Einde van je arbeidsongeschiktheid 

Je arbeidsongeschiktheid kan om verschillende redenen spontaan of verplicht aflopen. We zetten alles op een rijtje.

Weer aan het werk

Ga je terug volledig aan het werk op de dag die aansluit op de einddatum van je arbeidsongeschiktheid? Dan hoef je niets te doen. De uitbetaling van je uitkering houdt automatisch op van zodra je opnieuw gaat werken. Dit noemen we een 'volledige werkhervatting'. 

Ga je terug volledig aan het werk vóór de einddatum van je arbeidsongeschiktheid? Breng dan altijd je ziekenfonds op de hoogte. Dit kan via Mijn Helan, of via een correct ingevuld aangifteformulier.  Zo vermijd je misverstanden, terugvorderingen of sancties. Het ziekenfonds betaalt je een uitkering zolang je arbeidsongeschiktheid duurt en erkend blijft.

 

Einde van je erkenning

De adviserende arts van het ziekenfonds kan tijdens een medische controle beslissen om je niet langer als arbeidsongeschikt te erkennen vanaf een bepaalde datum. Je ontvangt dan geen uitkering meer vanaf die datum. Wij brengen je hiervan schriftelijk op de hoogte.

 

Pensioen

De uitkering houdt op aan het einde van de maand waarin je de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Kies je om vervroegd met pensioen te gaan? Ook dan stopt je uitkering.

 

Overlijden

De uitkering stopt op de dag die volgt op het overlijden. 

Praktische vragen en antwoorden

Ben je werknemer en arbeidsongeschikt, en wil je deeltijds weer aan het werk? Vraag altijd de officiële toestemming van het ziekenfonds.

Lees meer

Duurt je arbeidsongeschiktheid langer dan de einddatum op je huidig arbeidsongeschiktheidsattest? Of herval je? Dan moet je je arbeidsongeschiktheid opnieuw tijdig aangeven.

Lees meer

Ben je arbeidsongeschikt en wil je opnieuw aan het werk? Dan kan je instappen in een terug-naar-werktraject. Hierdoor kan je terugkeren naar de arbeidsmarkt via een geleidelijke werkhervatting, een aangepaste of andere job, of een beroepsherscholing.

Lees meer

Meer over 'terug aan de slag na je arbeidsongeschiktheid'

Je uitkeringsdossier opvolgen en beheren via Mijn Helan

  • opstarten van je uitkeringsdossier
  • opvolgen van de betaling van je uitkeringen
  • digitaal bezorgen van documenten voor je uitkeringsdossier
  • aanvragen van vakantie, werkhervatting, vrijwilligerswerk
  • en zoveel meer!

Opvolgen via Mijn Helan