Moederschapsverlof en andere verlofregelingen

Ben je zelfstandige en verwacht je een baby? Gelukkig bestaan er allerlei regelingen die je financieel ondersteunen. Want zo kunnen jij en je partner meer tijd doorbrengen met jullie nieuwe baby.

Hoe vraag je een moederschapsuitkering aan?

Tijdens je moederschapsverlof kan je recht hebben op een moederschapsuitkering. Start nog voor de geboorte de aanvraag op. Zorg dat de 3 voorgaande kwartaalbijdragen bij de sociale kas betaald zijn.

Vraag je moederschapsuitkering aan via Mijn Helan.
 1. Meld je aan op Mijn Helan
 2. Kies de rubriek Uitkeringen. 
 3. Klik op Arbeidsongeschikt of kindje op komst.

Bezorg ons ten vroegste 3 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum een medisch attest van je arts of Kind en Gezin met daarop de vermoedelijke bevallingsdatum, en de vermelding of je zwanger bent van een eenling of meerling.

Bezorg het ons:

 • digitaal
 • of per post: Helan ziekenfonds, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.

Dankzij de info die jij invult op het aanvraagformulier voor moederschapsrust voor zelfstandigen weten wij:

 • het aantal weken dat je wenst op te nemen
 • wanneer je je weken moederschaprust wenst op te nemen
 • of je ze voltijds of deeltijds wenst op te nemen

Bezorg ons het aanvraagformulier:

 • digitaal
 • of per post: Helan ziekenfonds, Boomstesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.

De geboorteakte krijg je van de dienst burgerlijke stand van jouw gemeente wanneer je de geboorte gaat aangeven. Op basis van dit document berekenen we de exacte duur en de einddatum van je moederschapsverlof. We schrijven je baby ook in bij het ziekenfonds en bezorgen je kleefzegels en een ISI+ kaart voor je kindje.

Stuur ons niet de originele geboorteakte, want die moet jij bijhouden. Bezorg ons een kopie:

 • digitaal 
 • of per post: Helan ziekenfonds, Boomstesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.

Op basis van de geboorteakte en de info op jouw aanvraagformulier berekenen we de exacte duur en de einddatum van je moederschapsverlof en krijg je een moederschapsuitkering.

We schrijven je baby ook in bij het ziekenfonds en bezorgen je kleefzegels en een ISI+ kaart voor je kindje.

Is je uitkeringsdossier volledig?

Wil je weten of alles in orde is voor de uitbetaling van je moederschapsuitkering? Volg de status van je dossier en abonneer je op de betaalmelding in Mijn Helan. Je weet meteen of er een uitkering werd gestort.

Wanneer ontvang je jouw moederschapsuitkering?

Op deze kalender zie je meteen op welke dag je jouw moederschapsuitkering ontvangt.

 • Betaling
 • Inhaalpremie
 • Bijkomende sluitingsdag bank
 • Sluitingsdag

Je baby verblijft langer in het ziekenhuis

Als je kindje minstens 14 dagen onafgebroken in het ziekenhuis ligt, kan je een verlenging van je moederschapsverlof aanvragen.

 • Deze verlenging is maximum 24 weken.
 • Je moet de verlenging onmiddellijk na de twee weken verplichte moederschapsrust opnemen.
 • Je moet de verlenging in blokken van 7 dagen opnemen.
 • De verlenging van je moederschapsverlof eindigt wanneer je baby het ziekenhuis verlaat.

Hoe de verlenging aanvragen?

 • Vraag verlenging aan via het ziekenfonds van de mama: bezorg hiervoor een attest van het ziekenhuis waarop de duur van het ziekenhuisverblijf van de baby vermeld staat. Let erop dat de begindatum van het attest gelijk is aan de geboortedatum van je kindje.

Weer aan het werk

Als je het werk hervat vóór het einde van je moederschapsverlof, breng Helan dan op de hoogte. Dat kan makkelijk digitaal via Mijn Helan, of stuur een attest van werkhervatting naar Helan ziekenfonds, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.

Zodra je weer aan de slag gaat, krijg je via je sociale kas automatisch 105 gratis dienstencheques. Die kan je bijvoorbeeld gebruiken voor huishoudhulp.

Baby op komst?

Met onze checklist weet je wat je de komende maanden allemaal moet regelen.

Andere verlofregelingen

Geboorteverlof voor vaders of mee-ouders

Nieuwe papa┬┤s en meeouders die werknemer of zelfstandig zijn, hebben recht op geboorteverlof.

Icon

Adoptieverlof

Werknemers en zelfstandigen krijgen tijdens de periode van het adoptieverlof geen loon, maar een uitkering van het ziekenfonds.

Icon

Pleegouderverlof

Tijdens de periode van het pleegouderverlof krijg je als werknemer of zelfstandige geen loon, maar een uitkering van het ziekenfonds.

Icon

Praktische vragen en antwoorden

Het moederschapsverlof voor zelfstandigen duurt minimum 3 en maximum 12 weken (13 weken bij een meerling).

3 periodes:

 • de verplichte prenatale rust (vóór de bevalling): 1 week, op te nemen vóór de vermoedelijke bevallingsdatum
 • de verplichte postnatale rust (na de bevalling): 2 weken, op te nemen na de werkelijke bevallingsdatum
 • de facultatieve rust (voor of na de bevalling): maximum 9 weken (of 10 weken bij een meerling)

Je deelt als zelfstandige de moederschapsrust zelf in:

 • Je bent in elk geval verplicht om 1 week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum te stoppen met werken, en om 2 weken onmiddellijk na de bevalling op te nemen.
 • Je facultatief postnataal verlof mag je opsplitsen in periodes van 7 kalenderdagen. Die periodes moet je opnemen binnen de 36 weken, te rekenen vanaf de eerste dag na het einde van de tweede week verplicht postnataal verlof.

Tijdens de facultatieve periode van je moederschapsrust kan je je normale beroepsactiviteit halftijds uitoefenen. In dit geval zal de facultatieve periode maximum 18 weken halftijdse moederschapsrust tellen (of 20 weken bij geboorte van een meerling).

Voor zelfstandigen is de uitkering voor moederschapsverlof een forfaitair bedrag.

Ziekenhuisopname

Naar het ziekenhuis? Ontdek wat je voor, tijdens en na je opname moet regelen.

Kraamzorg

Nood aan helpende handen? Wij bieden ondersteuning voor jonge ouders. Vertrouw op ons voor verzorging, opvolging en advies.

Kinderopvang

Onze onthaalouders en kinderdagverblijven ontvangen je kindje met open armen. We verzorgen en koesteren je kindje en helpen het spelend leren.

Zorgwinkel

Of je nu op zoek bent naar artikelen waar je gezond en fit mee blijft of een rolstoel om te revalideren, op Helan Zorgwinkel vind je medisch- en gezondheidsmateriaal van hoogwaardige kwaliteit.

Een brede kijk op jouw welzijn

News

Goed nieuws: meer moederschapsrust voor zelfstandigen

Sinds 1 januari 2017 genieten vrouwelijke zelfstandigen van 12 weken moederschapsrust. Voordien hadden vrouwen recht op 8 weken, maar nu kunnen ze dus 4 weken extra genieten van hun kindje. Bovendien kan de zelfstandige haar facultatieve moederschapsrust zowel halftijds als voltijds nemen.

Blog

Meer tijd om mama te zijn, met je huishoudhulp

Mama worden is het mooiste wat er is. Al komt er wel heel wat bij kijken. Eerst de kinderkamer, nieuwe spulletjes en alle administratie. En dan komt eindelijk dat langverwachte kleintje. Een prachtige periode waar je elke minuut van de dag van zou willen genieten. Maar naast je baby heb je ook nog: de rest van je gezin, meer familie, je vrienden, een job en een huis om voor te zorgen. Al kun je dat laatste natuurlijk ook gewoon aan je huishoudhulp toevertrouwen.