Blog

De Helan Luisterlijn geeft ook gehoor aan relationele problemen

Veel koppels hebben het vandaag razend druk met werk, de opvoeding van de kinderen, het huishouden, vrienden en familie bezoeken, vakanties boeken... Als al deze zaken geregeld en gepland zijn, dan pas komt de eigen partnerrelatie aan bod.

Druk, druk, druk 

Maruschka, psychologe bij de Luisterlijn: “Vandaag leven we in een wereld waarin iedereen gelukkig moet zijn. Deze ‘huisje-boompje-beestje’-gedachte wordt bovendien sterk gevoed door sociale media (bv. Instagram), die veelal het ‘ideale leven’ voorstellen. Daarbij heb je als persoon diverse rollen: partner, ouder, werknemer, collega, vriend(in) … En uiteraard wil je de rol van partner in je eigen relatie zo goed mogelijk vervullen. Helaas loopt dat niet altijd zoals verwacht. Want sowieso raakt iedereen wel eens in de rats tijdens bepaalde levensfasen. Dan is het aangewezen om als koppel regelmatig stil te staan en te praten, zodat jullie bijvoorbeeld niet met bepaalde frustraties, ergernissen … blijven zitten. En dat gebeurt dikwijls niet of veel te weinig.”

Maruschka Psychologe Helan Luisterlijn

Soms is het beter eens goed ruzie te maken met je partner. Dat is alleszins beter dan frustraties opkroppen en onbesproken laten, om uiteindelijk elkaar te verliezen.

Het mag gerust eens kletteren! 

Door samen te leven merk je pas goed dat je kunt botsen met ‘het anders zijn’ van je partner. Een gegeven dat we tijdens de grote eerste verliefdheid, vaak in het begin van de relatie, met plezier over het hoofd zien. En dus komt het erop aan om als koppel zo open en duidelijk mogelijk met elkaar te communiceren. Niet altijd makkelijk, want irritaties of frustraties benoemen en uitspreken, roept al snel specifieke gevoelens op bij de tegenpartij, en kan zelfs voor conflictsituaties zorgen. ‘Cru gesteld, op zo’n moment is het soms beter eens goed ruzie te maken met je partner. Want op die manier bekijken jullie de zaken op een andere manier, en kunnen jullie vervolgens elkaar opnieuw terugvinden. Dat is alleszins beter dan frustraties opkroppen en onbesproken laten, om uiteindelijk elkaar te verliezen”, aldus Maruschka. 

Wacht niet te lang …

We hebben de neiging om moeilijke gesprekken uit te stellen of zelfs uit de weg te gaan. Eens de spreekwoordelijke bom dan toch barst, wil je als koppel uiteraard de problemen eerst zelf zo goed mogelijk oplossen. Maar dat lukt niet altijd even vlot. Meer nog: soms kom je helemaal ‘vast te zitten’. In dergelijke gevallen biedt de Luisterlijn zeker een uitweg. 

“Mensen bellen met allerhande vragen over hun relatie: ontrouw, moeilijkheden op vlak van communiceren, conflicten … Wie uiteindelijk de stap zet, overwint een drempel. Want je geeft jezelf bloot aan een onbekende, om te praten over zeer gevoelige zaken. Of de telefoon hierbij een hindernis is? Soms, omdat mensen eerder het idee hebben dat je de psycholoog fysiek bezoekt. Maar het omgekeerde gebeurt evengoed: de anonimiteit van de telefoon verlaagt net die drempel, want zo’n anonieme gesprekken zijn heel open en persoonlijk.”

Wat mag je verwachten van je Luisterlijnsessie?

“Wie de Luisterlijn opbelt, wordt meteen gerustgesteld. Het is heel belangrijk dat elke beller zich ‘thuisvoelt’. ‘Samen bepalen we het tempo. Als een bepaalde problematiek meer tijd en aandacht vraagt, communiceer ik dat openlijk. Na een eerste gesprek krijg je trouwens de tijd om alles even te laten bezinken. Voor sommigen volstaat één sessie, anderen wensen een vervolgsessie of zelfs meerdere”, zegt Maruschka. 

Bedoeling is om je zoveel mogelijk waardevolle info en tips mee te geven, waarmee je direct of later aan de slag kunt. Je geniet het volste vertrouwen en kunt alles kwijt, zonder oordeel. “Dat is meteen de basisgedachte van ons werk. Wat een beller vertelt, ook de mindere mooie kantjes, bespreken we samen in een veilige context. Alles blijft anoniem, dus ik deel niets met andere psychologen, ook niet met Helan”, verduidelijkt Maruschka.

Maruschka Psychologe Helan Luisterlijn

Het is voor ons heel belangrijk dat elke beller zich 'thuisvoelt'. Hij of zij kan alles kwijt, zonder oordeel.

Opnieuw meer ‘ruimte in je hoofd’.

Na je gesprek, of meerdere gesprekken, met de Luisterlijn krijg je opnieuw ruimte in je hoofd en heb je terug meer bewegingsvrijheid. Verwacht alvast geen pasklare antwoorden, want de psychologen van de Luisterlijn kunnen niet kiezen en communiceren in jouw plaats. Weet sowieso dat de door hen aangereikte mogelijkheden je dikwijls al voldoende op weg helpen. 

“Als therapeut laat je koppels zelf nadenken over de dynamiek tussen elkaar (wanneer zijn die ruzies begonnen? Op welke momenten lukt de communicatie wél beter? Waarom botsen we altijd op hetzelfde punt?). Ik laat mensen naar zichzelf kijken, zoals naar een film. Zo krijgen ze meer zicht op zichzelf en hoe ze bepaalde zaken eventueel anders kunnen aanpakken (hoe zou je dit op een andere manier tegen je partner kunnen zeggen, zodat die zich niet aangevallen voelt?). Tijdens een begeleiding leer ik iemand nadenken en communiceren over zijn eigen  woordkeuze”, besluit Maruschka.

Een Luisterlijn-tip van psychologe Maruschka:

“Het is belangrijk om als koppel tijd en ruimte vrij te maken voor elkaar. ‘Koppeltijd’, zeg maar. Je mag dat zelfs bewust inplannen. Nu, dat hoeft niet altijd zo systematisch afgelijnd te zijn, zoals elke maandagavond bijvoorbeeld. Het komt erop aan samen een gezellig momentje te kiezen, eventjes stil te staan als jullie beide op jullie gemak zijn. We zien als mensen daar geen tijd voor maken, ze elkaar verliezen. Dan krijgen ze het gevoel dat hun partner helemaal iets anders wilt dan henzelf, terwijl dat niet noodzakelijk zo is.”

Praktische info over de Helan Luisterlijn:

Gratis verrijkende gesprekken. 

Als Helan-klant heb je per kalenderjaar recht op een aantal gratis gesprekken van 45 minuten tot een uur. Het eerste gesprek is een intake gesprek, nadien beslist de psycholoog of er verdere telefonische gesprekken worden ingepland of er doorverwezen moet worden. Je kiest zelf of je bij de persoon wilt blijven die je intake gesprek deed, of of je liever iemand anders spreekt.

Nog belangrijk om te weten:

 • Bellen kan van maandag tot vrijdag tussen 8 uur en 21 uur.
   
 • Je krijgt hulp bij: burn-out, oververmoeidheid, examenstress, opvoeding, relatieproblemen …
   
 • Ook koppelgesprekken zijn mogelijk (de telefoon staat dan op luidspreker).
   
 • Als alle psychologen aan de lijn zijn, duurt het maximum 24u voor een psycholoog je terugbelt.
   
 • De Luisterlijn werkt onafhankelijk van het ziekenfonds en houdt zich strikt aan het beroepsgeheim.

Deel dit artikel

Verder lezen

Blog

Wat is het verschil tussen een psycholoog en een psychiater?

Heb jij behoefte aan iemand om mee te praten of heb je nood aan psychologische hulp? Dan kan een psycholoog of psychiater uitkomst bieden. Weet je niet zeker bij wie jij het beste terecht kunt voor hulp? Lees hieronder wat juist het verschil is tussen een psycholoog en een psychiater.

Blog

Zo herken je de symptomen van een depressie

Steeds meer mensen worden getroffen door een depressie. Volgens cijfers van Geestelijk Gezond Vlaanderen krijgt maar liefst 20 procent van de Belgische vrouwen en 10 procent van de mannen in hun leven te maken met een depressie. En ook bij jonge mensen, zoals bij studenten, komt depressie steeds vaker voor.

Blog

Wat als je kind denkt aan zelfmoord

Een kind dat aan zelfmoord denkt zet het leven op losse schroeven. Het leven van het kind zelf, maar ook dat van de ouders en het hele gezin. Hoe ga je daar als ouder mee om?

Blog

Omgaan met angst om je gezondheid

Misschien heb je wel angst of stress, omdat je niet ziek wil worden. Je gaat hierdoor anders leven. De psychologen van de Luisterlijn van Helan geven advies.