Hoe weet ik of mijn kind een leerstoornis heeft?

Met de proefperiode in zicht is het belangrijk dat je kind zich kan voorbereiden op de toetsen. Deze periode is meteen ook een moeilijke periode voor kinderen met leerstoornissen. Hoe herken jij nu dat je kind een leerprobleem heeft? En wat kun je eraan doen?

Leerstoornissen

Wat is een leerprobleem? 

Een ‘leerprobleem’ is een verzamelnaam voor leermoeilijkheden en leerstoornissen. Tussen deze twee is er een duidelijk verschil. Zo heeft een kind leermoeilijkheden als het moeilijk kan volgen op school. De oorzaak kan liggen bij het kind zelf of in de omgeving.

Leerstoornissen zijn problemen die specifiek het lezen, spellen en rekenen moeilijker maken. Doordat de stoornis meestal duidelijke kenmerken bevat, kan je er ook rekening mee houden gedurende het schooljaar.

Hoe herken je een leerstoornis? 

Als je kind een goed redeneervermogen of logisch denkvermogen heeft en de problemen zich vooral situeren op vlak van een zwakker geheugen, dan heeft je kind mogelijk te maken met één van onderstaande leerstoornissen. We geven je hieronder een duidelijke checklist met aspecten waarop jij kunt letten. Wanneer je één of meer vakjes kunt aankruisen bestaat de kans dat je kind een leerstoornis heeft. 

 • achterstand in lezen, spellen en/of rekenen;
 • regelmatig de tekst kwijt raken;
 • veel fouten maken met het overschrijven van woorden;
 • problemen bij het aanleren, onthouden en opzeggen van leerstof die vanbuiten moet geleerd worden;
 • moeilijk onthouden van spraakkundige termen en rekenkundige termen hoewel het begrip aanwezig is;
 • opmerkelijk veel rekenfouten maken bij heel eenvoudige bewerkingen; 
 • omgekeerd schrijven en noteren van cijfers, breuken, decimale getallen en tweeklanken;
 • omwisselen van letters zoals d en b.

Stel niet zomaar zelf een diagnose. Wanneer je twijfelt of je kind daadwerkelijk één van de bovenstaande kenmerken vertoont, neem je best in eerste instantie contact op met de leerkracht van je kind. Zij weten het beste hoe je hiermee moet omgaan en wat je moet doen. Ook kun je rechtstreeks naar een zorgverlener zoals een logopedist gaan voor de nodige hulp.

Wat zijn de meest voorkomende leerstoornissen? 

Leesstoornis

Er is geen eenvoudige test waarmee een leesstoornis of dyslexie vastgesteld wordt. Dit komt doordat lees- en spellingsproblemen ook andere oorzaken kunnen hebben. Wanneer je kind enorm veel moeilijkheden heeft met lezen, is het vaak toch een sterke aanwijzing voor dyslexie. De fouten die je kind maakt lijken op verstrooidheidsfouten. Bijvoorbeeld: ‘kineren’ in plaats van ‘kinderen’ schrijven. Zij lezen hun vragen dikwijls verkeerd en antwoorden dan ook fout of onvolledig.

Taalstoornis

Als je kind over weinig woorden beschikt en nog geen woorden met elkaar combineert, dan bestaat de kans dat je kind te maken heeft met een taalstoornis die dysfasie wordt genoemd. Ook wanneer je het gevoel hebt dat je eigen kind de eigen taal trager aanleert dan zijn leeftijdsgenootjes, is het verstandig om eens een expert op te zoeken. 

Rekenstoornis 

Leerlingen met een rekenstoornis of dyscalculie vertonen opvallende en blijvende moeilijkheden met rekenen en wiskunde. Vaak bevinden de problemen zich specifiek op het niet onthouden van de maaltafels.

Hoe kun je een leerstoornis aanpakken? 

Als ouder is het verstandig om het probleem zo snel mogelijk op te sporen. Hierdoor kan je kind ook snel starten met een behandeling. Volgende stappen helpen jou om de leerstoornis van je kind tijdig aan te pakken. 

 • Is er een vermoeden dat je kind een leerstoornis heeft? Bespreek het eerst eens met de leerkracht van je kind. Vermits hij of zij dagelijks actief bezig is met het leerproces van je kind, kan hij of zij al eerste zaken bijsturen of je zeggen wat je nog meer kan doen.
 • Heb je vragen over de leerstoornis van je kind? Ga dan eens langs bij het Centrum voor leerlingenbegeleiding. Zij kunnen je met raad en daad bijstaan en je vragen beantwoorden. Ook wanneer je uitsluitsel wil of je kind daadwerkelijk met één van bovenstaande leerstoornissen te maken heeft, kunnen zij dat mits enkele tests achterhalen.
 • Bij lees-, schrijf- of spelproblemen kun je ook de computer inzetten. Eureka ADIBib biedt gratis voorleessoftware en een digitale versie van schoolboeken aan. Deze tools helpen om beter les te kunnen volgen. Meer informatie vind je op www.adibib.be.
 • Heeft je kind professionele hulp nodig? Dan kun je terecht bij een logopedist. Deze behandelt niet alleen taal-en spraakproblemen, maar ze helpen kinderen ook met lezen, schrijven en rekenen. Soms is er ook kinesitherapie of psychologische begeleiding nodig.

Weet dat je voor de kosten van de logopedist kan rekenen op de tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering. Hoeveel de terugbetaling betreft hangt af van de behandeling. Lees meer over de terugbetalingen rond logopedie.

Alles wat je moet weten over logopedie

Wil je meer weten over de verschillende leerstoornissen en logopedie? Download ons e-book.

Beroep doen op een logopedist?

Wil je meer weten over de verschillende leerstoornissen en logopedie?

Download het e-book