Blog

Overgaan naar invaliditeit: wat verandert er juist?

Wanneer je langer dan één jaar arbeidsongeschikt bent, ga je over op ‘invaliditeit’. Deze overgang brengt een aantal veranderingen met zich mee. We zetten de wijzigingen even op een rijtje.

Invloed op je uitkering

De overgang naar invaliditeit heeft een invloed op je ziekte-uitkering. Die kan namelijk omlaaggaan. Tijdens het eerste jaar krijg je een uitkering van 60% van je gemiddelde dagloon. Wanneer je overgaat naar invaliditeit, verandert je uitkering naargelang je gezinssituatie. Als gezinshoofd verhoogt de uitkering naar 65%. Je uitkering vermindert naar 55% als alleenstaande of naar 40% als samenwonende. In mei heb je eventueel nog recht op de inhaalpremie. Het ziekenfonds stort die automatisch.

Niet enkel het bedrag, maar ook de uitbetalingsdatum verandert. Dat kan belangrijk zijn om rekeningen of je lening te betalen. Je wordt namelijk maandelijks betaald in plaats van om de twee weken. Wanneer mag je je uitbetaling invaliditeit verwachten op je bankrekening? Volg het op via de betaalkalender invaliditeit

Tip: je hoeft vanaf nu geen verlengingen van arbeidsongeschiktheid meer te bezorgen aan het ziekenfonds. De adviserende arts nodigt je regelmatig op controle uit om je situatie te evalueren en indien nodig te verlengen. 

We staan klaar om je te helpen 

De definitieve overgang naar invaliditeit kan financiële en sociale gevolgen met zich meebrengen. Je uitkering ligt namelijk een stukje lager dan je loon. Toch sta je er niet alleen voor. We kunnen je op verschillende manieren helpen:

 • Verhoogde tegemoetkoming
  Wanneer je op invaliditeit staat, is het mogelijk dat je recht hebt op een statuut verhoogde tegemoetkoming. Dit is afhankelijk van het belastbaar inkomen en je gezinssituatie.
  Met dit statuut krijg je onder meer: 
  • een verlaagd tarief voor het openbaar vervoer
  • een sociaal tarief voor telefoon, aardgas en elektriciteit
  • regionale voordelen (bv. gratis vuilzakken)
  • ...
 • Financiële voordelen
  Vraag een attest invaliditeit op als bewijs om recht te hebben op een sociale woning, voor een lening bij de bank enzovoort. Om de exacte voordelen te kennen, informeer je best bij de organisatie zelf.

Verschil met een handicap 

De termen invaliditeit en handicap worden vaak door elkaar gebruikt, maar eigenlijk zijn dit twee verschillende dingen. Invaliditeit betekent dat je langer dan één jaar 66% arbeidsongeschikt bent. Handicap is een bredere term. Dit staat voor een lichamelijke, verstandelijke, psychische of sociale beperking die al dan niet aangeboren is. De overheid moet een handicap eerst erkennen. Daarna kan je recht hebben op allerlei tegemoetkomingen.  

Weer aan het werk? 

Wanneer je erover nadenkt om het werkt te hervatten, spreek er dan eerst over met je arts. Samen maak je een plan op maat van jouw persoonlijke en medische situatie. Wist je dat er verschillende opties zijn om het werk te hervatten?

 • Volledig: je kan tijdens of na een periode van invaliditeit het werk volledig hervatten zoals voorheen.
 • Deeltijds: je kan het werk ook deeltijds hervatten voor enkele uren per week. 
 • Vrijwilligerswerk: ook starten met vrijwilligerswerk is een mogelijkheid. Daarvoor dien je ook een aanvraag in.

 

Deel dit artikel

Verder lezen

02 april
Blog

Risicopatiënt? Lees alles over het coronavaccin voor risicopatiënten

Voor het coronavaccin werd er een lijst met risicopatiënten opgesteld. Zij worden prioritair gevaccineerd. Welke aandoeningen behoren tot die lijst? En hoe weet je of jij op die lijst staat?

24 november
Blog

Gebruik antibiotica verstandig

België behoort tot de koplopers op het gebied van antibioticaconsumptie in Europa. Antibiotica zijn noodzakelijk, maar overmatig gebruik ervan leidt tot het ontstaan van gevaarlijke multiresistente bacteriën.

28 maart
Blog

Geen toeslag meer bij apothekers van wacht

Moet je ’s avonds of in het weekend nog naar de apotheker van wacht met een voorschrift? Dat betaal je daar binnenkort geen toeslag meer voor. In de plaats komt er een permanentievergoeding voor apothekers van wacht.

13 december
Blog

App voor efficiëntere gezondheidszorg voor chronisch zieken

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) ontwikkelt een app op maat van mensen die kampen met verschillende chronische ziektes. Die moet hen in staat stellen om hun volledige gezondheidstoestand thuis beter op te volgen.