Tijdens je arbeidsongeschiktheid

Duurt je arbeidsongeschiktheid minder dan 1 jaar? Dan spreken we over primaire arbeidsongeschiktheid. Als je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent, val je onder invaliditeit en ontvang je een invaliditeitsuitkering. Wil je op vakantie, deeltijds werken, vrijwilligerswerk doen of een opleiding volgen? Bekijk dan zeker je rechten en plichten.

Primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeit

Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid ontvang je de uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid. Vanaf het tweede jaar krijg je de status 'invaliditeit' en ontvang je een invaliditeitsuitkering. De term invaliditeit wordt gebruikt om 'langdurige arbeidsongeschiktheid' te benoemen. Dit heeft niks te maken met een handicap of beperking.

Verlenging en herval

Bij een verlenging ben je langer ziek dan de einddatum die op je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid vermeld staat. Wanneer je terug aan de slag gaat, maar opnieuw arbeidsongeschikt wordt, spreken we van een herval. Bekijk wat je moet doen bij verlenging of herval.

Meer over verlenging en herval

Medische controle

Wanneer je een uitkering krijgt kan je gecontacteerd worden voor een medische controle. Tijdens zo’n controle volgt de adviserend arts van het ziekenfonds je arbeidsongeschiktheid op. Je kan een medische controle niet weigeren.  

Meer over medische controle

Vrijwilligerswerk doen

Wil je tijdens je arbeidsongeschiktheid onbezoldigd werk of vrijwilligerswerk doen? Vraag het dan tijdig aan bij de adviserend arts van het ziekenfonds.

Meer over vrijwilligerswerk

Deeltijdse werkhervatting

Ben je arbeidsongeschikt en wil je het werk deeltijds hervatten? Dat kan! Ontdek wat je moet regelen.

Meer over deeltijdse werkhervatting

Een opleiding volgen

Kan je door je ziekte of letsel je huidig beroep niet meer uitoefenen? Dan kan het interessant zijn om je te laten herscholen tijdens je arbeidsongeschiktheid. Ontdek wat je kan doen. 

Meer over opleiding volgen

Op vakantie gaan

Op vakantie gaan tijdens je arbeidsongeschiktheid? Dat kan! Verwittig wel tijdig de adviserend arts van je ziekenfonds.

Meer over vakantie

Vakantieattest

Ben je werknemer of werkloos en heb je een vakantieattest ontvangen? Het ziekenfonds mag voor een openstaand saldo vakantiedagen geen vervangingsinkomen uitkeren. Bezorg ons daarom je ingevuld vakantieattest.

Meer over het vakantieattest

Belastingsaangifte

De primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering en de invaliditeitsuitkering zijn een vervangingsinkomen. Je moet ze vermelden bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Meer over de belastingsaangifte

Forfait hulp van derden

Heb je tijdens je arbeidsongeschiktheid hulp nodig van anderen? Dan heb je misschien recht op de extra uitkering 'Hulp van derden'. Dit is een forfaitair bedrag bovenop je gewone uitkering.

Meer over hulp van derden

Datum betaling uitkering

Ben je werknemer, werkloos of zelfstandig? Duid hieronder je situatie aan en kijk wanneer je uitkering betaald wordt. Opgelet, deze kalender is pas geldig nadat je een eerste uitkering ontvangen hebt. De datum van uitbetaling verschilt ook al naargelang je minder dan 1 jaar of langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent. 

Bekijk op de kalender op welke dag we je vervangingsinkomen overmaken aan je bank. Afhankelijk van je bank kan het enkele dagen duren voordat het bedrag op je rekening staat. Je ontvangt een e-mail van zodra we de betaling overmaken. Het uur waarop je deze e-mail ontvangt, kan verschillen voor elke betaling. Duid in je profiel op Mijn Helan aan of je een melding via e-mail wilt ontvangen.

Duid jouw situatie aan

 • Ben je net arbeidsongeschikt en wacht je op je eerste uitkering? De betaaldatum van je eerste uitkering kan afwijken van deze kalender.
 • Ben je loontrekkende met een akkoord deeltijdse activiteit? Dan krijg jij je uitkering nadat we de maandelijkse verklaring van je werkgever ontvangen hebben.
 • Ben je in een dossier van schuldbemiddeling of loonbeslag? Dan krijg jij je uitkering eenmaal per maand, op de tweede betaaldag aan het einde van de maand.
 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

 • Loontrekkenden met een akkoord deeltijdse activiteit ontvangen hun uitkering bij ontvangst van de maandelijkse verklaring van hun werkgever.
 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

 • Ben je net arbeidsongeschikt en wacht je op je eerste uitkering? De betaaldatum ervan kan afwijken van deze kalender.
 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

Meer over 'arbeidsongeschiktheid'

Wil je weten wat je rechten en plichten zijn in het begin van je arbeidsongeschiktheid? Of waar je op moet letten als je terug aan de slag gaat? Wij helpen je graag verder.

Je uitkeringsdossier opvolgen en beheren via Mijn Helan

 • opstarten van je uitkeringsdossier
 • opvolgen van de betaling van je uitkeringen
 • digitaal bezorgen van documenten voor je uitkeringsdossier
 • aanvragen van vakantie, werkhervatting, vrijwilligerswerk
 • en zoveel meer!

Opvolgen via Mijn Helan