Blog

Terug aan het werk via het terug-naar-werktraject

Anne Verhaeghe

expert arbeidsongeschiktheid bij Helan

Na een lange afwezigheid terugkeren naar het werk is niet vanzelfsprekend. Met een terug-naar-werktraject via je ziekenfonds krijg je de juiste ondersteuning om je terugkeer op de werkvloer makkelijker te maken. Helan-expert arbeidsongeschiktheid Anne Verhaeghe geeft meer uitleg.

Wat is een terug-naar-werktraject?

Anne Verhaeghe: “Als je lange tijd niet kon werken wegens ziekte of een ongeval, kan je via het ziekenfonds in een terug-naar-werktraject stappen.

Op die manier krijg je hulp om je terugkeer makkelijker te maken. Je persoonlijke terug-naar-werkcoördinator bekijkt samen met jou wat er op werkvlak haalbaar is in je nieuwe situatie.

Misschien kan je gewoon terugkeren naar je job met een paar kleine aanpassingen in uren of omstandigheden.

Maar misschien is er meer nodig voor jou:

  • een geleidelijke werkhervatting
  • aangepast werk
  • een nieuwe job
  • een opleiding of vorming
  • ...

Is een terugkeer naar werk ook mogelijk zonder terug-naarwerkcoördinator?

Anne Verhaeghe: “Absoluut. De terug-naar-werkcoördinator is er om te helpen waar nodig. Maar als je zelf je terugkeer naar het werk kan regelen, dan mag dat zeker.

Wel mag je niet vergeten om je werkhervatting aan te geven bij het ziekenfonds, of om tijdig aan te vragen of je deeltijds weer aan de slag kan. Je vindt daar bij Helan alle info over op de website, en je aangifte doe je makkelijk via Mijn Helan, je online ziekenfonds.”

Wie kan een terug-naarwerktraject opstarten?

Anne Verhaeghe: “Om in aanmerking te komen voor een terug-naarwerktraject, dien je aan 2 voorwaarden te voldoen:

  • je bent arbeidsongeschikt erkend door een adviserend arts van het ziekenfonds
  • én je gezondheid laat het toe om weer aan het werk te gaan.

Je kan zelf het initiatief nemen om een terug-naar-werktraject op te starten, of de adviserende arts van het ziekenfonds kan het aan jou voorstellen. Het verloop van het traject verschilt afhankelijk daarvan.”

Misschien kan je gewoon terugkeren. Maar misschien is er meer nodig voor jou: een geleidelijke werkhervatting, aangepast werk, een nieuwe job, een opleiding of vorming, ...

Hoe verloopt het als je zelf een traject met een terug-naarwerkcoördinator opstart?

Anne Verhaeghe: “Je kan zelf een eerste afspraak vastleggen met de terug-naar-werkcoördinator via de contactgegevens onderaan dit artikel. Je vult nadien een vragenlijst in.

Ongeveer een maand na ontvangst van de ingevulde vragenlijst legt de terug-naar-werkcoördinator een eerste afspraak met jou vast. Daarin bespreken jullie welke hulp je nodig
hebt en wat de eerste stap van je traject zal zijn.

Heb je een job, dan zal je terug-naar-werkcoördinator je info geven over werkhervatting, of over de opstart van een re-integratietraject bij de werkgever via de preventieadviseurarbeidsarts.

Heb je geen job of is terugkeren niet wenselijk? Dan bekijken jullie samen alle andere mogelijkheden. Je coördinator zal steeds de toestemming van de adviserend arts van het ziekenfonds vragen voor je traject. En natuurlijk gebeurt er niks zonder jouw instemming.”

En wat als de adviserend arts het initiatief neemt?

Anne Verhaeghe: “Na tien weken arbeidsongeschiktheid bezorgt het ziekenfonds jou een vragenlijst over een eventuele terugkeer naar het werk.

Op basis van je medisch dossier en je ingevulde vragenlijst, maakt de adviserend arts van het ziekenfonds dan vanaf je vierde maand arbeidsongeschiktheid een inschatting van jouw mogelijkheden om deeltijds het werk te hervatten.

Net als bij een zelf opgestart traject zal de terug-naarwerkcoördinator binnen de maand contact met je opnemen en met jou bekijken welk traject bij je past.

Kan je op dat moment nog niet aan het werk, dan wordt er nog geen traject opgestart. De adviserend arts kan je later alsnog doorverwijzen naar een nieuwe afspraak bij de terugnaar- werkcoördinator.

Belangrijk om te weten is dat het invullen van de medische vragenlijst verplicht is. Heb je hulp nodig bij het invullen van de vragenlijst, dan kan je natuurlijk wel terecht bij je ziekenfonds.”

Ook voor zelfstandigen én hun meewerkende partner

Niet alleen werknemers en werkzoekenden kunnen instappen in het traject. Vanaf nu kunnen zelfstandigen die langdurig ziek zijn, of hun meewerkende partner, beroep doen op het terugnaarwerktraject. Het traject verloopt gelijk aan dat van werknemers en werkzoekenden.

Meer weten over het terug-naar-werktraject?

Lees meer

Deel dit artikel

Verder lezen

17 januari
Blog

Corona veiligheidsmaatregelen in je Helan kantoor

Je Helan-kantoor is op dit moment alleen open op afspraak. Ontdek hier de veiligheidsmaatregelen voor jouw gezondheid en die van onze medewerkers. Liever advies op afstand? Vraag advies via videogesprek.

dokter aan het schrijven
Blog

eAttest vervangt papieren doktersbriefjes

Je krijgt een papieren attest van je huisarts, je kleeft er een kleefbriefje op en brengt het binnen bij je ziekenfonds. Zo gaat het al decennia, maar daar kwam een eind aan. Vanaf 1 januari 2018 zag het elektronisch attest (eAttest) het licht, een belangrijke evolutie die je leven een pak makkelijker maakt.

dokter aan het schrijven
Blog

Deel jij je medische gegevens van je Elektronisch Medisch Dossier (EMD)?

Je herinnert het je misschien nog: vroeger bewaarde je huisarts je medische gegevens op papier. Sommigen deden dat op losse bladen, anderen in een steekkaartenbak. Tegenwoordig wordt je medisch dossier elektronisch bewaard. Er is het elektronisch medisch dossier (EMD), maar ook het globaal medisch dossier (GMD). Wat is het verschil tussen de 2? En wat zijn de voordelen voor jou?

Blog

Vragenlijst helpt patiƫnten om werk te hervatten op eigen maat

Er is een vragenlijst om in te schatten of iemand opnieuw aan het werk kan. Op basis van de antwoorden kan het ziekenfonds een re-integratietraject op maat uitstippelen, met een nog betere begeleiding.