Vrijwilligerswerk tijdens je arbeidsongeschiktheid

Wil je tijdens je arbeidsongeschiktheid vrijwilligerswerk uitvoeren? Dat is mogelijk mits toestemming van de adviserende arts van het ziekenfonds. Je mag enkel onbezoldigd of niet-betalend vrijwilligerswerk uitoefenen. 

Wat is vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is een onbezoldigde activiteit. Je zet je vrijwillig en onbetaald in voor een organisatie die geen winst nastreeft. Een voorbeeld van vrijwilligerswerk is bloemenverkoop voor Kom op tegen Kanker. 

Je krijgt als vrijwilliger geen loon. Soms ontvang je wel een kostenvergoeding. Ook als je arbeidsongeschikt bent, mag je een beperkte kostenvergoeding ontvangen. 

Volg je dossier op

Via Mijn Helan volg je de betalingen van je uitkering op.

Hoe toestemming aanvragen?

Vraag toestemming aan de adviserende arts via het aanvraagformulier. Dit kan je ons digitaal bezorgen, of per post opsturen naar Helan ziekenfonds, Dienst arbeidsongeschiktheid, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.

De adviserende arts bekijkt of het vrijwilligerswerk verenigbaar is met je medische toestand.

Als de adviserende arts van Helan Ziekenfonds jou toestemming geeft, dan kan je het vrijwilligerswerk uitoefenen. Je uitkering voor arbeidsongeschiktheid wordt gewoon verder betaald. 

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je dient een goedkeuring te hebben van de adviserende arts van het ziekenfonds.
  • De toestand van je gezondheid moet het toelaten om vrijwilligerswerk te doen.
  • Je blijft vanuit medisch standpunt arbeidsongeschikt.

Heeft vrijwilligerswerk invloed op je uitkering?

Het uitoefenen van vrijwilligerswerk heeft geen invloed op je ziekte-uitkering. Hou wel rekening met de wettelijke maximumbedragen van een eventuele kostenvergoeding. Doe je dat niet, dan loop je het risico je uitkering terug te moeten betalen voor de dagen waarop je vrijwilligerswerk deed. 

Je uitkeringsdossier opvolgen en beheren via Mijn Helan

  • opstarten van je uitkeringsdossier
  • opvolgen van de betaling van je uitkeringen
  • digitaal bezorgen van documenten voor je uitkeringsdossier
  • aanvragen van vakantie, werkhervatting, vrijwilligerswerk
  • en zoveel meer!

Opvolgen via Mijn Helan

Helan Onafhankelijk ziekenfonds is verzekeringsagent (n° CDZ 5006c) voor ‘MLOZ Insurance’, de VMOB van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, (RPR Brussel, 422.189.629, erkend onder nr. CDZ 750/01 voor de takken 2 en 18). Bekijk de infofiche en de algemene voorwaarden. Het Belgische recht is van toepassing op het verzekeringscontract. De looptijd van het contract is levenslang. Bij klachten contacteer je de klachtendienst van Helan Onafhankelijk ziekenfonds of de Ombudsman van de Verzekeringen. Voor meer informatie over de aansluiting bij dit/deze product(en) kun je terecht bij Helan Onafhankelijk ziekenfonds. Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk, 0411.696.011, RPR Antwerpen, www.helan.be.