Terug aan de slag na je arbeidsongeschiktheid

Loopt je arbeidsongeschiktheid af? Dan kan je terug aan het werk. Meestal wordt het werk volledig hervat. Ben je nog niet in staat om volledig terug te werken, dan kan je deeltijds terug aan de slag. Je kan je laten begeleiden door een terug-aan-het-werkcoach

Volledige werkhervatting

Ga je volledig terug aan het werk voor of na de einddatum van je arbeidsongeschiktheid? Dit noemen we een 'volledige werkhervatting'. Je kan ervoor kiezen om je te laten begeleiden door een terug-aan-het-werkcoach

Meer over het traject 

Einde van je erkenning

De adviserende arts van het ziekenfonds kan tijdens een medische controle beslissen om je niet langer als arbeidsongeschikt te erkennen vanaf een bepaalde datum. Dit noemen we het einde van je erkenning. 

Meer over einde erkenning

Pensioen of overlijden

Je arbeidsongeschiktheid kan ook aflopen wanneer je met pensioen gaat of in geval van overlijden. 

Meer over pensioen of overlijden

Verlenging en herval

Als je arbeidsongeschiktheid langer duurt, of als je hervalt, moet je je arbeidsongeschiktheid opnieuw tijdig aangeven

Meer over verlenging en herval

Vrijwilligerswerk

Wil je tijdens je arbeidsongeschiktheid onbezoldigd vrijwilligerswerk uitvoeren? Dat is mogelijk mits toestemming van de adviserende arts van het ziekenfonds. 

Meer over vrijwilligerswerk

Deeltijdse werkhervatting

Na een periode van arbeidsongeschiktheid is het meestal mogelijk om zonder problemen het werk terug op te starten. Het kan ook gebeuren dat je niet voor de volle honderd procent kan herstarten. In dat geval kan je gefaseerd terug het werkveld in

Meer over deeltijdse werkhervatting

Meer over arbeidsongeschiktheid

Wil je weten wat je rechten en plichten zijn in het begin van je arbeidsongeschiktheid? Of waar je op moet letten tijdens je arbeidsongeschiktheid? Wij helpen je graag verder.

Je uitkeringsdossier opvolgen via Mijn Helan

Wil je weten of alles in orde is voor de uitbetaling van je ziekte-uitkering? Bekijk het in Mijn Helan. Volg daar de status van je dossier en zie meteen of er een uitkering werd gestort. 

Opvolgen via Mijn Helan