Adoptie


Kinderen

Adoptieverlof, fijne tijd om samen een band op te bouwen

Proficiat met de komst van je kindje! Je hebt recht op adoptieverlof. Helan helpt je om je kind te verwelkomen met een adoptiepremie en andere voordelen en terugbetalingen.

Vaderschapsverlof, geboorteverlof en adoptieverlof stapsgewijs uitgebreid vanaf januari 2021

15 januari 2021 Gezin

Goed nieuws voor toekomstige vaders en mee-ouders: het vaderschapsverlof of geboorteverlof voor mee-ouders wordt uitgebreid. Concreet gaat het om een verhoging van 10 naar 15 dagen voor kinderen die geboren worden vanaf 1 januari 2021. Ook voor adoptieverlof verandert er iets in 2021: het luik “bijkomende weken” is uitgebreid van 1 week naar 2 weken.
Lees meer