FAQ huishoudhulp app

 • Via telefoon om je ziek te melden, als je voor een gesloten deur staat of voor andere dringende zaken.
 • Via mail of sms om verlof aan te vragen, om een wijziging in de planning door te geven, om een document of een gesprek aan te vragen.

 

 • Verwittig eerst jouw klanten van vandaag!
 • Verwittig jouw consulent telefonisch tussen 8u en 8u30.
 • Ga naar jouw huisarts en laat telefonisch aan jouw consulent weten hoe lang je afwezig zal zijn.
 • Bezorg ons jouw afwezigheidsattest via mail binnen de 48 uur.
 • Verwittig jouw consulent.
 • Ga bij de dokter indien nodig.
 • De dokter moet op jouw ziektebriefje ‘ongeval’ aankruisen en moet een medisch attest invullen voor de ongevallenverzekering.
 • Bezorg ons jouw afwezigheidsattest via mail binnen de 48 uur.
 • We vragen aan de klant om steeds een EHBO-kit te voorzien. Weet je die staan?
 •      Zorg eerst en vooral voor een veilige situatie. 
 • Verzorg jouw letsel volgens de EHBO-instructies
 • Verwittig jouw consulent zodat dit kan geregistreerd worden als EHBO-ongeval
 • Poetsen van alle ruimtes in de woning van de klant.
 • Strijken in de woning van de klant.
 • Maaltijden bereiden.
 • Kleine verstelwerkjes aan kledij.
 • Kleine boodschappen – te voet - voor de klant.
 • Je mag niet poetsen in gemeenschappelijke ruimtes van een appartementsgebouw. Je mag enkel poetsen in de privéruimtes van de klant.
 • Je mag niet poetsen in een praktijkruimte, winkel of werkplaats. Je mag enkel poetsen in de privéruimtes van de klant.
 • We voeren geen gevaarlijke taken uit. Gebruik van trapladder maximum drie treden.
 • We voeren geen ongezonde taken uit. Gebruik geen ammoniak, bleekwater of chloor.
 • We voeren geen onaangepast werk uit.
 • We passen niet op kinderen.
 • We passen niet op huisdieren.
 • Je mag niet poetsen bij familieleden tot en met de tweede graad.
  Mag niet: ouders, schoonouders, grootouders, aangetrouwde grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen.
 • Je mag niet poetsen voor personen die wonen op jouw eigen adres.
 • Verwittig jouw klant en jouw consulent.
 • Je hoeft niet zelf te betalen voor schade.
 • Neem indien mogelijk een foto kort na de gebeurtenis.
 • Indien de schade meer is dan 150 euro kan de klant een schadeclaim indienen.
 • De klant stuurt een mail naar schadeclaim@helan.be. 
 • Jouw consulent of de dienst schadeclaim zal jou documenten bezorgen voor de verzekering.
 • Vul de documenten zo snel mogelijk in en bezorg ze terug aan jouw consulent of aan de dienst schadeclaim.
 • Het dossier wordt verder afgehandeld door de dienst schadeclaim.
 • Je hoeft nooit zelf te betalen voor schade die je hebt veroorzaakt!
 • Jouw klant kan 4 keer per jaar een poetsbeurt kosteloos annuleren. Jouw klant dient schriftelijk de consulent te verwittigen. Dat kan via mail of via de app.
 • Geeft de klant een annulatie aan jou door? Vraag dan om dit via de consulent te doen en check dit nadien in jouw planning.
 • Jij kan vakantie nemen of een vervanging doen bij een andere klant. Spreek af met jouw consulent.
 • Probeer eerst de klant te bereiken.
 • Verwittig jouw consulent als de klant niet kan bereiken.
 • Stop indien mogelijk een briefje in de brievenbus.
 • Wacht 15 minuten of op toestemming van jouw consulent om te vertrekken.
   
 • Je start vroeger of later? Verwittig jouw consulent via SMS. Spreek dit ook af met jouw klant.
  Opgelet: wijzigingen geef je steeds de dag zelf nog door.
  Je doet extra uren? Verwittig jouw consulent via mail of SMS.
  Opgelet: wijzigingen geef je steeds de dag zelf nog door.
 • Je wisselt een klant van dag? Verwittig jouw consulent via mail of SMS.
 • Je moet dringend weg wegens familiale omstandigheden? Laat het telefonisch weten aan jouw consulent.
 • Wil je een permanente wijziging doen aan jouw planning? Bespreek dit telefonisch met jouw consulent.
   
 • Blijf kalm, hou afstand en bewaak jouw eigen grenzen.
 • Verlaat de ruimte of de woning van de klant indien de situatie escaleert.
 • Bel indien nodig de politie.
 • Meld alle grensoverschrijdend gedrag onmiddellijk bij jouw consulent.
 • Je kan ook terecht bij onze vertrouwenspersonen: anne.deschuyteneer@helan.be, ann.de.keyser@helan.be, stefanie.mulleman@helan.be, an.baekelandt@helan.be
 • €400 voor het aanbrengen van een nieuwe huishoudhulp.
  Je ontvangt de premie zodra de nieuwe huishoudhulp 2 maanden vast in dienst is.
 • €800 voor het aanbrengen van een nieuwe bediende.
  Je ontvangt de premie zodra de nieuwe bediende 2 maanden vast in dienst is.
 • €50 voor het aanbrengen van een nieuwe klant Huishoudhulp.
  Je ontvangt de premie zodra de klant 2 poetsbeurten heeft afgenomen.
 • €130 voor het aanbrengen van een nieuwe klant Ziekenfonds.
  Je ontvangt de premie zodra deze persoon klant is.
 • 10% medewerkerskorting bij Helan Zorgwinkel.
  Bij jouw aankoop dien je te vermelden dat je werknemer van Helan bent.Allerlei kortingen via http://helan.benefitsatwork.be.
 • 10% korting bij de Helan vakantieverblijven.
 • 10 euro korting op ontdekkingskampen en 10% korting op belevingskampen van Heyo.

 

 • Gratis werkkledij.
 • Een gratis vaccin tegen de griep.
 • Mogelijkheid tot een afspraak bij de arbeidsarts.
 • Jaarlijks personeelsfeest of familiedag.
 • Mogelijkheid om opleidingen te volgen.
 • Mogelijkheid om een (elektrische) fiets te leasen.
 • Je hebt een briefje nodig van de adviserende arts van je ziekenfonds of arbeidsongevallenverzekering waarop het aantal uren vermeld staan dat je mag werken. 
 • Dat doe je vóór je start met deeltijds werken. Je moet altijd je afgesproken rooster (met de dokter) volgen, tenzij deze jou een afwijking toestaat. 
 • Voor de uren waarvoor je een contract hebt en die je niet kan werken krijg je een aanvulling van het ziekenfonds of arbeidsongevallenverzekering. 
 • Je hebt geen recht op gewaarborgd loon. Dit wil zeggen dat je niet betaald wordt voor de uren die je niet werkt. Die uren worden vergoed door je ziekenfonds of arbeidsongevallenverzekering.
   
 • Papieren dienstencheques bezorg je tweemaal per maand aan de administratie.
 • Stuur jouw papieren cheques op de 1e en de 16e van elke maand.
 • Stop de papieren cheques in een gele enveloppe en stop ze in een Helan Brievenbus: je vindt ze hier
 • Of bezorg de papieren cheques via de post. Vergeet geen postzegel.
  Helan Huishoudhulp
  tav Dienst Boekhouding
  Gistelsesteenweg 294 bus 1
  8200 Sint-Andries
 • De klant betaalt ons met dienstencheques en daarnaast vragen we een klantenbijdrage van 120 euro per jaar.
  Met de opbrengst van de dienstencheques betalen we jouw loon.
 • Met de klantenbijdrages betalen we alle andere zaken: jouw werkkledij, coaching en opleidingen, een consulent voor jou en de klant, alle administratie en boekhouding,…
 • Wij betalen de voorschotten telkens op de eerste werkdag na de 15e van de maand. Afhankelijk van jouw bank kan het nog enkele dagen duren voor het voorschot op jouw rekening staat.
 • Wij betalen de afrekening van het loon telkens op de tweede werkdag van de maand nadien.
  Afhankelijk van jouw bank kan het nog enkele dagen duren voor het loon op jouw rekening staat.
 • Als je recht hebt op de eindejaarspremie ontvang je in de loop van de maand november een document van het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques.
 • Het premiedocument bestaat uit twee vakken: A en B.
  Het vak A vermeldt je bankrekeningnummer. Als het rekeningnummer niet is voorgedrukt of het is geen correct rekeningnummer: dan moet je het vak B invullen met een correct bankrekeningnummer en terugsturen naar het Sociaal Fonds. 
  Als dit een correct rekeningnummer is: dan moet je niets doen met het premiedocument.
 • De betaling van je eindejaarspremie wordt automatisch uitgevoerd begin december op jouw rekeningnummer.
 • Bezorg via jouw consulent je vakantieattest van RJV.
 • Het vakantieattest van RJV vermeldt jouw recht op vakantiedagen en op basis van dit attest kan de personeelsdienst jouw vakantierechten berekenen.

De lijst voor thuisstrijk vind je hier.

Helan Ziekenfonds voorziet voor de werknemers van Helan Huishoudhulp een V.I.P. service. Je krijgt namelijk een mailadres en telefoonnummer voor al jouw ziekenfondsvragen. Lees meer.

Syndicale afvaardiging Contactpersoon Telefoonnumer
ABVV Leslie Rutsaert 
Saskia Burgstede 
Gerda Jennis 
Ilse Antonis 
Vanessa Finjaer
Philip Cauwels
Beata Klimkiewicz
0497 47 48 97
0496 64 71 46
0474 27 68 79
0496 04 13 69
0485 32 50 21
0484 26 01 96
0497 06 01 77
ACV Kristel Delhoune 
Inge De Kegel 
Tamara Vermeiren 
Kelly Timmerman 
Sabine Van Dam 
Cindy De Smet
Hannelore De Vos
Davina Simon
Rita De Laet
0471 46 92 41
0498 28 85 47
0494 17 00 22
0473 52 05 72
0493 70 94 12
0484 78 92 08
0473 41 25 29
0472 03 01 77
0475 58 39 70
ACLVB Patricia De Beule 
Ann Vermeulen
Martine Van De Cauter
Carine De Vuyst
0478 30 12 73
0475 93 75 91
0496 38 10 25
0472 37 81 70