Ondersteuning voor mantelzorgers

Ben je mantelzorger voor een naaste? Bij Helan weten we dat die taak soms zwaar is. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Onze Dienst Maatschappelijk Werk ondersteunt je met praktische oplossingen en op emotioneel vlak.

Extra ondersteuning bij mantelzorg

Als mantelzorger verdien je de beste ondersteuning. Helan wijst je daarom graag de weg en helpt je bij het aanvragen van specifieke voordelen.

Verlofsystemen voor mantelzorgers

Zorg je voor een familielid of iemand uit je omgeving? Via verschillende verlofsystemen kan je hier de nodig tijd voor vrijmaken.

Financiële steun

Er zijn heel wat premies, vergoedingen en financiële tegemoetkomingen voor mantelzorgers en zorgbehoevenden. Ontdek op welke financiële ondersteuning je recht hebt.

Helan-hulp voor mantelzorgers

Thuiszorg, warme maaltijden aan huis, ziekenvervoer en nog veel meer. De dienstverlening van Helan ondersteunt je als mantelzorger.

Zorg voor jezelf als mantelzorger

Om voor een ander te kunnen zorgen, moet je in de eerste plaats voor jezelf zorgen. Dat hoef je als mantelzorger gelukkig niet alleen te doen.
Sociale en fiscale tegemoetkomingen

Officiële erkenning als mantelzorger

Een officiële erkenning als mantelzorger kan je aanvragen via het ziekenfonds. Je krijgt dan:

  • een algemene erkenning
  • of een erkenning in het kader van een sociaal recht, bijvoorbeeld om mantelzorgverlof aan te vragen

Wat is mantelzorg?

Geef je langdurig en onbetaald hulp aan een zorgbehoevende in je directe omgeving, dan ben je een mantelzorger. Dit kan bijvoorbeeld hulp zijn aan een partner, ouder, kind, maar ook aan een ander familielid, vriend of kennis. Je helpt met andere woorden een chronisch zieke, een persoon met een beperking of een andere hulpbehoevende uit je omgeving.

Laat je registreren als contactpersoon van de zorgbehoevende voor wie je zorgt. Zo kunnen we snel bij jou terecht met vragen of voor aanpassingen in het zorgdossier.

Tips en diensten om langer autonoom thuis te wonen?

Download ons e-book

Tijdelijke opvangmogelijkheden

Een ruim aanbod aan kortverblijven, zorgverblijven en dag- of nachtopvang. Inclusief advies bij jouw keuze.

Personenalarm

Een extra veiligheid om zo lang mogelijk thuis te wonen, met de alarmcentrale op amper 1 druk op de knop van je verwijderd.

Thuisoppas zorgbehoevende

Gezelschap in je vertrouwde omgeving door een vrijwilliger. Ook ter ondersteuning van mantelzorgers.

Zorgwinkel

Of je nu op zoek bent naar artikelen waar je gezond en fit mee blijft of een rolstoel om te revalideren, op Helan Zorgwinkel vind je medisch- en gezondheidsmateriaal van hoogwaardige kwaliteit.