven GSM-gebruik van je kind/jongere, het continu actief zijn op sociale media of het voortdurende gamen? Wat maakt games en sociale media zo aantrekkelijk? Wat moet je er zelf van kennen, waar moet je op letten en hoe hou je het binnen de perken?

10 oktober

‘Zie mijn pijn’ maakt mentale pijn zichtbaar met artificiële intelligentie

Psychisch lijden is vaak onzichtbaar en moeilijk onder woorden te brengen. Maar mentale pijn is écht. Via artificiële intelligentie maakte Helan Ziekenfonds de pijn van drie mensen zichtbaar én bespreekbaar. Niet toevallig op 10 oktober, of de Dag van de geestelijke gezondheid. Want ook al beweegt er op dat vlak al heel wat, toch is meer begrip voor psychische problemen en een bredere toegang tot geestelijke gezondheidzorg nog altijd broodnodig.

25 april

Vluchtelingen uit Oekraïne helpen? Helan helpt graag mee

Sinds februari zijn 5 miljoen Oekraïners hun land ontvlucht, waaronder bijna 30.000 die zich hebben aangemeld op Belgische bodem. Tal van initiatieven werden al op poten gezet om hen te verwelkomen en te helpen met hun administratie. Ook op het vlak van preventie, welzijn en zorg.

Sneeuwpret in Wiebelwijs
19 januari

Sneeuwpret bij Wiebelwijs

Wat is het toppunt van wintermagie voor onze kindjes? Juist, een wit tapijt van donzige sneeuwvlokken. Een witte winter was er dit jaar helaas nog niet bij. Maar als de sneeuw vanzelf niet naar onze kapoentjes komt, dan zorgen wij er wel voor!