Gewaarborgd loon

Ben je arbeider of bediende? Dan wordt je loon bij de start van je arbeidsongeschiktheid doorgaans verder betaald door je huidige werkgever. Dit heet het gewaarborgd loon. Tijdens de periode van gewaarborgd loon ontvang je nog geen ziekte-uitkering van het ziekenfonds.

Wat is het gewaarborgd loon?

Kan je door ziekte of een ongeval niet meer werken? Dan ben je arbeidsongeschikt. Bij aanvang van je arbeidsongeschiktheid wordt je loon meestal gewoon verder betaald door je huidige werkgever. Dit is het geval als je nog in dienst bent en als je al lang genoeg in dienst bent. De periode van het ‘gewaarborgd loon’ hangt af van je arbeidsstatuut.

Als bediende ontvang je gedurende de eerste maand (30 kalenderdagen) een gewaarborgd loon van je werkgever. Dit is het loon waarop je als bediende recht hebt als je door ziekte of ongeval niet kan komen werken. Het gewaarborgd loon van een arbeider omvat ongeveer twee weken loon. Het gewaarborgd loon is een percentage van je brutoloon. Voor vragen hierover kan je terecht bij je werkgever.

Arbeidsongeschikt?

Doe zo snel mogelijk je aangifte bij Helan. Laat het ons weten.

Wanneer ontvang je een gewaarborgd loon?

Je werkgever betaalt je in de eerste maand van je arbeidsongeschiktheid je gewaarborgd loon uit. Bedienden krijgen 30 kalenderdagen gewaarborgd loon, arbeiders 2 weken. Ben je langer arbeidsongeschikt? Doe zo snel mogelijk aangifte bij je ziekenfonds. Via een aangifte van arbeidsongeschiktheid kan je een uitkering aanvragen. Hou daarbij rekening met de aangiftetermijn. De periode van het gewaarborgd loon wordt uitgedrukt in kalenderdagen

Ontvang je geen gewaarborgd loon, omdat je bijvoorbeeld werkzoekende bent en arbeidsongeschikt wordt? Dan ontvang je voor de periode vanaf je eerste dag arbeidsongeschiktheid een uitkering van het ziekenfonds. 

Wat als je langer arbeidsongeschikt bent?

Ben je langer dan de periode van het gewaarborgd loon arbeidsongeschikt? Doe dan een aangifte van arbeidsongeschiktheid bij je ziekenfonds. Op die manier kan je een uitkering aanvragen. Hou daarbij rekening met de aangiftetermijn. Na afloop van het gewaarborgd loon kan je een uitkering wegens 'primaire arbeidongeschiktheid' ontvangen. 

Je arbeidsongeschiktheid aangeven

Wat bij herval?

Stel: je bent niet meer arbeidsongeschikt en gaat opnieuw aan het werk. Word je binnen de 2 weken opnieuw arbeidsongeschikt na een periode van arbeidsongeschiktheid van minder dan een jaar, of binnen de 3 maand als je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt was? Dan spreken we over een herval.

Je wordt dus terug arbeidsongeschikt en dit ongeacht je medische diagnose. In het geval van dezelfde medische diagnose, ontvang je van je werkgever het resterende deel van je gewaarborgd loon van je vorige ziekteperiode. In het geval van een andere medische diagnose, ontvang je van je werkgever opnieuw een volledige periode van gewaarborgd loon. Van zodra deze periode volledig uitgeput is, val je terug op een uitkering van je ziekenfonds.

Meer over verlenging en herval

Je uitkeringsdossier opvolgen en beheren via Mijn Helan

  • opstarten van je uitkeringsdossier
  • opvolgen van de betaling van je uitkeringen
  • digitaal bezorgen van documenten voor je uitkeringsdossier
  • aanvragen van vakantie, werkhervatting, vrijwilligerswerk
  • en zoveel meer!

Opvolgen via Mijn Helan