Inhaalpremie bij invaliditeit

Ben je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt? Dan krijg je het statuut invaliditeit wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Je ziekenfonds betaalt je mogelijks 1 keer per jaar de inhaalpremie. Dit is een bedrag dat je ontvangt bovenop je invaliditeitsuitkering. 

Wat is een inhaalpremie?

Een inhaalpremie is een extra bedrag dat één keer per jaar betaald wordt. Het is een premie die toegekend kan worden wanneer je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent.

De inhaalpremie volgt de gezondheidsindex en is een forfaitair bedrag. Je ontvangt deze automatisch via het ziekenfonds, als je aan de voorwaarden voldoet. Je hoeft de premie dus niet zelf aan te vragen. De uitbetaling gebeurt jaarlijks rond eind mei.

Volg je dossier op

Via Mijn Helan volg je de betalingen van je uitkering op.

Wanneer recht op inhaalpremie?

Je hebt in een lopend jaar recht op de inhaalpremie als je:

  • op 31 december van het voorbije jaar minstens 1 jaar arbeidsongeschikt was
  • én in mei van het lopend jaar nog minstens 1 kalenderdag erkend bent in invaliditeit

Hoeveel bedraagt mijn inhaalpremie?

Voor werknemers en werklozen wordt er sinds 2017 ook rekening gehouden met de gezinssituatie geldend op 31/12 van het jaar voorafgaand aan de toekenning van de inhaalpremie. Daarnaast is er een aparte categorie voor wie minstens 2 jaar arbeidsongeschikt is op 31/12 van het jaar voorafgaand aan de toekenning van de inhaalpremie.

De bedragen zijn terug te vinden op de officiële pagina van het RIZIV.

Voor zelfstandigen wordt er geen rekening gehouden met de gezinssituatie en is er enkel een categorie voor wie minstens 1 jaar arbeidsongeschikt is op 31/12 van het jaar voorafgaand aan de toekenning van de inhaalpremie.

De bedragen zijn terug te vinden op de officiële pagina van het RIZIV.

Wanneer wordt inhaalpremie uitbetaald?

Wij gaan na of je recht hebt op de inhaalpremie. Je hoeft hier zelf dus niets voor te doen. Wij storten de premie automatisch eind mei.

Is de inhaalpremie belastbaar?

De inhaalpremie is belastbaar, maar er wordt geen bedrijfsvoorheffing op ingehouden. Je moet het bedrag vermelden bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Je uitkeringsdossier opvolgen en beheren via Mijn Helan

  • opstarten van je uitkeringsdossier
  • opvolgen van de betaling van je uitkeringen
  • digitaal bezorgen van documenten voor je uitkeringsdossier
  • aanvragen van vakantie, werkhervatting, vrijwilligerswerk
  • en zoveel meer!

Opvolgen via Mijn Helan