Kortverblijf voor zorgbehoevenden

Kan je tijdelijk de zorgen voor een naaste niet meer opnemen? Reken op een tegemoetkoming voor een kortverblijf van een zorgbehoevende.

Jouw voordeel 15 euro per dag terugbetaald

15 euro per dag terugbetaald

  

De tegemoetkoming bedraagt 15 euro per dag, met een maximum van 14 dagen per jaar.

Word jij blij van dit voordeel?

Hou een gezond leven betaalbaar met voordelen die lonen en geniet van onze service op maat.

Sluit aan bij Helan

Voorwaarden

  • Je bent in orde met je ziekenfondsbijdrage.
  • Het kortverblijf moet gebeuren in een instelling voor kortverblijf, erkend door het RIZIV.
  • Je moet vooraf een medisch akkoord van het ziekenfonds hebben. Dit moet in orde gebracht worden door het centrum voor kortverblijf, binnen de 5 werkdagen na de opname.

Hoe geniet je van dit voordeel?

Op de Sociale kaart vind je een overzicht van de centra voor kortverblijf waar je een kortverblijf kan regelen.

Bezorg ons de factuur van het kortverblijf:

  • Digitaal: met de Helan-app of via Mijn Helan. Een kleefzegel is niet nodig, we identificeren je document dankzij je login.
  • Per post naar Helan ziekenfonds, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk, voorzien van een witte kleefzegel. Of deponeer het in een Helan-brievenbus in je buurt.

Goed om te weten

Een kortverblijf is een tijdelijke opname in een centrum voor kortverblijf. Dit is een praktische oplossing als de familie of een derde die normaal een zorgbehoevende opvangt, hiervoor tijdelijk niet kan instaan. De zorgbehoevende kan dan voor een korte periode terecht in een centrum voor kortverblijf om je tijdelijk te ontlasten.