Mantelzorgverlof

Als werknemer kan je je arbeidsprestaties tijdelijk onderbreken of verminderen, zodat je tijd krijgt om mantelzorg te verlenen aan een zorgbehoevende persoon.

Mantelzorgverlof

Wie kan mantelzorgverlof opnemen?

Werknemers en ambtenaren kunnen mantelzorgverlof opnemen. Dit kan voltijds of door een vermindering van de arbeidsprestaties met één vijfde of de helft. Zelfstandigen, werklozen en gepensioneerden kunnen geen mantelzorgverlof aanvragen.
 

Hoe vraag je mantelzorgverlof aan?

Dien bij je ziekenfonds een aanvraag in om erkend te worden als mantelzorger met sociaal recht. Het attest van het ziekenfonds blijft één jaar geldig.

 

Zodra we je erkenning hebben toegekend, vraag je minstens 7 dagen op voorhand het akkoord van je werkgever. Vraag je mantelzorgverlof schriftelijk aan, per brief of aangetekend schrijven, en voeg het bewijs van je erkenning als mantelzorger met het sociaal voordeel toe.
 

Mantelzorgverlof

Goed om te weten

Ontvang jij zelf een ziekte-of moederschapsuitkering van je ziekenfonds? Vraag dan vooraf ook toestemming aan de adviserende arts van je ziekenfonds voor vrijwilligerswerk.

Hoe lang kan je mantelzorgverlof opnemen?

  • Werk je voltijds: je kan één maand voltijds mantelzorgverlof opnemen, of twee maanden de helft of één vijfde minder werken.
  • Werk je deeltijds: je kan één maand voltijds mantelzorgverlof opnemen. 

Over je volledige loopbaan kan je voor maximaal 6 zorgvragers mantelzorgverlof aanvragen. In totaal kan je dus maximaal 6 maanden voltijds mantelzorgverlof opnemen, of 12 maanden als je het halftijds of deeltijds opneemt.