Vervoer van en naar het ziekenhuis

Ben je slecht te been en heb je vervoer naar het ziekenhuis nodig? Of ben je opgehaald in een ambulance en met spoed naar het ziekenhuig gebracht? Helan helpt je met het plannen van het ziekenvervoer en eventuele terugbetaling nadien. We maken een onderscheid in dringend ziekenvervoer, niet-dringend ziekenvervoer en uitzonderlijk medisch vervoer.

Niet-dringend ziekenvervoer

Niet-dringend ziekenvervoer is ziekenvervoer gerelateerd aan een ziekenhuisopname of ontslag, consultatie, chemo-, radio- en radiumtherapie of nierdialyse. Ook het vervoer naar het revalidatiecentrum na je opname valt hier onder. Bij dit type vervoer vindt er geen interventie plaats van de dienst 112, de MUG of helikopter.

 

Helan verzorgt het ziekenvervoer in samenwerking met i-mens. Vraag niet-dringend ziekenvervoer telefonisch aan via T. 02 218 22 22. Afhankelijk van je gezondheidstoestand organiseren we:

  • zittend vervoer
  • aangepast (rolwagen)vervoer
  • of liggend vervoer

Probeer je vervoer telkens minstens 2 dagen op voorhand aan te vragen voor een vlotte regeling. 

  • Word je vervoerd voor een niedialyse, chemo of bestraling? Of vervoer je als ouder je kindje voor een kankerbehandeling? Reken dan op een wettelijke tussenkomst van 0.32 euro/km. Raadpleeg hier de voorwaarden en aanvraagprocedure.
  • Verder kan je rekenen op maximum 1.400 euro tussenkomst per persoon per kalenderjaar voer niet-dringend ziekenvervoer bovenop de wettelijke terugbetaling. Dit kan met een ziekenwagen, maar ook met de taxi of privépersoon. Bekijk de gedetailleerde voorwaarden op deze pagina.

Terugbetaling aanvragen

Dringend ziekenvervoer

  • Ambulance

Dringend ziekenvervoer gebeurt met de ambulancedienst in het kader van een oproep naar het noodnummer 100/112. Je betaalt hiervoor steeds een forfaitbedrag van 70,92 euro. Het ziekenfonds komt hier verder niet in tussen. 

Heb je een hospitalisatieverzekering bij Helan? Dan kan je de factuur wel nog indienen voor een terugbetaling wanneer je na de oproep opgenomen werd in het ziekenhuis. Onze hospitalisatieverzekering betaalt maximum 500 euro per kalenderjaar terug. 

  • MUG

Na een oproep op het noodnummer 100/112 kan de MUG worden uitgestuurd om een spoedarts ter plaatste te sturen. Kosten gemaakt in het kader van een MUG-interventie worden volledig terugbetaald door het ziekenfonds.

Helikopter of uitzonderlijk ziekenvervoer

Uitzonderlijk medisch vervoer is dringend vervoer met een helikopter (in de zin van de wet van 8 juli 1964 op de dringende medische hulp). Het vertrek en de aankomst moeten in België liggen. Helan Ziekenfonds betaalt 50% van de factuur terug met een maximum van 1.250 euro.

Terugbetaling aanvragen

Heb je een hospitalisatieverzekering bij Helan? Dan kan je de factuur nog indienen voor een terugbetaling wanneer je na de oproep opgenomen werd in het ziekenhuis. Onze hospitalisatieverzekering betaalt maximum 500 euro per kalenderjaar terug. 

Vervoer tussen ziekenhuizen

Soms gebeurt het dat je wordt overgeplaatst naar een ander ziekenhuis of een andere campus. Raadpleeg hier wie er de kosten op zich neemt voor dit vervoer. 

Word je overgeplaatst naar een ander ziekenhuis of afdeling en word je daar opnieuw opgenomen? Dan dien je de kosten voor het transport zelf te betalen. Vanaf 1 januari 2024 vervalt deze regel en krijg je hiervoor geen factuur meer. 

Indien je overgeplaatst wordt naar een ander ziekenhuis en daar niet wordt opgenomen of indien je overgeplaatst wordt naar een andere campus van hetzelfde ziekenhuis, neemt het ziekenhuis zelf de kosten voor het transport op zich. 

Word je onverwacht of dringend vervoerd naar een ander ziekenhuis dan wordt er beroep gedaan op het dringend ziekenvervoer (ambulance, mug of helikopter). Hier gelden de kosten van het dringend of uitzonderlijk ziekenvervoer