Verlenging en herval 

Ben je langer ziek dan de datum die op je getuigschrift staat? Dan heb je een nieuw getuigschrift nodig voor je verlenging van arbeidsongeschiktheid. Ben je terug aan het werk gegaan, maar word je opnieuw ziek? Ook bij herval moet je tijdig een aangifte van arbeidsongeschiktheid doen.

Wat is een verlenging?

Ben je langer ziek dan de einddatum die op je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid vermeld stond? Dan krijg je een verlenging. Je dokter vult dan opnieuw een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid in voor de verlenging van je arbeidsongeschiktheid

Volg je dossier op

Via Mijn Helan volg je de betalingen van je uitkering op.

Wat is een herval?

Er is alleen sprake van herval als je terug ging werken en opnieuw ziek wordt: 

 • binnen 14 kalenderdagen, na een periode van arbeidsongeschiktheid van minder dan een jaar 
 • binnen 3 maanden, wanneer je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt was

Opgelet!
 'Hervallen' heeft alleen te maken met de termijn waarbinnen je opnieuw arbeidsongeschikt wordt. De term herval staat  los van de aandoening waardoor je arbeidsongeschikt wordt.

Voorbeeld
Je bent 6 weken arbeidsongeschikt door een beenbreuk. Je gaat terug werken en krijgt na 4 dagen de griep. Je bent daardoor opnieuw 2 weken arbeidsongeschikt. Ook al gaat het om een andere aandoening, voor het ziekenfonds is dit toch een 'herval'.

Geef je arbeidsongeschiktheid opnieuw aan 

Geef een herval of een verlenging binnen de 8 kalenderdagen aan bij je ziekenfonds. Wie laattijdig aangifte doet, riskeert een financiële sanctie.

Doe de aangifte van een verlenging of een herval op dezelfde manier als de oorspronkelijke aangifte: via het getuigschrift arbeidsongeschiktheid.

Download het getuigschrift.

Download het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.

Heb je geen getuigschrift van arbeidsongeschiktheid bij de hand? Vraag je arts om zelf een medisch getuigschrift (ook formulier 'vertrouwelijk' genoemd) op te maken met de nodige gegevens:

 •     jouw gegevens
 •     de identificatie van de behandelende arts (arts erkend door het RIZIV)
 •     datum en handtekening van de behandelende arts
 •     begin- en einddatum van de arbeidsongeschiktheid
 •     diagnose: reden en aard van de arbeidsongeschiktheid
   

Laat je getuigschrift invullen door je behandelende arts.

Stuur het ingevulde getuigschrift door. Dit kan makkelijk digitaal via Mijn Helan.

Liever niet digitaal? Bezorg ons dan je getuigschrift met de post op dit adres: Helan ziekenfonds - Dienst arbeidsongeschiktheid, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk. De poststempel geldt als aangiftedatum.

Je uitkeringsdossier opvolgen en beheren via Mijn Helan

 • opstarten van je uitkeringsdossier
 • opvolgen van de betaling van je uitkeringen
 • digitaal bezorgen van documenten voor je uitkeringsdossier
 • aanvragen van vakantie, werkhervatting, vrijwilligerswerk
 • en zoveel meer!

Opvolgen via Mijn Helan