Medisch ziekenvervoer

Ziekenvervoer van en naar het ziekenhuis, ...  Iedereen krijgt er vroeg of laat wel eens mee te maken. Voor professioneel ziekenvervoer zijn er terugbetalingen mogelijk.

Jouw voordeel Vergoeding niet-dringend medisch vervoer Vergoeding dringend medisch vervoer Vergoeding vervoer voor ouders van kinderkankerpatiëntjes Vergoeding uitzonderlijk vervoer Hospitalia: max. 500 euro

Vergoeding niet-dringend medisch vervoer

  

Bij Helan kan je rekenen op een tegemoetkoming tot 600 euro per persoon per kalenderjaar voor niet-dringend vervoer binnen België. Hierbij heb je de keuze tussen volgende opties:

 • Vervoer met een ziekenwagen via i-mens: 60% van de factuur met een maximum van 40 euro/rit.
 • Vervoer georganiseerd door een vrijwilligersorganisatie of taxivervoer: 60% van de kostennota met een maximum van 10 euro/rit.
 • Vervoer via privépersonen (niet samenwonend en geen familiale band tot de 1ste graad): 0,18 euro/km met een maximum van 10 euro/rit.
 • Vervoer in het  kader van nierdialyse: 0,25 euro per kilometer met een maximum van 30 km/rit - vervoer in het kader van nierdialyse valt niet onder het maximum van 600 euro per persoon per kalenderjaar. 

Word jij blij van dit voordeel?

Hou een gezond leven betaalbaar met voordelen die lonen en geniet van onze service op maat.

Sluit aan bij Helan

Voorwaarden

 • Je bent in orde met je ziekenfondsbijdrage.
 • Vertrek- en aankomstplaats moeten in België liggen.
 • De tegemoetkoming geldt enkel voor ziekenvervoer in het kader van:
  o    een opname in of een ontslag uit het ziekenhuis
  o    een daghospitalisatie
  o    vervoer tussen ziekenhuizen voor opname in het andere ziekenhuis
  o    zorgen in het kader van chemo-, radio- en radiumtherapie
  o    ambulante zorgen en raadplegingen bij een specialist
 • Vervoer naar een kinesist, huisarts of logopedist komt niet in aanmerking, omdat deze verstrekkers ook aan huis komen. Ook vervoer naar een tandarts komt niet in aanmerking. 
 • Een medisch attest dat aantoont dat het ziekenvervoer noodzakelijk is, is vereist.
 • Je hebt geen medisch attest nodig in volgende gevallen:
  o    vervoer tussen ziekenhuizen
  o    vervoer voor opname in en/of ontslag uit het ziekenhuis en daghospitalisatie 
  o    vervoer in het kader van chemo-, radio- en radiumtherapie of nierdialyse
  o    als je ouder bent dan 65 jaar
 • Bekijk de statuten voor de uitzonderingen.

Hoe geniet je van dit voordeel?

 • Digitaal: met de Mijn Helan app (mobiel) of via Mijn Helan (desktop). Een kleefzegel is niet nodig, we identificeren je document dankzij je login.
 • Per post naar Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk, voorzien van een witte kleefzegel. Of deponeer het in een Helan-brievenbus in je buurt.

Bezorg ons ook een medisch attest dat bewijst dat je je niet op eigen krachten kunt verplaatsen. Dit medische attest is niet vereist indien je ouder bent dan 65 jaar. Het is ook niet vereist wanneer je vervoerd wordt voor een (dag)hospitalisatie of voor vervoer in het kader van dialyse of chemotherapie.

Vergoeding dringend medisch vervoer

  

Dit is het vervoer naar een ziekenhuis door een ambulancedienst in het kader van dringende geneeskundige hulpverlening. Het gebeurt altijd na een oproep naar het nummer 100/112.

Hoe geniet je van dit voordeel?

Je betaalt een forfaitaire vergoeding van 61,41 euro, ongeacht de afgelegde afstand. Ook wanneer de ambulance enkel ter plaatse komt, zonder de patiënt naar het ziekenhuis te vervoeren, wordt het forfaitaire bedrag aangerekend. De vergoeding valt volledig ten laste van de patiënt en wordt niet terugbetaald door de wettelijke ziekteverzekering. 

Voor de bijstand verleend door de MUG (Medische Urgentiegroep), de brandweer of de politie mag men geen verplaatsingskosten aanrekenen. 

Vergoeding vervoer voor ouders van kinderkankerpatiëntjes

  

De wettelijke ziekteverzekering vergoedt 0,30 euro/km voor de verplaatsingsonkosten van de ouders, en dit voor elke dag van de ziekenhuisopname van het kind. (Max. 75 euro/dag).

Hoe geniet je van dit voordeel?

 • Deponeer het in een Helan-brievenbus in je buurt.
 • Of stuur het op per post naar Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.

Vergoeding uitzonderlijk vervoer

  

Dit is dringend medisch vervoer met een helikopter (in de zin van de wet van 8 juli 1964 op de dringende medische hulp). De vertrek- en aankomstplaats moet in België liggen.

 • Zonder tegemoetkoming van de wettelijke ziekteverzekering betaalt Helan Ziekenfonds in totaal tot 50% van de factuur terug met een maximumbedrag van 2.500 euro.

Hoe geniet je van dit voordeel?

 • Deponeer het in een Helan-brievenbus in je buurt.
 • Of stuur het op per post naar Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.

Hospitalia: max. 500 euro

  

De Hospitalia-hospitalisatieverzekeringen voorzien een tegemoetkoming van maximum 500 euro per kalenderjaar, in de werkelijk gedragen kosten van het dringend vervoer (na oproep naar de dienst 100/112) naar het ziekenhuis, na iedere andere tegemoetkoming.

Voorwaarden

 • Je bent klant van Hospitalia, Hospitalia Medium of Hospitalia Plus.
 • In geval van ziekenhuisopname of daghospitalisatie.

Hoe geniet je van dit voordeel?

Download het meest recente terugbetalingsformulier en laat het invullen door je zorgverstrekker.

Bezorg ons je terugbetalingsaanvraag en voeg de nodige bewijsstukken of facturen toe.

 • Bezorg je documenten digitaal via Mijn Helan.
 • Deponeer ze in een Helan-brievenbus in je buurt.
 • Of stuur ze op per post naar Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.