Deeltijdse werkhervatting

Ben je arbeidsongeschikt en wil je een activiteit hervatten? Wil je een opleiding volgen of vrijwilligerswerk doen? Vraag altijd de toestemming aan het ziekenfonds van Helan. Ontdek wat je moet doen. 

Wat is een deeltijdse werkhervatting?

Wil je na een periode arbeidsongeschiktheid terug aan de slag maar niet meteen op volle kracht? Dat kan zeker! Langer van de arbeidsmarkt verwijderd zijn, maakt een terugkeer immers moeilijker. Met een deeltijdse werkhervatting ga je gefaseerd terug het werkveld in. Je kan ook vrijwilligerswerk doen of een opleiding volgen.

Je kan, in samenspraak met je behandelende arts en je werkgever (als je als werknemer aan de slag gaat), zelf beslissen om het werk deeltijds te hervatten. Doorloop dan eerst de stappen hieronder. Je kan je hiervoor ook laten begeleiden door een terug-naar-werkcoördinator van het ziekenfonds. 

Volg je dossier op

Via Mijn Helan volg je de betalingen van je uitkering op.

Wat zijn de voorwaarden om het werk deeltijds te kunnen hervatten?

Je kan het werk deeltijds hervatten als je minimaal 1 volledige dag niet gewerkt hebt omwille van je arbeidsongeschiktheid en erkend bent. Heb je meerdere werkgevers en laat jouw gezondheid het niet toe om 1 van je beide jobs uit te voeren terwijl je blijft verder werken op je andere job? Dan kan je niet erkend worden in je arbeidsongeschiktheid en kan je bijgevolg ook geen akkoord krijgen om deeltijds te werken.

Belangrijk is dat je steeds vooraf toestemming vraagt aan de adviserende arts van je ziekenfonds via het officiële aanvraagformulier. Als je vooraf geen toestemming vraagt, kan je je volledige uitkering verliezen.

Hoe toestemming aanvragen?

Vraag een deeltijdse werkhervatting aan met het officiële aanvraagformulier. Bezorg het ons digitaal via Mijn Helan of per post. Als je het ons meldt zonder het aanvraagformulier, is je aanvraag niet geldig.

Bezorg ons je aanvraag digitaal via Mijn Helan of per post

Doe je aanvraag digitaal via Mijn Helan of download het document, vul het in en verstuur het per post.

1. Bezorg ons je aanvraag digitaal via Mijn Helan.

Bezorg ons je aanvraag voor deeltijdse werkhervatting of vrijwilligerswerk digitaal. Dit is de eenvoudigste en snelste optie.

2. Download het aanvraagformulier en bezorg het ons per post.

Download het aanvraagformulier deeltijdse werkhervatting of het aanvraagformulier vrijwilligerswerk. Stuur je ingevulde aanvraag zo snel mogelijk op naar Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Dienst arbeidsongeschiktheid, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.

Vul het aanvraagformulier zelf volledig en correct in. Stem wel op voorhand af met je werkgever.  Als je aanvraagformulier onvolledig ingevuld is, dan kunnen we je aanvraag niet verwerken. Een van onze medewerkers zal jou dan hierover contacteren.  Zorg dat deze gegevens ingevuld zijn:

 • startdatum van je deeltijdse activiteit
 • type activiteit: arbeider, bediende, zelfstandige, zelfstandig bijberoep
 • aantal uren (per week) dat je presteerde vóór de arbeidsongeschiktheid
 • aantal uren (per week) dat je wil presteren tijdens je arbeidsongeschiktheid
 • vast of variabel uurrooster aankruisen en het uurrooster invullen
 • naam van je werkgever (als je bij een werkgever wilt werken)
 • jouw handtekening

De adviserende arts van het ziekenfonds zal je aanvraag onderzoeken. Hij of zij kan je eventueel uitnodigen voor een medisch onderzoek om te beslissen of je deeltijds aan de slag kan.

De adviserende arts keurt je aanvraag goed: 

Als loontrekkende:

Je krijgt een loon voor je deeltijds werk, en een aanvullende uitkering voor je deeltijdse arbeidsongeschiktheid. Elke maand geeft je werkgever door hoeveel uren je gewerkt hebt. Op basis van die info berekenen wij je uitkering.

Als zelfstandige:

 • De eerste 6 maanden van het deeltijds werk: je uitkering wordt niet verminderd.
 • Vanaf de eerste dag van de 7de maand tot en met 31 december van het 3de jaar dat volgt op het jaar van de start van de deeltijdse activiteit: je daguitkering wordt met 10% verminderd.
 • Vanaf 1 januari van het 4de jaar volgend op het jaar van de start van de toestemming: vermindering van de uitkering volgens de beroepsinkomsten als zelfstandige van 3 jaar eerder.

De adviserende arts weigert de verdere erkenning van je deeltijdse tewerkstelling: 

Je stopt onmiddellijk met werken. Je mag je loon en je uitkering voor de periode van deeltijds werk voorafgaand aan de medische controle behouden. Vanaf de datum van de weigering van verdere erkenning, krijg je opnieuw een voltijdse uitkering.

 • Ben je tijdens je eerste jaar arbeidsongeschiktheid deeltijds aan het werk? Dan moet je nog steeds verlengingen van je arbeidsongeschiktheid indienen. Want ook tijdens het deeltijdse werk moet je je arbeidsongeschiktheid aangeven via een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.
 • Nadert de einddatum van je goedkeuring om deeltijds te werken en wil je na deze datum verder deeltijds werken? Dien dan voor deze einddatum een nieuwe aanvraag in om verder deeltijds te werken.
 • Dien ook een nieuwe aanvraag in bij wijzigingen van je deeltijdse activiteit. Voorbeelden:
  - Je uurregeling wijzigt: je wil meer of minder uren werken, je wenst je uurrooster te veranderen.
  - De naam van je werkgever wijzigt: je verandert van werkgever of je werkte voordien via interimcontracten voor een bepaalde werkgever om daarna rechtstreeks voor deze werkgever te werken, of je werkgever fusioneert of wordt overgenomen.
  - Je soort activiteit of inhoud van je job wijzigt: bv. van kantoorjob naar magazijnier.

Dien je aanvraag tijdig in

Zorg dat Helan Ziekenfonds je aanvraagformulier minstens 1 werkdag vóór de aanvang van je deeltijdse activiteit ontvangt. Eenmaal ontvangen, mag je de dag nadien van start gaan. Je hoeft dus niet te wachten op de goedkeuring van de adviserende arts van je ziekenfonds.

Als we je aanvraagformulier te laat ontvangen, dan heeft dit financiële gevolgen voor je uitkering:

 • Je bezorgt ons de aanvraag binnen de 14 dagen na de deeltijdse hervatting: je uitkering zal met 10% verminderen voor de periode van laattijdigheid.
 • Je bezorgt ons de aanvraag pas na 14 dagen: je ontvangt vanaf de begindatum van je deeltijdse activiteit geen uitkering. Betaalde uitkeringen worden dan teruggevorderd en je ontvangt een uitnodiging voor medische controle bij de adviserende arts van je ziekenfonds.

Wanneer ontvang je je uitkering?

Je aanvullende uitkering voor deeltijdse arbeidsongeschiktheid wordt 1 keer per maand uitbetaald. Het tijdstip waarop we jouw uitkering kunnen betalen is elke maand afhankelijk van het moment waarop wij de ‘verklaring in geval van een toegelaten activiteit als loontrekkende’ van je werkgever ontvangen. Zodra we deze verklaring ontvangen, krijg je een melding via Mijn Helan.

Je aanvullende uitkering voor deeltijdse arbeidsongeschiktheid wordt 1 keer per maand uitbetaald:

Hoe verleng ik mijn akkoord deeltijdse werkhervatting?

Dan moet je opnieuw een aanvraag indienen om een nieuw akkoord aan te vragen aan de adviserende arts van je ziekenfonds:

1. Bezorg ons je aanvraag digitaal via Mijn Helan

Vul het aanvraagformulier digitaal in via Mijn Helan. Dat is makkelijk en snel.

2. Download het aanvraagformulier en bezorg het ons per post.

Download het aanvraagformulier, vul het in en stuur het op naar Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Dienst arbeidsongeschiktheid, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.

Bezorg het ons een tweetal weken voor het einde van je huidige akkoord. Zo ben je zeker op tijd en kan je huidige akkoord vlot overlopen in je nieuwe akkoord.

Wat als mijn activiteit wijzigt?

Arbeidsregime verhogen of verlagen

Als je meer of minder uren wenst te werken dan voorzien in je huidige akkoord, dan moet je opnieuw een aanvraag indienen voordat je je arbeidsregime wijzigt.

Werkdagen wijzigen

Werk je momenteel met een vast uurrooster en wens je te veranderen naar een variabel uurrooster? Of werk je momenteel elke voormiddag en wens je 2,5 dagen per week te werken? Dan moet je opnieuw een aanvraag indienen voordat je jouw werkdagen wijzigt.

Werken bij een andere werkgever

Als je deeltijds wenst te werken bij een andere werkgever, dan moet je opnieuw een aanvraag indienen voordat je van werkgever wijzigt.

Ook als je werkgever van naam verandert door een fusie of overname, moet je een nieuwe aanvraag indienen.

Activiteit wijzigen

Blijf je bij eenzelfde werkgever werken, maar wijzigt jouw activiteit of takenpakket, ook dan dan moet je opnieuw een aanvraag indienen voordat je jouw activiteit wijzigt.

Praktische vragen en antwoorden

Hoe je deeltijdse uitkering wordt berekend, hangt af van de soort deeltijdse activiteit die je hervat. Je uitkering wordt gespreid over de volledige maand en elke dag wordt de uitkering gedeeltelijk verminderd. We betalen je dus niet enkel voor de dagen dat je niet progressief werkt.

Arbeider of bediende

Je uitkering wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren per maand, de zogenaamde ‘tewerkstellingsbreuk’. Die breuk wordt uitgedrukt in Q/S: Q staat voor het aantal uren dat je deeltijds werkt met toestemming van de adviserende arts, de S staat voor het aantal werkuren van een voltijdse werknemer in het bedrijf. Je uitkering wordt niet helemaal verminderd: 20% van je uitkering wordt vrijgesteld uit de tewerkstellingsbreuk.

Een algemeen voorbeeld: Je bent arbeidsongeschikt en je krijgt een uitkering van 50 euro per dag.

 • Q: Je mag van de adviserende arts 10u per week werken.
 • S: Het normaal aantal werkuren in jouw job is 38.
 • Q/S wordt zo 10/38 = 26,31%.
 • 20% hiervan wordt vrijgesteld.
 • Je daguitkering wordt verminderd met 6%: 50 euro - 6% = 47 euro.

We kunnen je uitkering pas berekenen en betalen nadat we de maandelijkse aangifte van jouw werkgever ontvangen. Je werkgever moet ons de verklaring elektronisch bezorgen.

Onthaalouder

 • Het eerste jaar van toegelaten werk: -25%
 • Vanaf het tweede jaar toegelaten werk: -50%

Werknemer in een beschutte of sociale werkplaats, of in een maatwerkbedrijf

Je uitkering wordt niet verminderd. Er is geen 'verklaring ingeval van een toegelaten activiteit als loontrekkende' nodig.

Opgelet! Je moet altijd een aanvraag deeltijds werken indienen bij de adviserend arts, ook bij verlenging van een akkoord voor deeltijdse hervatting.

Zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep 

 • De eerste 6 maanden van het deeltijds werk: je uitkering wordt niet verminderd.
 • Vanaf de eerste dag van de 7de maand tot en met 31 december van het 3de jaar dat volgt op het jaar van de start van de deeltijdse activiteit: je daguitkering wordt met 10% verminderd.
 • Vanaf 1 januari van het 4de jaar volgend op het jaar van de start van de toestemming: vermindering van de uitkering volgens de beroepsinkomsten als zelfstandige van 3 jaar eerder.

Een voorbeeld: Je werkt deeltijds als zelfstandige vanaf 1/4/2021.

 • Van 1/4/2021 tot en met 30/9/2021: geen vermindering van de daguitkering.
 • Van 1/10/2021 tot en met 31/12/2024: -10% van de daguitkering.
 • Vanaf 1/1/2025: vermindering van de inkomsten op basis van de beroepsinkomsten als zelfstandige ontvangen in 2022.

Gemeenteraadslid of lid van de raad van het OCMW*

Je uitkering wordt niet verminderd.

* Niet geldig voor mandaat van voorzitter van de raad

 

Je hebt dezelfde werkgever bij de aanvang van je arbeidsongeschiktheid en bij de aanvang van je deeltijdse activiteit

Tijdens de periode van de verbrekingsvergoeding mag je geen uitkering ontvangen. Breng ons meteen op de hoogte als je een verbrekingsvergoeding ontvangt, zodat we je uitkering kunnen blokkeren tijdens die periode. Bezorg ons je C4 digitaal of stuur het per post naar Helan Ziekenfonds - Dienst arbeidsongeschiktheid, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.

Aangezien je momenteel geen werkgever meer hebt, hoeven we ook geen maandelijkse verklaringen meer te ontvangen. Jouw deeltijdse akkoord zal dus automatisch worden afgesloten.

Wens je nadien opnieuw deeltijds aan de slag bij een andere werkgever, dan moet je ons opnieuw een aanvraagformulier bezorgen.

Je hebt een andere werkgever bij de aanvang van je arbeidsongeschiktheid en bij de aanvang van je deeltijdse activiteit?

 1. De verbrekingsvergoeding wordt uitbetaald door de werkgever waarbij je tewerkgesteld was bij aanvang van je arbeidsongeschiktheid. Tijdens de periode van de verbrekingsvergoeding mag je geen uitkering ontvangen. Breng ons meteen op de hoogte als je een verbrekingsvergoeding ontvangt, zodat we je uitkering kunnen blokkeren tijdens die periode. Bezorg ons je C4 digitaal of stuur het per post naar Helan Ziekenfonds - Dienst arbeidsongeschiktheid, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.
 2. De verbrekingsvergoeding wordt uitbetaald door de werkgever waarbij je tewerkgesteld was bij aanvang van de deeltijdse activiteit. Je uitkering zal herberekend worden, rekening houdend met de verbrekingsvergoeding die je zal ontvangen. Je werkgever geeft dit door met de maandelijkse aangiftes of met het document C4, dat je aan ons moet bezorgen. Je uitkering wordt dus enkel geblokkeerd voor het deel waarvoor je een verbrekingsvergoeding ontvangt.

Je progressieve tewerkstelling heeft een impact op je vakantiegeld en mogelijks ook op de opbouw van je vakantierecht. Neem hiervoor contact op met je werkgever of de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (indien je arbeider bent).

Je kan enkel een vakantieattest ontvangen als je een deeltijdse activiteit uitoefent als loontrekkende.

Heb je nog steeds een akkoord van onze adviserende arts om een activiteit uit te oefenen tijdens jouw arbeidsongeschiktheid tot en met 31/12 van dit jaar? Dan zal je eind november het 'vakantieattest toegelaten activiteit' ontvangen.

We raden je wel aan om je resterende vakantiedagen op te nemen tegen uiterlijk 31/12. Voor de opgenomen vakantiedagen ontvang je immers een gedeeltelijke uitkering. Neem je de vakantiedagen niet op? Dan kunnen wij jou hiervoor geen uitkering uitbetalen in de maand december. Je zal in dat geval een lagere uitkering ontvangen in december.

 • Vraag de werkgever(s) waarbij je momenteel de toegelaten activiteit uitvoert om de maandelijkse verklaring van toegelaten activiteit door te sturen naar Helan. Dat kan via de digitale stroom.
 • Jij of je werkgever moet ons ook het 'vakantieattest toegelaten activiteit' bezorgen. Je werkgever kan dit doen via de digitale stroom. Je kan ons het vakantieattest ook digitaal bezorgen, of per post naar Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Dienst arbeidsongeschiktheid, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.

Helan moet beide documenten ten vroegste op 2/1 van volgend jaar ontvangen. Beide documenten zijn nodig om je uitkering voor de maand december te berekenen.

Heb je de toegelaten activiteit definitief stopgezet in de loop van dit jaar en ben je opnieuw volledig arbeidsongeschikt?
Vanaf de stopzetting van jouw toegelaten activiteit kun je de resterende vakantiedagen niet meer opnemen. Om te voorkomen dat er in de maand december onterecht 24 dagen worden ingehouden van jouw uitkering, hebben wij het ingevulde vakantieattest wel nodig. Zo kennen wij jouw reëel saldo aan vakantiedagen en kunnen wij jouw uitkering voor de maand december correct berekenen.

Download de  verklaring op erewoord van niet-hervatting. Bezorg het ons makkelijk digitaal of vul het document in en stuur het per post naar Helan ziekenfonds - Dienst arbeidsongeschiktheid, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.

Zodra we dit document verwerkt hebben, zal het akkoord van de adviserende arts geannuleerd worden en wordt jouw voltijdse uitkering verder uitbetaald.

Wil je daarna opnieuw deeltijds werken tijdens je arbeidsongeschiktheid, denk er dan aan om opnieuw vooraf een aanvraag in te dienen bij je ziekenfonds.

Download de  verklaring op erewoord van niet-hervatting. Bezorg het ons makkelijk digitaal of vul het document in en stuur het per post naar Helan Ziekenfonds - Dienst arbeidsongeschiktheid, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk. 

Zodra we dit document verwerkt hebben, zal het akkoord van de adviserende arts afgesloten worden en ontvang je per post een akkoord met de juiste einddatum. Na deze einddatum hoeft jouw werkgever ons geen maandelijkse verklaringen meer te bezorgen. Vanaf de einddatum zal jouw voltijdse uitkering verder uitbetaald worden.

Wil je daarna opnieuw deeltijds werken tijdens je arbeidsongeschiktheid, denk er dan aan om opnieuw voorafgaandelijk een aanvraag in te dienen bij je ziekenfonds.

Ook tijdens je uitoefening van een deeltijdse activiteit kan je opgeroepen worden voor een medische controle.

Heb je een oproepingsbrief ontvangen van de adviserende arts, maar ben je op dat moment deeltijds aan het werk met toestemming van de adviserend arts? Je bent verplicht om aanwezig te zijn op deze afspraak. Om de strikte planning van de adviserende artsen en paramedici zo vlot mogelijk te laten verlopen, is het namelijk niet mogelijk om rekening te houden met jouw uurrooster.

Laat je werkgever dus meteen weten dat je op dat moment niet komt werken. Laat de oproepingsbrief afstempelen door de adviserende arts en bezorg die aan jouw werkgever als bewijs van wettelijke afwezigheid.

Als je meerdere werkgevers hebt, dien je evenveel aanvragen deeltijds werk in te dienen als plaatsen waar je opnieuw deeltijds aan de slag wenst te gaan.

Voorbeeld 1

Je werkte voorheen 20 uren per week voor werkgever 1 en 20 uren per week voor werkgever 2. Nu wil je bij beide werkgevers deeltijds aan de slag gaan voor telkens 10 uur per week voor elke werkgever, dan dien je 2 aanvragen in, voor elke werkgever 1 aanvraag.

Voorbeeld 2

Je werkte voorheen 20 uren per week voor werkgever 1 en 20 uren per week voor werkgever 2. Nu wil je deeltijds hervatten bij werkgever 1 voor de volle 20 uren per week. Dan dien je een aanvraag tot deeltijdse werkhervatting in voor je activiteit bij werkgever 1.

Dat kan. Dan dien je een aanvraag voor een deeltijdse werkhervatting in voor je activiteit bij deze nieuwe werkgever. We gaan ervan uit dat je zelf jouw werkgever van voor je arbeidsongeschiktheid op de hoogte brengt.

De einddatum van jouw akkoord deeltijdse werkhervatting blijft behouden.

Gaat het om je huidige werkgever die van naam is veranderd, bv. door een fusie of overnamen? Meld het ons. Je hoeft niet opnieuw een aanvraagformulier in te dienen.

Ben je echter aan de slag bij een andere werkgever dan vermeld op het akkoord, dan moet je ons opnieuw een aanvraagformulier bezorgen.

Verwijs je werkgever door naar:

 • De website van de Sociale Zekerheid.
 • Het contact center van Sociale Zekerheid: T. 02 511 51 51, elke werkdag bereikbaar van 7u tot 20u.
 • Of het sociaal secretariaat dat het loonbeheer verzorgt voor jouw werkgever.

Je uitkeringsdossier opvolgen en beheren via Mijn Helan

 • opstarten van je uitkeringsdossier
 • opvolgen van de betaling van je uitkeringen
 • digitaal bezorgen van documenten voor je uitkeringsdossier
 • aanvragen van vakantie, werkhervatting, vrijwilligerswerk
 • en zoveel meer!

Opvolgen via Mijn Helan

Helan Onafhankelijk ziekenfonds is verzekeringsagent (n° CDZ 5006c) voor ‘MLOZ Insurance’, de VMOB van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, (RPR Brussel, 422.189.629, erkend onder nr. CDZ 750/01 voor de takken 2 en 18). Bekijk de infofiche en de algemene voorwaarden. Het Belgische recht is van toepassing op het verzekeringscontract. De looptijd van het contract is levenslang. Bij klachten contacteer je de klachtendienst van Helan Onafhankelijk ziekenfonds of de Ombudsman van de Verzekeringen. Voor meer informatie over de aansluiting bij dit/deze product(en) kun je terecht bij Helan Onafhankelijk ziekenfonds. Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk, 0411.696.011, RPR Antwerpen, www.helan.be.