Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

In geval van arbeidsongeschiktheid kan het ziekenfonds jou een vervangingsinkomen uitbetalen. Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid ontvang je de uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid. Vanaf het tweede jaar een invaliditeitsuitkering.

Uitkering primaire arbeidsongeschiktheid

Tijdens de eerste zes maanden

De uitkering bedraagt 60% van je gemiddelde dagloon, ofwel de minimumuitkering als blijkt dat dit voordeliger is.

Vanaf de zevende maand arbeidsongeschiktheid

Vanaf de eerste dag van de 7de maand gebeurt een herziening van je arbeidsongeschiktheidsuitkering. Vanaf dan krijg je ofwel 60% van je gemiddelde dagloon, ofwel de minimumuitkering als blijkt dat die voordeliger is.

Invaliditeitsuitkering

Vanaf het tweede jaar

Ook de invaliditeitsuitkering wordt uitbetaald door je ziekenfonds. Hoeveel de uitkering bedraagt, hangt af van je laatste brutoloon en je gezinstoestand:

  • Werknemer of werkloze met gezinslast: 65% van het gederfde loon (met een plafond)
  • Alleenstaande: 55% van het gederfde loon (met een plafond
  • Samenwonende: 40% van het gederfde loon (met een plafond)

Dien je aanvraag voor een uitkering tijdig in. Bekijk de aangiftetermijn.

Goed om te weten als je werknemer bent

Als werknemer heb je meestal recht op gewaarborgd loon bij het begin van je arbeidsongeschiktheid. Het gewaarborgd loon wordt uitbetaald door de werkgever. Informeer bij je werkgever of dit ook voor jou het geval is.

Wat met je belastingaangifte?

De primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering en de invaliditeitsuitkering zijn een vervangingsinkomen. Je moet ze vermelden bij de jaarlijkse belastingaangifte.

  • Het eerste jaar wordt in principe een bedrijfsvoorheffing van 11,11% ingehouden.
  • Vanaf het tweede jaar gebeurt er geen bedrijfsvoorheffing voor de belastingen. Toch is de invaliditeitsuitkering niet belastingvrij. De afrekening gebeurt bij de belastingaanslag van het jaar daarop. Via voorafbetalingen vermijd je een hoge belastingfactuur.
  • Op de invaliditeitsuitkering wordt maximum 3,5% afgehouden voor de sector pensioenen.