Vlaamse sociale bescherming: betaalbare zorg voor iedereen

De Vlaamse sociale bescherming omvat een pakket tegemoetkomingen en financieringen voor langdurige zorgnoden. De zorgkas voert dit steunpakket uit. Zo houden we kwalitatieve zorg betaalbaar voor iedereen.

Omdat de Vlaamse sociale bescherming onder de bevoegdheid valt van de Vlaamse overheid, moet de zorgkas alle briefwisseling in het Nederlands voeren.

Woon je in Brussel? Dan kan je beroep doen op de Regionale Maatschappij voor Onderlinge Bijstand (RMOB).

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Ondersteuning voor niet-medische kosten in het kader van mantelzorg, thuiszorg en zorg in een rusthuis voor zwaar zorgbehoevenden.

Zorgbudget voor mensen met een handicap

Zorgbudget voor mensen met een erkende handicap, voor hulp aan huis, begeleiding, dagopvang, dienstencheques, …

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Financiële steun voor hulpbehoevende 65-plussers met een handicap en ernstige moeilijkheden bij dagelijkse activiteiten.

Mobiliteitshulpmiddelen

De zorgkas betaalt de factuur van medische mobiliteitshulpmiddelen op voorschrift bij een bandagist.

Zorgpremie

Inwoners van Vlaanderen ouder dan 25 jaar betalen elk jaar een zorgpremie aan de zorgkas. Zo help je mensen die veel zorg nodig hebben. Lees er hier alles over.

Helan zorgkas

Via de premie voor de Vlaamse sociale bescherming help je mensen die zorg nodig hebben aan een extra budget. Zelf recht op een zorgbudget? Ook dan zijn wij je partner.

Kiezen voor Helan Zorgkas

Ook voor je verplichte aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming kan je bij ons terecht. Helan Zorgkas regelt het voor jou. Snel en gemakkelijk.

RMOB: Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand in Brussel

Voor mensen die in Brussel wonen kan je ook beroep doen op de Regionale Maatschappij voor Onderlinge Bijstand (RMOB). Zij zijn sinds de zesde staatshervorming verantwoordelijk om een aantal opdrachten te vervullen van verzekeringsorganen inzake gezondheid en bijstand aan personen.

Instellingen die vallen onder de RMOB:

  • Rustoorden, rust- en verzorgingsinstellingen
  • Dagverzorgingscentra
  • Psychiatrische verzorgingstehuizen
  • Initiatieven voor beschut wonen
  • Multidisciplinaire palliatieve-begeleidingsequipes

Diensten waarop je beroep kan doen: