Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

In geval van arbeidsongeschiktheid kan het ziekenfonds jou een vervangingsinkomen uitbetalen. Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid ontvang je de uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid. Vanaf het tweede jaar een invaliditeitsuitkering.

Uitkering primaire arbeidsongeschiktheid

Tijdens de eerste zes maanden

De uitkering bedraagt 60% van je gemiddelde dagloon (met een plafond), ofwel de minimumuitkering als blijkt dat dit voordeliger is en je werknemer was bij de start van je arbeidsongeschiktheid. Was je werkloos en je werkloosheidsvergoeding per dag is lager dan deze 60 %, dan wordt je uitkering gelijkgeschakeld met je werkloosheidsvergoeding.

Vanaf de zevende maand arbeidsongeschiktheid

Vanaf de eerste dag van de 7de maand gebeurt een herziening van je arbeidsongeschiktheidsuitkering. Vanaf dan krijg je ofwel 60% van je gemiddelde dagloon, ofwel de minimumuitkering als blijkt dat die voordeliger is.

Invaliditeitsuitkering

Vanaf het tweede jaar

Ook de invaliditeitsuitkering wordt uitbetaald door je ziekenfonds. Hoeveel de uitkering bedraagt, hangt af van je laatste brutoloon en je gezinstoestand:

 • Werknemer of werkloze met gezinslast: 65% van het gemiddeld dagloon (met een plafond)
 • Alleenstaande: 55% van het gemiddeld dagloon (met een plafond
 • Samenwonende: 40% van het gemiddeld dagloon (met een plafond)

Wacht niet

Dien je aanvraag voor een uitkering tijdig in. Bekijk de aangiftetermijn.

Goed om te weten als je werknemer bent

Als werknemer heb je meestal recht op gewaarborgd loon bij het begin van je arbeidsongeschiktheid. Het gewaarborgd loon wordt uitbetaald door de werkgever. Informeer bij je werkgever of dit ook voor jou het geval is.

Wat met je belastingaangifte?

De primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering en de invaliditeitsuitkering zijn een vervangingsinkomen. Je moet ze vermelden bij de jaarlijkse belastingaangifte.

 • Het eerste jaar wordt in principe een bedrijfsvoorheffing van 11,11% ingehouden.
 • Vanaf het tweede jaar gebeurt er geen bedrijfsvoorheffing voor de belastingen. Toch is de invaliditeitsuitkering niet belastingvrij. De afrekening gebeurt bij de belastingaanslag van het jaar daarop. Via voorafbetalingen vermijd je een hoge belastingfactuur.
 • Op de invaliditeitsuitkering wordt maximum 3,5% afgehouden voor de sector pensioenen.

Wanneer ontvang je jouw uitkering?

De dag waarop je uitkering wordt uitbetaald hangt af van hoe lang je arbeidsongeschikt bent: minder of meer dan 1 jaar. Op deze kalender zie je meteen op welke dag we jouw vervangingsinkomen overmaken aan je bank. Afhankelijk van je bank kan het enkele dagen duren voordat het bedrag op jouw rekening staat.

Je ontvangt een e-mail van ons zodra we de betaling overmaken. Het uur waarop je deze e-mail ontvangt kan verschillen voor elke betaling. Je kan deze melding via e-mail aan- en uitzetten via je profiel op Mijn Helan.

Maak je keuze:

 • Ben je net arbeidsongeschikt en wacht je op je eerste uitkering? De betaaldatum van je eerste uitkering kan afwijken van deze kalender.
 • Ben je loontrekkende met een akkoord deeltijdse activiteit? Dan krijg jij je uitkering nadat we de maandelijkse verklaring van je werkgever ontvangen hebben.
 • Ben je in een dossier van schuldbemiddeling of loonbeslag? Dan krijg jij je uitkering eenmaal per maand, op de tweede betaaldag aan het einde van de maand.
 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

 • Loontrekkenden met een akkoord deeltijdse activiteit ontvangen hun uitkering bij ontvangst van de maandelijkse verklaring van hun werkgever.
 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag