Verhoogde tegemoetkoming

Wie een laag inkomen heeft, kan hogere terugbetalingen krijgen voor medische kosten en geneesmiddelen via de verhoogde tegemoetkoming. Daarnaast biedt het een aantal sociale voordelen. In sommige gevallen heb je er automatisch recht op, in andere gevallen moet je een aanvraag indienen.

Automatisch recht op verhoogde tegemoetkoming

Je hebt automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming, als je een bepaald sociaal voordeel geniet of je in een van volgende situaties bevindt:

 • leefloon of gelijkaardige hulp van het OCMW gedurende drie opeenvolgende maanden
 • inkomensgarantie voor ouderen of het gewaarborgd inkomen voor bejaarden
 • tegemoetkoming (een geldelijke uitkering) voor gehandicapten, toegekend door de FOD sociale zekerheid
 • verhoogde kinderbijslag voor een kind met een fysieke of mentale handicap van minstens 66%
 • niet-begeleide minderjarige vreemdeling (MBMV)
 • kinderen (jonger dan 25) die ingeschreven zijn bij het ziekenfonds in het statuut van gerechtigde wees

Heb je de verhoogde tegemoetkoming en heb je een attest nodig voor korting op het openbaar vervoer of een ander sociaal voordeel?

Download je attest via Mijn Helan

Wie kan zelf een aanvraag indienen?

Afhankelijk van je gezinsinkomen kan je recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Hiervoor controleert het ziekenfonds de inkomsten van jouw gezin. 

De inkomstencontrole van het gezin kan aangevraagd worden als je je in een van de volgende situaties bevindt:

 • bescheiden bruto belastbaar inkomen
 • weduwe/weduwnaar (niet hertrouwd, zonder wettelijk samenwonende partner)
 • invalide
 • gepensioneerde
 • in gecontroleerde werkloosheid en/of arbeidsongeschikt zijn sinds 3 maanden of meer zonder onderbreking (vóór 01/07/2022: meer dan een jaar gecontroleerd werkloze)
 • erkend als gehandicapte
 • éénoudergezin (d.w.z. dat je enkel samenwoont met kinderen die te jouwen laste ingeschreven zijn. Ook kinderen die minstens 2 dagen per week bij jou verblijven in het kader van co-ouderschap worden meegerekend)
 • militair die gedurende minstens 3 maanden (vóór 01/07/2022: 1 jaar) uit de ambt ontheven is wegens gezondheidsredenen, of ambtenaar die sinds minstens 3 maanden in disponibiliteit (vóór 01/07/2022: 1 jaar) is.
 • zelfstandige die op datum van de aanvraag en tenminste 1 volledig kwartaal vóór de aanvraag overbruggingsrecht geniet (voor aanvragen vanaf 01/07/2022)

Weten of je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming? Raadpleeg deze simulatietool.

Globaal Medisch Dossier

Goed om te weten

Volledig terugbetaald is niet altijd volledig gratis. Als je arts niet geconventioneerd is, en zich dus niet houdt aan de officiële tarieven, betaal je mogelijk een supplement uit eigen zak. Bekijk of jouw arts geconventioneerd is.

Hoe dien je een aanvraag in?

Start je aanvraag op.

Neem contact met ons op om je aanvraag op te starten, bij voorkeur via ons contactformulier. Kies de optie 'Ziekenfonds en verzekering' en vermeld dat je de verhoogde tegemoetkoming wilt aanvragen.

We bekijken jouw dossier zo snel mogelijk.

We bezorgen jou via de post een ‘verklaring op eer’. We laten je ook weten welke bewijsstukken je ons verder moet bezorgen om je aanvraag te vervolledigen.

Heb je de verklaring op eer ingevuld en ondertekend? Heb je alle bewijsstukken bij de hand?

Bezorg ons alle documenten:

 • Digitaal: Scan alle documenten (verklaring op eer en de bewijsstukken) en laad ze op via het formulier op onze website. 
 • Via de post: Stuur een kopie van alle documenten naar Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk. Of deponeer ze in een Helan-brievenbus in je buurt. Hou de originele documenten bij voor jezelf.

Als we alle documenten ontvangen hebben, doen we een inkomstencontrole volgens de wettelijk vastgelegde regels.

 • Liggen je inkomsten onder het wettelijk vastgelegde plafond, dan wordt de verhoogde tegemoetkoming toegekend.
 • Liggen je inkomsten boven het wettelijk vastgelegde plafond, dan heb je geen recht op de verhoogde tegemoetkoming.

We sturen je een brief met de beslissing.

Hulp nodig met je aanvraag?

Onze medewerkers helpen je graag verder. Maak een afspraak voor een adviesgesprek.

Praktische vragen en antwoorden

 • Je betaalt minder remgeld voor bepaalde geneesmiddelen op voorschrift en voor verstrekkingen en raadplegingen bij zorgverleners, zoals de huisarts, tandarts of kinesitherapeut.
 • Je betaalt een lager tarief voor een ziekenhuisopname
 • Als je een globaal medisch dossier hebt, dan betaal je 1 euro voor een raadpleging bij de huisarts. Je ziekenfonds betaalt de huisarts rechtstreeks, omdat de derdebetalersregeling wordt toegepast.
 • In de meeste gevallen is er een lager plafondbedrag voor de terugbetaling van het remgeld dankzij de maximumfactuur

Voor meer informatie over deze sociale voordelen neem je best contact op met de instelling zelf.

Je kan blijven genieten van de verhoogde tegemoetkoming totdat je gezinssituatie wijzigt, of totdat het ziekenfonds een systematische controle uitvoert. Wij zijn namelijk verplicht om je dossier op te volgen.

 • Elk jaar moeten we controleren of je inkomsten nog altijd onder het grensbedrag liggen. We gebruiken daarvoor de informatie die we van de belastingdienst krijgen. Ligt je inkomen onder het grensbedrag, dan behoud je het recht op de verhoogde tegemoetkoming. Is je inkomen hoger dan het grensbedrag, dan nemen we contact met je op voor een nieuw inkomensonderzoek.
 • Als je op basis van een sociaal voordeel het recht op de verhoogde tegemoetkoming hebt gekregen, dan controleren we of je dat sociaal voordeel nog altijd krijgt. Als je het niet meer krijgt, dan stopt ook je recht op de verhoogde tegemoetkoming. 

Opgelet!
Neem altijd zelf contact op met ons als de samenstelling van je gezin verandert, want dan moeten we een nieuw inkomensonderzoek doen. Als het gezamenlijk inkomen onder het grensbedrag ligt, dan krijgen jij en je partner het recht op de verhoogde tegemoetkoming. Als jullie inkomen te hoog is, dan stopt het recht op de verhoogde tegemoetkoming.

Je ontvangt je aanslagbiljet nadat de belastingdienst je belastingaangifte heeft ontvangen en gecontroleerd. Bekijk een voorbeeld van een aanslagbiljet.

Heb je een kopie nodig van je aanslagbiljet? Vraag een duplicaat aan bij de FOD Financiën.

Heb je nog geen aanslagbiljet ontvangen? Start je aanvraag op via ons contactformulier en vermeld dat je nog geen aanslagbiljet hebt ontvangen. Onze medewerkers bezorgen jou dan de nodige documenten om je aanvraag voor verhoogde tegemoetkoming op te starten.

Dankzij je recht op een verhoogde tegemoetkoming is er nu ook kans om je zelftesten bij de apotheek aan 1 euro te kopen. De zelftesten worden niet terugbetaald door het ziekenfonds, behalve als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming. Is dat bij jou het geval? Dan hoef je maar 1 euro per test te betalen. Je kunt maximum 4 zelftesten per persoon per 14 dagen aankopen aan dit tarief.
 

Voordelen en terugbetalingen

Wie gezond en in balans wil blijven, verdient net dat tikkeltje meer. Daarom hebben wij een hele reeks extra voordelen en terugbetalingen voor jou.

Hospitalisatieverzekeringen

Geen zorgen om ziekenhuiskosten, want Hospitalia beschermt je voor, tijdens en na je opname. Kies de formule die bij je past uit onze 3 Hospitalia-verzekeringen.

Dentalia Plus

Bescherm je gezin tegen hoge tandzorgkosten. Krijg tot 1.250 euro terug per persoon per jaar voor tandverzorging, beugels, kronen, implantaten en meer.

Dienst Maatschappelijk Werk

Onafhankelijk leven met een beperking, optimaal helpen als mantelzorger: reken op onze Dienst maatschappelijk werk voor advies, bemiddeling of ondersteuning.

Vlaamse sociale bescherming

Elk jaar krijg je een uitnodiging om de zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming te betalen. Zo help je een zorgbudget te voorzien voor ouderen of mensen die extra zorg nodig hebben.