Vlaamse sociale bescherming: betaalbare zorg voor iedereen

De Vlaamse sociale bescherming omvat een pakket tegemoetkomingen en financieringen voor langdurige zorgnoden. De zorgkas voert dit steunpakket uit. Zo houden we kwalitatieve zorg betaalbaar voor iedereen.

Omdat de Vlaamse sociale bescherming onder de bevoegdheid valt van de Vlaamse overheid, moet de zorgkas alle briefwisseling in het Nederlands voeren.

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Ondersteuning voor niet-medische kosten in het kader van mantelzorg, thuiszorg en zorg in een rusthuis voor zwaar zorgbehoevenden.

Zorgbudget voor mensen met een handicap

Zorgbudget voor mensen met een erkende handicap, voor hulp aan huis, begeleiding, dagopvang, dienstencheques, …

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Financiële steun voor hulpbehoevende 65-plussers met een handicap en ernstige moeilijkheden bij dagelijkse activiteiten.

Mobiliteitshulpmiddelen

De zorgkas betaalt de factuur van medische mobiliteitshulpmiddelen op voorschrift bij een bandagist.

Zorgpremie

In 2023 bedraagt de jaarlijkse zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming 58 euro. Mensen met een laag inkomen betalen 29 euro..

Helan zorgkas

Via de premie voor de Vlaamse sociale bescherming help je mensen die zorg nodig hebben aan een extra budget. Zelf recht op een zorgbudget? Ook dan zijn wij je partner.

Kiezen voor Helan Zorgkas

Ook voor je verplichte aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming kan je bij ons terecht. Helan Zorgkas regelt het voor jou. Snel en gemakkelijk.