Niet-dringend medisch ziekenvervoer

Ziekenvervoer van en naar het ziekenhuis, ...  Iedereen krijgt er vroeg of laat wel eens mee te maken. Voor niet-dringend ziekenvervoer zijn er verschillende terugbetalingen mogelijk.

Jouw voordeel Wettelijke terugbetaling Helan-voordeel: terugbetaling tot 1.400 euro

Word klant

Sluit online aan of maak een afspraak

Wettelijke terugbetaling

  

De wettelijke ziekteverzekering vergoedt:

 • Ouders van kinderkankerpatiëntjes: 0,32 euro/km voor de verplaatsingsonkosten van de ouders, en dit voor elke dag van de ziekenhuisopname van het kind. (Max. 75 euro/dag).
 • Nierdialyse, chemo en bestraling: 0,32 euro/km voor verplaatsingsonkosten via eigen vervoer of via een vervoersdienst. Volledige terugbetaling van openbaar vervoer tegen tarieven tweede klasse.

Word jij blij van dit voordeel?

Hou een gezond leven betaalbaar met voordelen die lonen en geniet van onze service op maat.

Sluit aan bij Helan

Hoe geniet je van dit voordeel?

De behandelende arts van het ziekenhuis vult een aanvraagformulier in voor jou.

Bezorg ons het ingevulde aanvraagformulier, en in geval van openbaar vervoer ook het vervoersticket, voorzien van een witte kleefzegel van de patiënt.

 • Deponeer het in een Helan-brievenbus in je buurt.
 • Of stuur het op per post naar Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.

Helan-voordeel: terugbetaling tot 1.400 euro

  

Je kan bij Helan rekenen op een tegemoetkoming tot 1.400 euro per persoon per kalenderjaar voor niet-dringend vervoer binnen België, bovenop de wettelijke terugbetaling. Hierbij heb je de keuze tussen volgende opties:

 • Vervoer met een ziekenwagen, of vervoer georganiseerd via (vrijwilligers van) i-mens: 70% van de factuur met een maximum van 90 euro/rit.
 • Vervoer georganiseerd door een vrijwilligersorganisatie of taxivervoer: 70% van de kostennota met een maximum van 20 euro/rit.
 • Vervoer via privépersonen (niet samenwonend en geen familiale band tot de 1ste graad): 0,18 euro/km met een maximum van 10 euro/rit.
 • Vervoer in het kader van nierdialyse: 0,60 euro per kilometer met een maximum van 30 km/rit - vervoer in het kader van nierdialyse valt niet onder het maximum van 1.400 euro per persoon per kalenderjaar.

Vraag je niet-dringend medische vervoer dan minstens 2 dagen op voorhand aan.

Voorwaarden

 • Je bent in orde met je ziekenfondsbijdrage.
 • Vertrek- en aankomstplaats moeten in België liggen.
 • De tegemoetkoming geldt enkel voor ziekenvervoer in het kader van:
  o    een opname in of een ontslag uit het ziekenhuis
  o    een daghospitalisatie
  o    vervoer tussen ziekenhuizen voor opname in het andere ziekenhuis
  o    zorgen in het kader van chemo-, radio- en radiumtherapie
  o    ambulante zorgen en raadplegingen bij een specialist
 • Vervoer naar een kinesist, huisarts of logopedist komt niet in aanmerking, omdat deze verstrekkers ook aan huis komen. Ook vervoer naar een tandarts komt niet in aanmerking. 
 • Een medisch attest van je arts is vereist. Dit attest toont aan dat je je niet kan verplaatsen op de dag van de consultatie en dat het ziekenvervoer dus noodzakelijk is.
 • Je hebt geen medisch attest nodig in volgende gevallen:
  o    vervoer tussen ziekenhuizen
  o    vervoer voor opname in en/of ontslag uit het ziekenhuis en daghospitalisatie 
  o    vervoer in het kader van chemo-, radio- en radiumtherapie of nierdialyse
  o    als je ouder bent dan 65 jaar
 • Geen terugbetaling van vervoer met eigen wagen.
 • Dit voordeel is cumuleerbaar met de wettelijke terugbetaling voor niet-dringend medisch vervoer.

Bekijk de statuten voor de uitzonderingen.

Hoe geniet je van dit voordeel?

 • Digitaal: met de Mijn Helan app (mobiel) of via Mijn Helan (desktop). Vergeet je kleefzegel niet.
 • Per post naar Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk, voorzien van een witte kleefzegel. Of deponeer het in een Helan-brievenbus in je buurt.

Ben je jonger dan 65 jaar, bezorg ons dan ook een medisch attest dat bewijst dat je je niet op eigen krachten kan verplaatsen. 

Dit medische attest is niet vereist wanneer je vervoerd wordt voor een (dag)hospitalisatie of voor vervoer in het kader van dialyse of chemotherapie.

Bezorg het ons samen met je vervoerfactuur.