Inhaalpremie bij invaliditeit

Ben je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt? Dan krijg je het statuut invaliditeit wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Je ziekenfonds betaalt je mogelijks 1 keer per jaar de inhaalpremie. Dit is een bedrag bovenop je invaliditeitsuitkering. De inhaalpremie wordt ook wel het 'vakantiegeld voor invaliden' of de premie voor invaliden genoemd.

Wat is een inhaalpremie?

Een inhaalpremie is een extra bedrag dat één keer per jaar betaald wordt. Deze premie wordt ook wel 'het vakantiegeld voor invaliden' genoemd. Het is een extra bedrag voor wie meer dan 1 jaar arbeidsongeschikt is.

De inhaalpremie volgt de gezondheidsindex en is een forfaitair bedrag. Je ontvangt deze automatisch via het ziekenfonds, als je aan de voorwaarden voldoet. Je hoeft de premie dus niet zelf aan te vragen. De uitbetaling gebeurt jaarlijks rond eind mei.

Volg je dossier op

Via Mijn Helan volg je de betalingen van je uitkering op.

Wanneer recht op inhaalpremie?

Je hebt in een lopend jaar recht op de inhaalpremie als je:

  • op 31 december van het voorbije jaar minstens 1 jaar arbeidsongeschikt was
  • én in mei van het lopende jaar nog minstens 1 kalenderdag erkend bent als invalide

Wanneer wordt inhaalpremie uitbetaald?

Wij gaan na of je recht hebt op de inhaalpremie. Je hoeft hier zelf dus niets voor te doen. Wij storten de premie automatisch eind mei.

Is de inhaalpremie belastbaar?

De inhaalpremie is belastbaar, maar er wordt geen bedrijfsvoorheffing op ingehouden. Je moet het bedrag vermelden bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Je uitkeringsdossier opvolgen via Mijn Helan

Wil je weten of alles in orde is voor de uitbetaling van je ziekte-uitkering? Bekijk het in Mijn Helan. Volg daar de status van je dossier en zie meteen of er een uitkering werd gestort. 

Opvolgen via Mijn Helan