Einde van de arbeidsongeschiktheid 

Je arbeidsongeschiktheid kan om verschillende redenen spontaan of verplicht aflopen. We zetten alle pistes op een rijtje.

Weer aan het werk

Ga je weer volledig aan het werk vóór de einddatum van je arbeidsongeschiktheid, breng dan altijd je ziekenfonds op de hoogte via Mijn Helan of via een correct ingevuld aangifteformulier. Zo vermijd je misverstanden, terugvorderingen of sancties. Het ziekenfonds betaalt je een uitkering zolang je arbeidsongeschiktheid duurt en erkend blijft.

Ga je weer aan het werk op de dag die aansluit op de einddatum van je arbeidsongeschiktheid, dan hoef je niets te doen. De uitbetaling houdt automatisch op zodra je weer gaat werken.

Einde van je erkenning

De adviserende arts van het ziekenfonds kan tijdens een medische controle beslissen om je niet langer als arbeidsongeschikt te erkennen vanaf een bepaalde datum. Je zal dan geen uitkering meer ontvangen vanaf die datum. Wij brengen je hiervan schriftelijk op de hoogte.

Pensioen

De uitkering houdt op aan het einde van de maand waarin je de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Kies je om vervroegd met pensioen te gaan, dan stopt ook je uitkering.

Overlijden

De uitkering stopt op de dag die volgt op het overlijden. 

Is je uitkeringsdossier volledig? 

Wil je weten of alles in orde is voor de uitbetaling van je ziekte-uitkering? Bekijk het in Mijn Helan. Volg er de status van je dossier op en zie meteen of er een uitkering werd gestort.   

Praktische vragen en antwoorden

Ben je werknemer en arbeidsongeschikt, en wil je deeltijds weer aan het werk? Vraag altijd de officiële toestemming van het ziekenfonds.

Lees meer

Duurt je arbeidsongeschiktheid langer dan de einddatum op je huidig arbeidsongeschiktheidsattest? Of herval je? Dan moet je je arbeidsongeschiktheid opnieuw tijdig aangeven.

Lees meer

Ben je arbeidsongeschikt en wil je opnieuw aan het werk? Dan kan je instappen in een terug-naar-werktraject. Hierdoor kan je terugkeren naar de arbeidsmarkt via een geleidelijke werkhervatting, een aangepaste of andere job, of een beroepsherscholing.

Lees meer