Zie mijn pijn

Psychische problemen zijn vaak onzichtbaar en moeilijk onder woorden te brengen. Maar mentale pijn is écht. 

Via artificiële intelligentie (A.I.) maken wij de onzichtbare pijn van 3 mensen zichtbaar. 

Zodat hun omgeving écht kan zien wat zij elke dag voelen. En hun pijn ook écht bespreekbaar wordt.

sarah

Ik rol me in een bolletje als een insect, het enige dat mij een veilig gevoel geeft.

"Ik heb meegewerkt omdat ik het belangrijk vind dat mensen met een psychische kwetsbaarheid niet onderschat worden. Maar dat tegelijk hun pijn ook niet onderschat wordt. Het onthullen van het beeld was heftig. Alsof de computer beter begrijpt wat ik doormaak dan de meeste mensen."

lotte

Het voelt alsof er een raam tussen mij en de wereld zit.

"Ik heb tijdens mijn herstelproces veel schaamte en eenzaamheid gekend. Dat er nu meer aandacht komt voor mentale gezondheid vind ik hartverwarmend. Het A.I.-beeld van mijn eigen onzichtbare pijn zal nog lang blijven nazinderen. Ik denk ook dat anderen met de diagnose ASS zichzelf erin zullen herkennen."

wouter

Het lijkt of ik enorme vleugels heb om te gebruiken, terwijl ik vastgebonden ben.

"Door mee te doen, wil ik helpen om de taboesfeer rond psychische kwetsbaarheden te doorprikken. Ik was ook nieuwsgierig hoe mijn verhaal er zou uitzien in beeld. Het A.I.-beeld voelt voor mij bijna als een herinnering. Hoe surreëel het ook is, het geeft vorm aan iets dat ik vroeger alleen maar kon probéren uitleggen."
 

Psychische problemen zie je niet. Maar ze zijn er wel.

Mentale pijn is niet zichtbaar, maar daarom geen minder reëel probleem. Uit de Preventiebarometer Geestelijke gezondheid (juli 2023) van het Belgisch instituut voor Gezondheid Sciensano blijkt dat 3 op 10 Vlamingen zich psychisch niet goed voelen. Een bevraging van 2018 (1) toont aan dat 1 op de 10 Belgen effectief aan een psychische stoornis lijdt, zoals een angststoornis of een depressie. 

Onzichtbaar probleem

Dat het onzichtbare van de mentale pijn onbegrip in de hand werkt, merkt dr. Ellen Sleuwaegen, klinisch psycholoog, elke dag in de praktijk: "Er is steeds meer aandacht voor mentale problemen. Maar het blijft toch altijd een onzichtbaar probleem. Je kan je angst of depressie niet tonen zoals je een gebroken been toont. En woorden schieten vaak tekort."

Zichtbaar maken

Vandaar ons initiatief om mentale pijn effectief zichtbaar te maken. Via artificiële intelligentie, of A.I. Concreet vroegen we 3 mensen om hun mentale pijn onder woorden te brengen bij onze psychologe. Zinnen uit dat gesprek werden aan een computer voorgelegd en via een professionele A.I.-tool in een beeld omgezet. De resultaten waren stuk voor stuk beklijvend. 

Bespreekbaar maken

Dat Lotte, Sarah en Wouter hun verhaal delen, is moedig. En het verschil dat ze hiermee maken, is reëel. Dat vindt ook dr. Ellen Sleuwaegen, klinisch psycholoog: "Je pijn kunnen tonen aan je omgeving geeft hen meer inzicht in jouw situatie. Het kan het wederzijdse begrip alleen maar groter maken. Dit is geen therapie, maar vooral een middel om de pijn tastbaar en bespreekbaar te maken."

  • Met dank aan Lotte, Sarah en Wouter die hun pijn zichtbaar durfden maken, aan het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), en dr. Ellen Sleuwaegen, klinisch psycholoog, die de deelnemers begeleidde tijdens de hele duur van de opnames. 
  • Wij gebruikten een professionele AI-tool om de beelden te genereren. Die tool wordt niet breed uitgerold. Mensen die geïnteresseerd zijn in de technologie kunnen wel gebruik maken van online tools zoals DALL-E van OpenAI dat recent opengesteld werd voor het grote publiek.

Meer aandacht naar mentale gezondheid

De Onafhankelijke Ziekenfondsen, waar Helan deel van uitmaakt, pleiten ervoor om de geestelijke gezondheidssector op hetzelfde niveau te zetten als de somatische, of fysieke. Zowel qua perceptie als op vlak van beleid. Er is meer begrip nodig voor mentale gezondheidsproblemen, en een bredere toegang tot mentale gezondheidszorg.  

Blijven investeren

Maar 6 procent van het federale gezondheidszorgbudget ging in 2020 naar geestelijke gezondheidszorg2. Amper 2 procent ging naar preventie3. Sinds de coronapandemie zijn er al bijkomende inspanningen geleverd. Er werd 200 miljoen euro geïnvesteerd in gezondheid, voornamelijk om de toegang tot eerstelijnspsychologen te ondersteunen.

Maar een goede communicatie over het zorgaanbod, en de beschikbaarheid van een divers zorgaanbod dichtbij de patiënt, is essentieel als we willen dat deze investeringen vruchten afwerpen. Het is noodzakelijk om te blijven investeren in de geestelijke gezondheid.

Langdurige arbeidsongeschiktheid omwille van psychische gezondheidsproblemen is een realiteit. Volgens cijfers van MLOZ was in 2021 36,44% van de langdurige (+ 12m) arbeidsongeschiktheid daaraan te wijten. Tussen 2016 en 2020 steeg het aantal  langdurig arbeidsongeschikten wegens burn-out en depressie met 39,2%, wat neerkomt op uitgaven van meer dan 1,5 miljard euro. En tussen 2018 en 2021 steeg het aantal nieuwe gevallen van arbeidsongeschiktheid wegens burn-out met nog eens 66%.

Er zijn meer middelen nodig voor initiatieven die inzetten op preventie, vroegdetectie en tijdige behandeling. Die zijn namelijk cruciaal om ernstige mentale gezondheidsproblemen te voorkomen. Niet alleen primaire preventie is van belang, maar ook secundaire en tertiaire preventie om herval en/of verslechtering te voorkomen.

Het is ook de moeite om te investeren in mentale gezondheidsgeletterdheid en -kennis, en om mentale weerbaarheid te stimuleren. Meer kennis over mentale gezondheidsproblemen kan helpen om stigmatisering tegen te gaan. Vooral bij jongeren is dat van groot belang, omdat blijkt dat zij vaak geen hulp zoeken omwille van het stigma op mentale gezondheidsproblemen. Scholen kunnen hier een belangrijke rol spelen. De Onafhankelijke Ziekenfondsen publiceerden in het verleden al verschillende aanbevelingen voor de mentale gezondheid van jongeren4.

De toegang tot geconventioneerde eerstelijns  én gespecialiseerde psychologen moet blijvend uitgebreid worden, zodat wachttijden ingekort worden. Er is ook bijzondere aandacht nodig voor kwetsbare doelgroepen: jongeren, maar ook ouderen.

Onderzoek wijst uit dat investeringen in psychotherapie mogelijk tot een verlaging in het aantal voorschriften van psychofarmaca kunnen leiden. Psychotherapie kan ook helpen bij het voorkomen van herval.

Wanneer mensen schakelen tussen verschillende hulpverleners en zorgomgevingen (bv. ziekenhuis, psycholoog, huisarts,…) is het belangrijk dat de overdracht van belangrijke informatie vlot en tijdig verloopt. Ook de patiënt zelf en eventuele mantelzorgers moeten goed geïnformeerd blijven op elk moment.

De optimalisatie van informatieprocessen is cruciaal voor een goede zorg. Specifieke aandacht is bovendien nodig voor jongeren die de overgang maken van de jeugd- naar de volwassenenzorg.

Zoek jij hulp?

Gaat het wat minder met je en heb je het gevoel dat je hulp nodig hebt? Of maak je je zorgen om iemand in je omgeving?  We maakten voor jou een overzicht van de mogelijke hulplijnen.

Bekijk waar je terecht kan

Gratis webinar

Leef jij samen met iemand met een psychische kwetsbaarheid? Herbekijk het webinar met Lennie Van Proeyen, systeempsychotherapeute en ervaringsdeskundige.

Herbekijk het webinar

Helan neemt mentale gezondheid serieus

Mentale pijn is echt

En daarom besteden we bij Helan al langer dan vandaag extra aandacht aan psychische gezondheid, zowel preventief als curatief.

Icon

Terugbetaling psychotherapie

Helan verzorgt de terugbetaling voor psychotherapie via de wettelijke ziekteverzekering.

Icon

Extra Helan-voordeel voor psychotherapie

Helan biedt een extra terugbetaling voor wie geen recht heeft op de wettelijke terugbetaling.

Icon

Gratis psychologische hulp via de Helan Luisterlijn

Als klant van Helan Ziekenfonds heb je elk jaar recht op 5 gratis gesprekken met een psycholoog van de Luisterlijn.

Icon