Moederschapsverlof en andere verlofregelingen

Ben je werknemer en verwacht je een baby? Gelukkig bestaan er allerlei regelingen die je financieel ondersteunen. Want zo kunnen jij en je partner meer tijd doorbrengen met je nieuwe baby.

Hoe vraag je een moederschapsuitkering aan?

Tijdens je moederschapsverlof kan je recht hebben op een moederschapsuitkering. Start nog voor de geboorte de aanvraag op.

Vraag je moederschapsuitkering aan via Mijn Helan.
 1. Meld je aan op Mijn Helan.
 2. Kies de rubriek Uitkeringen. 
 3. Klik op Arbeidsongeschikt of kindje op komst.

Bezorg ons een attest van je arts of Kind en Gezin met daarop de vermoedelijke bevallingsdatum en de vermelding of je zwanger bent van een eenling of meerling. Bij een eenling bezorg je ons dit ten vroegste 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum, bij een meerling 8 weken.

Bezorg het ons:

 • digitaal
 • of per post: Helan ziekenfonds, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.

Via Mijn Helan vul je zelf jouw inlichtingenblad in. Doe dit meteen, zo kunnen we je dossier sneller verwerken. Op basis van de informatie op jouw inlichtingenblad berekenen wij het bedrag van je moederschapsuitkering.

Zodra je moederschapsverlof start, neemt het ziekenfonds contact op met je werkgever om een 'inlichtingenblad uitkeringen' te krijgen.

We kijken na of je recht hebt op een moederschapsuitkering ter vervanging van je loon. Is jouw dossier in orde, dan ontvang je een brief met het precieze dagbedrag en starten we met de uitbetaling.

De geboorteakte krijg je van de dienst burgerlijke stand van jouw gemeente wanneer je de geboorte gaat aangeven. Op basis van dit document berekenen we de exacte duur en de einddatum van je moederschapsverlof. We schrijven je baby ook in bij het ziekenfonds en bezorgen je kleefzegels en een ISI+ kaart voor je kindje.

Stuur ons niet de originele geboorteakte, want die moet jij bijhouden. Bezorg ons een kopie:

 • digitaal
 • of per post: Helan ziekenfonds, Boomstesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.

Is je uitkeringsdossier volledig?

Wil je weten of alles in orde is voor de uitbetaling van je moederschapsuitkering? Volg de status van je dossier en abonneer je op de betaalmelding in Mijn Helan. Je weet meteen of er een uitkering werd gestort.

Wanneer ontvang je jouw moederschapsuitkering?

Op deze kalender zie je meteen op welke dag je jouw moederschapsuitkering ontvangt.

 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

Weer aan het werk

Als je het werk hervat voordat je moederschapsverlof eindigt, breng Helan dan op de hoogte. Dat kan makkelijk digitaal via Mijn Helan, of stuur een attest van werkhervatting naar Helan ziekenfonds, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.

Baby op komst?

Met onze checklist weet je wat je de komende maanden allemaal moet regelen.

Andere verlofregelingen

Geboorteverlof voor vaders of mee-ouders

Nieuwe papa´s en meeouders die werknemer of zelfstandig zijn, hebben recht op geboorteverlof.

Icon

Borstvoedingsverlof

Werknemers kunnen 2 soorten borstvoedingsverlof opnemen: profylactisch en gewoon borstvoedingsverlof. Hoe vraag je borstvoedingsverlof aan? En kun je recht hebben op een uitkering?

Icon

Borstvoedingspauze

Werk je in de privé-sector, dan heb je recht op borstvoedingspauzes op het werk. Tijdens die pauzes kan je borstvoeding geven en/of melk afkolven.

Icon

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een wettelijk vastgelegd verlof dat het je mogelijk maakt om als werknemer in een bepaalde periode niet, half-tijds of vier-vijfden te werken. Je vraagt het aan bij de RVA.

Icon

Adoptieverlof

Werknemers en zelfstandigen krijgen tijdens de periode van het adoptieverlof geen loon, maar een uitkering van het ziekenfonds.

Icon

Pleegouderverlof

Tijdens de periode van het pleegouderverlof krijg je als werknemer of zelfstandige geen loon, maar een uitkering van het ziekenfonds.

Icon

Praktische vragen en antwoorden

Je wordt mama van één kind: je hebt recht op 15 weken moederschapsverlof

 • Je mag je facultatieve prenatale rust vanaf 6 weken voor de voorziene bevallingsdatum opnemen. Ben je tijdens deze periode afwezig door een wettelijke feestdag, vakantie of dagen van klein verlet, dan worden die dagen niet afgetrokken van je moederschapsverlof.
 • Je bent verplicht om 7 dagen vóór de bevallingsdatum te stoppen met werken en dus 1 week verplichte prenatale rust op te nemen. Als je vroeger bevalt, gaan de resterende dagen onherroepelijk verloren.
 • De overige weken postnatale rust neem je op na de bevalling.

Je wordt mama van een meerling: je hebt recht op 17 weken moederschapsverlof

 • Je mag je facultatieve prenatale rust vanaf 8 weken voor de voorziene bevallingsdatum opnemen. 
 • Je bent verplicht om 7 dagen vóór de bevallingsdatum te stoppen met werken en dus 1 week verplichte prenatale rust op te nemen. Als je vroeger bevalt, gaan de resterende dagen onherroepelijk verloren.
 • De overige weken postnatale rust neem je op na de bevalling.

Daarnaast kan je nog 2 extra weken moederschapsverlof aanvragen. Dan telt het in totaal 19 weken, in plaats van de wettelijk voorziene 17 weken. Stuur hiervoor een aangetekende brief naar je werkgever, waarin je vermeldt dat je het bevallingsverlof wilt verlengen en hoeveel extra dagen je wil nemen (maximaal 2 weken).

Het bedrag van de uitkering hangt af van je loon en van je contract.

Ben je zwanger, of geef je borstvoeding, dan kan je via werkverwijdering je werk tijdelijk volledig of gedeeltelijk stopzetten. Werkverwijdering is er alleen voor vrouwen die beroepshalve in contact komen met gevaarlijke stoffen, of die in een arbeidsmilieu werken dat gevaarlijk is voor moeder en/of kind. 

Het kan gebeuren dat je arbeidsongeschikt wordt vóór je vermoedelijke bevallingsdatum.

In dat geval moet je je arbeidsongeschiktheid aangeven bij je ziekenfonds. De ziektedagen die je opneemt vóór de start van je moederschapsverlof kan je opnemen na je bevalling, zodat je je postnatale rust verlengt.

Je mag je moederschapsverlof verlengen

 • Als de baby langer dan 7 dagen na de geboorte onafgebroken in het ziekenhuis moet blijven, kan het moederschapsverlof op vraag van de moeder verlengd worden voor een periode die gelijk is aan de duur van het ziekenhuisverblijf van de baby, en dit vanaf de 8ste dag na de geboorte. 
 • De verlenging is beperkt tot maximaal 24 weken en mag niet onderbroken worden.

Hoe de verlenging aanvragen?

 • Vraag verlenging aan via het ziekenfonds van de mama: bezorg hiervoor een attest van het ziekenhuis waarop de duur van het ziekenhuisverblijf van de baby vermeld staat. Let erop dat de begindatum van het attest gelijk is aan de geboortedatum van je kindje.
 • Verwittig ook je werkgever: bezorg de werkgever aan het einde van het moederschapsverlof een attest van het ziekenhuis dat bevestigt dat de baby langer dan 7 dagen na de geboorte in het ziekenhuis moest blijven en waarop de duur van het ziekenhuisverblijf van de baby vermeld staat.

Ziekenhuisopname

Naar het ziekenhuis? Ontdek wat je voor, tijdens en na je opname moet regelen.

Kraamzorg

Nood aan helpende handen? Wij bieden ondersteuning voor jonge ouders. Vertrouw op ons voor verzorging, opvolging en advies.

Kinderopvang

Onze onthaalouders en kinderdagverblijven ontvangen je kindje met open armen. We verzorgen en koesteren je kindje en helpen het spelend leren.

Helan Zorgwinkel

Of je nu op zoek bent naar artikelen waar je gezond en fit mee blijft of een rolstoel om te revalideren, op Helan Zorgwinkel vind je medisch- en gezondheidsmateriaal van hoogwaardige kwaliteit.

Een brede kijk op jouw welzijn

News

Goed nieuws: meer moederschapsrust voor zelfstandigen

Sinds 1 januari 2017 genieten vrouwelijke zelfstandigen van 12 weken moederschapsrust. Voordien hadden vrouwen recht op 8 weken, maar nu kunnen ze dus 4 weken extra genieten van hun kindje. Bovendien kan de zelfstandige haar facultatieve moederschapsrust zowel halftijds als voltijds nemen.

Blog

Meer tijd om mama te zijn, met je huishoudhulp

Mama worden is het mooiste wat er is. Al komt er wel heel wat bij kijken. Eerst de kinderkamer, nieuwe spulletjes en alle administratie. En dan komt eindelijk dat langverwachte kleintje. Een prachtige periode waar je elke minuut van de dag van zou willen genieten. Maar naast je baby heb je ook nog: de rest van je gezin, meer familie, je vrienden, een job en een huis om voor te zorgen. Al kun je dat laatste natuurlijk ook gewoon aan je huishoudhulp toevertrouwen.