Verhoogde tegemoetkoming

Personen met een laag gezinsinkomen hebben mogelijk recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij krijgen meer terugbetaald voor gezondheidszorg en genieten van nog andere financiële voordelen.

Heb jij recht op de verhoogde tegemoetkoming?

Of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, hangt af van je gezinsinkomen. 

Je hebt automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming, als je een bepaald sociaal voordeel geniet of als je je in een van volgende situaties bevindt:

 • leefloon of gelijkaardige hulp van het OCMW gedurende drie opeenvolgende en ononderbroken maanden
 • inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor bejaarden
 • tegemoetkoming (een geldelijke uitkering) voor personen met een handicap, toegekend door de FOD sociale zekerheid: integratietegemoetkoming, inkomsvervangende tegemoetkoming of zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
 • zorgtoeslag voor kinderen met een fysieke of mentale handicap van minstens 66%
 • niet-begeleide minderjarige vreemdeling (MBMV)
 • kinderen (jonger dan 25) die als wees ingeschreven zijn bij het ziekenfonds

 

Herken jij je niet in deze situaties en denk je ook recht te hebben op de verhoogde tegemoetkoming? 

Is je belastbaar bruto jaarlijks gezinsinkomen van 2023 lager dan 25.630,67 euro  (+ 4.744,94 euro per bijkomende persoon in je gezin)? Dan kan je een aanvraag indienen.

Of bevind je je in een van de volgende situaties:

 • Gepensioneerde met rustpensioen
 • Rechthebbende overlevingspensioen
 • In invaliditeit
 • Erkend als persoon met een handicap
 • 3 maanden of meer in gecontroleerde werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid
 • Zelfstandige die, op de aanvraagdatum (en minstens één volledig kwartaal vóór de aanvraag), het overbruggingsrecht geniet
 • Eenoudergezin: je woont alleen met minstens 2 dagen per week kinderen ten laste
 • Militair die om gezondheidsredenen gedurende ten minste 3 maanden uit zijn functie is ontheven
 • Ambtenaar die sinds 3 maanden in disponibiliteit is gezet
 • Oekraïense vluchtelingen met het statuut van tijdelijke bescherming

EN is je belastbaar bruto jaarlijks gezinsinkomen lager dan *27.011 euro (+ 5.000,48 euro per bijkomende persoon in je gezin)? Ook dan kan je een aanvraag indienen.

*Dit bedrag kan in de loop van 2024 geïndexeerd worden.

Kijk je gezinsinkomen na

Hoe dien je een aanvraag in?

Hieronder beschrijven we hoe je een aanvraag voor verhoogde tegemoetkoming indient. Heb je hulp nodig met je aanvraag? Onze medewerkers helpen je graag verder. Maak een afspraak voor een adviesgesprek.

Kijk na of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming.

Je kan je gezinsinkomen nakijken via deze simulatietool.

Situeert je gezinsinkomen zich onder het grensbedrag? Dan kan je een aanvraag indienen.

 • Dit doe je het snelst digitaal via Mijn Helan.
 • Of  neem contact met ons op om je aanvraag op te starten, bij voorkeur via ons contactformulier. Kies er de optie 'Ziekenfonds en verzekering' en vermeld dat je de verhoogde tegemoetkoming wilt aanvragen.

We bekijken jouw dossier zo snel mogelijk en laten je weten welke bewijsstukken je ons verder moet bezorgen om je aanvraag te vervolledigen. 

Een onvolledige aanvraag vervalt na twee maanden. Bezorg ons daarom alle documenten zo snel mogelijk na de start van je aanvraag.

 • Digitaal: Scan alle documenten (verklaring op eer en de bewijsstukken) en laad ze op via het formulier op onze website. 
 • Via de post: Stuur een kopie van alle documenten naar Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk. Of deponeer ze in een Helan-brievenbus in je buurt. Hou de originele documenten bij voor jezelf.

Als we alle documenten ontvangen hebben, doen we een inkomstencontrole volgens de wettelijk vastgelegde regels.

Liggen je inkomsten onder het wettelijk vastgelegde plafond, dan wordt de verhoogde tegemoetkoming toegekend.

We sturen je sowieso een brief met de beslissing. Bij een positieve beslissing kan je een attest downloaden van je nieuw statuut via Mijn Helan

Voordelen van de verhoogde tegemoetkoming

Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming geniet van een aantal voordelen.

 • Hogere terugbetaling ziektekosten: Je betaalt minder remgeld voor sommige geneesmiddelen op voorschrift, voor een bezoek aan de dokter, tandarts, kinesitherapeut of een andere zorgverlener en bij opname in het ziekenhuis.
 • Je betaalt een lager tarief voor de verblijfskosten bij een ziekenhuisopname.
 • Als je een globaal medisch dossier hebt, dan betaal je 1 euro voor een raadpleging bij de huisarts.
 • Je ziekenfonds betaalt de huisarts rechtstreeks, omdat de derdebetalersregeling wordt toegepast.
 • Lager plafondbedrag voor de ziektekosten die je jaarlijks betaalt dankzij de maximumfactuur.
 • Helan Zorgkas: lagere bijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming.
 • Openbaar vervoer: voordelige tarieven op trein en bus. NMBSDe LijnTECMIVB.
 • Sociaal verwarmingsfondsverwarmingstoelage van het OCMW.
 • Kortingsbon: bij de aankoop van een energiezuinige wasmachine, koelkast, diepvries of droogkast.
 • Energiebesparing:
 • Telefoonsociaal telefoontarief voor 65-plussers en personen die voor min. 66% mindervalide zijn.
 • Regionaal:
  • Voordelen toegekend door sommige gemeenten, zoals gratis vuilniszakken of lagere huisvuilbelasting.
  • Korting op de tarieven van provinciale en gemeentebelastingen.
  • In elke buurt heb je mogelijks nog recht op extra voordelen. Je kan ze raadplegen via My Benefits.

Voor meer informatie over deze sociale voordelen neem je best contact op met de instelling zelf. De voordelen worden toegekend op basis van je identiteitskaart. Je hebt geen attest nodig om de voordelen te krijgen.

Globaal Medisch Dossier

Attest nodig?

Heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je de sociale voordelen op basis van je identiteitskaart. Heb je toch een attest nodig voor korting op het openbaar vervoer, het sociaal energietarief of een ander sociaal voordeel? Dan kan je het attest downloaden via je MijnHelan-account.

Download je attest via Mijn Helan

Praktische vragen en antwoorden

Je kan het nakijken in Mijn Helan, onder de rubriek Mijn ziekenfonds.

Neen, je mag je oude kleefzegels blijven gebruiken.

 

Je kan blijven genieten van de verhoogde tegemoetkoming totdat je gezinssituatie wijzigt, of totdat het ziekenfonds een systematische controle uitvoert. Wij zijn namelijk verplicht om je dossier op te volgen.

 • Elk jaar moeten we controleren of je inkomsten nog altijd onder het grensbedrag liggen. We gebruiken daarvoor de informatie die we van de belastingdienst krijgen. Ligt je inkomen onder het grensbedrag, dan behoud je het recht op de verhoogde tegemoetkoming. Is je inkomen hoger dan het grensbedrag, dan nemen we contact met je op voor een nieuw inkomensonderzoek.
 • Als je op basis van een sociaal voordeel het recht op de verhoogde tegemoetkoming hebt gekregen, dan controleren we of je dat sociaal voordeel nog altijd krijgt. Als je het niet meer krijgt, dan stopt ook je recht op de verhoogde tegemoetkoming.

Neem altijd zelf contact op met ons als de samenstelling van je gezin verandert, want dan moeten we een nieuw inkomensonderzoek doen.

Als het gezamenlijk inkomen onder het grensbedrag ligt, dan krijgen jij en je partner het recht op de verhoogde tegemoetkoming. Als jullie inkomen te hoog is, dan stopt het recht op de verhoogde tegemoetkoming.

Je hoeft zelf niets te doen. Wij zullen contact opnemen met jou indien een nieuw inkomensonderzoek nodig is.

Voordelen en terugbetalingen

Wie gezond en in balans wil blijven, verdient net dat tikkeltje meer. Daarom hebben wij een hele reeks extra voordelen en terugbetalingen voor jou.

Dentalia Up

Bescherm je gezin tegen hoge tandzorgkosten. Krijg tot 4.000 euro terug voor tandverzorging, beugels, kronen, implantaten en meer.

Dienst Maatschappelijk Werk

Onafhankelijk leven met een beperking, optimaal helpen als mantelzorger: reken op onze maatschappelijk werkers voor advies, bemiddeling of ondersteuning.

Vlaamse sociale bescherming

Elk jaar krijg je een uitnodiging om de zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming te betalen. Zo help je een zorgbudget te voorzien voor ouderen of mensen die extra zorg nodig hebben.