Start van je arbeidsongeschiktheid

Ben je werknemer, werkloze of zelfstandige en word je arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval? Bekijk wat je moet regelen bij de aanvang van je arbeidsongeschiktheid.

Aangifte en aangiftetermijn

Word je arbeidsongeschikt? Doe dan tijdig een aangifte van arbeidsongeschiktheid bij je ziekenfonds. Dit doe je door een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid te laten invullen door je behandelende arts, en dit tijdig te bezorgen aan je ziekenfonds.

De aangiftetermijn verschilt al naargelang je werknemer, werkloos of zelfstandige bent.

Meer over aangifte

Arbeidsongeschikt?

Doe zo snel mogelijk aangifte bij Helan.

Hoe vraag je een uitkering aan?

Als werknemer kan je een ziekte-uitkering ontvangen na de periode van gewaarborgd loon. Als werkloze kan je vanaf de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangen. Als zelfstandige kan je vanaf de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangen, als je meer dan 7 dagen ziek bent. Doe hiervoor een aanvraag via een aangifte van arbeidsongeschiktheid.

Geef je arbeidsongeschiktheid tijdig aan bij je ziekenfonds. Zo vermijd je een financiële sanctie. Deze aangiftetermijn hangt af van je statuut. Lees meer over de aangiftetermijn.

Je eerste uitkering wordt gestort ongeveer 45 dagen nadat we je getuigschrift ontvangen. Voorwaarde is wel dat we alle nodige documenten correct ingevuld ontvangen binnen de 30 dagen.

Download het getuigschrift en laat het invullen door je behandelende arts.

Download het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Laat het invullen door je behandelende arts en bezorg het ons tijdig digitaal.

Heb je geen getuigschrift van arbeidsongeschiktheid bij de hand?

Vraag je arts om zelf een medisch getuigschrift (ook formulier 'vertrouwelijk' genoemd) op te maken met de nodige gegevens:

 • jouw gegevens
 • de identificatie van de behandelende arts (arts erkend door het RIZIV)
 • datum en handtekening van de behandelende arts
 • begin- en einddatum van de arbeidsongeschiktheid
 • diagnose: reden en aard van de arbeidsongeschiktheid
   

Werknemers en werklozen:

Vul je inlichtingenblad in via Mijn Helan. Doe dit meteen, zo kunnen we je dossier sneller verwerken.

Zelfstandigen:

Het ziekenfonds vraagt je om een aantal documenten in te vullen:

 • Een inlichtingenblad met vragen over jouw inkomsten. Bezorg dit digitaal.
 • Een vragenlijst over je beroepsactiviteit. Bezorg dit digitaal.
 • Een 'formulier 225' met vragen over je gezinssituatie. Vul dit digitaal in via Mijn Helan.
 • Of stuur alle documenten per post naar Helan ziekenfonds, Dienst arbeidsongeschiktheid, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.
   

De adviserende arts van het ziekenfonds moet eerst je arbeidsongeschiktheid erkennen.

 • Je arbeidsongeschiktheid wordt erkend.
 • Je arbeidsongeschiktheid wordt niet erkend. Indien je niet akkoord bent met de beslissing kan je in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank.
   

Van zodra je arbeidsongeschiktheid erkend is, bevestigen we dit met een brief. Na het onderzoek van je uitkeringsdossier, ontvang je opnieuw een brief met de melding van je dagbedrag.

Later kan de adviserende arts je eventueel uitnodigen voor een controleonderzoek.

Periode van gewaarborgd loon

Als werknemer ontvang je in het begin van je ziekte nog een loon van je werkgever. Dit wordt de periode van het ‘gewaarborgd loon’ genoemd. De periode van gewaarborgd loon is afhankelijk van je arbeidsstatuut. Je ontvangt geen ziekte-uitkering van je ziekenfonds zolang je een gewaarborgd loon krijgt.

Als je geen gewaarborgd loon ontvangt, omdat je bijvoorbeeld werkloze bent en arbeidsongeschikt wordt, ontvang je voor de periode vanaf je eerste dag arbeidsongeschiktheid een uitkering van het ziekenfonds. 

Meer over het gewaarborgd loon

Bedrag uitkering

In geval van arbeidsongeschiktheid kan het ziekenfonds jou een vervangingsinkomen uitbetalen. Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid ontvang je de uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid. Vanaf het tweede jaar krijg je het statuut 'invaliditeit' en dus een invaliditeitsuitkering. De regels zijn anders voor werknemers, werklozen en zelfstandigen. Bereken hoeveel je uitkering ongeveer zal bedragen. 

Meer over je uitkering 

Datum betaling uitkering

Ben je werknemer, werkloos of zelfstandig? Duid hieronder je situatie aan en kijk wanneer je uitkering betaald wordt. Opgelet, deze kalender is pas geldig nadat je een eerste uitkering ontvangen hebt. De datum van uitbetaling verschilt ook al naargelang je minder dan 1 jaar of langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent.

Bekijk op de kalender op welke dag we jouw vervangingsinkomen overmaken aan je bank. Afhankelijk van je bank kan het enkele dagen duren voordat het bedrag op je rekening staat. Je ontvangt een e-mail van zodra we de betaling overmaken. Het uur waarop je deze e-mail ontvangt kan verschillen voor elke betaling. Duid in je profiel op Mijn Helan aan of je een melding via e-mail wilt ontvangen.

Duid jouw situatie aan

 • Ben je net arbeidsongeschikt en wacht je op je eerste uitkering? De betaaldatum van je eerste uitkering kan afwijken van deze kalender.
 • Ben je loontrekkende met een akkoord deeltijdse activiteit? Dan krijg jij je uitkering nadat we de maandelijkse verklaring van je werkgever ontvangen hebben.
 • Ben je in een dossier van schuldbemiddeling of loonbeslag? Dan krijg jij je uitkering eenmaal per maand, op de tweede betaaldag aan het einde van de maand.
 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

 • Loontrekkenden met een akkoord deeltijdse activiteit ontvangen hun uitkering bij ontvangst van de maandelijkse verklaring van hun werkgever.
 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

 • Ben je net arbeidsongeschikt en wacht je op je eerste uitkering? De betaaldatum ervan kan afwijken van deze kalender.
 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

Je uitkeringsdossier opvolgen en beheren via Mijn Helan

 • opstarten van je uitkeringsdossier
 • opvolgen van de betaling van je uitkeringen
 • digitaal bezorgen van documenten voor je uitkeringsdossier
 • aanvragen van vakantie, werkhervatting, vrijwilligerswerk
 • en zoveel meer!

Opvolgen via Mijn Helan

Medische controle

Wanneer je een ziekte-uitkering krijgt, kan je gecontacteerd worden voor een medische controle. Dit kan zowel bij de start, tijdens als op het einde van je arbeidsongeschiktheid voorkomen. Tijdens zo'n controle volgt de adviserend arts van het ziekenfonds je arbeidsongeschiktheid op. Je kan een medische controle niet weigeren.

Wil je tijdens je arbeidsongeschiktheid graag deeltijds het werk hervatten, vrijwilligerswerk doen of een opleiding volgen? Dan moet je eerst een aanvraag doen bij de adviserend arts.

Meer over medische controle

Verlenging en herval

Bij een verlenging ben je langer ziek dan de einddatum die op je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid vermeld staat. Geef een verlenging zo snel mogelijk door aan het ziekenfonds. Wanneer je terug aan de slag gaat, en na een bepaalde periode opnieuw arbeidsongeschikt wordt, dan spreken we van een herval. Ook dan moet je ons zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 

Meer over verlenging en herval

Meer over arbeidsongeschiktheid

Wil je weten wat je rechten en plichten zijn tijdens je arbeidsongeschiktheid? Of waar je op moet letten als je terug aan de slag gaat? Wij helpen je graag verder.

Helan Onafhankelijk ziekenfonds is verzekeringsagent (n° CDZ 5006c) voor ‘MLOZ Insurance’, de VMOB van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, (RPR Brussel, 422.189.629, erkend onder nr. CDZ 750/01 voor de takken 2 en 18). Bekijk de infofiche en de algemene voorwaarden. Het Belgische recht is van toepassing op het verzekeringscontract. De looptijd van het contract is levenslang. Bij klachten contacteer je de klachtendienst van Helan Onafhankelijk ziekenfonds of de Ombudsman van de Verzekeringen. Voor meer informatie over de aansluiting bij dit/deze product(en) kun je terecht bij Helan Onafhankelijk ziekenfonds. Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk, 0411.696.011, RPR Antwerpen, www.helan.be.