News

Gebruik van antibiotica (bijna) terug op pre-COVID niveau

Van 18 tot 24 november vindt de jaarlijkse World Antimicrobial Awareness Week plaats, waarin de Verenigde Naties aandacht vragen voor antimicrobiële resistentie. Naar aanleiding daarvan analyseerden de Onafhankelijke Ziekenfondsen, waar Helan deel van uitmaakt, het recente gebruik van antibiotica onder haar leden. Na een scherpe daling tijdens de pandemie, klimt het gebruik opnieuw de hoogte in.

Antimicrobiële resistentie (AMR) is een wereldwijde uitdaging voor mens, dier, natuur en samenleving. Daarom vraagt de World Antimicrobial Awareness Week, een gezamenlijk initiatief van verschillende organisaties van de Verenigde Naties (waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie), elk jaar aandacht voor de problematiek. Dit jaar staat bovendien in het teken van samenwerking over de sectoren heen, een pleidooi voor een One Health-aanpak. 

Verworven antimicrobiële resistentie wordt onder andere veroorzaakt door onaangepast en veelvuldig gebruik van antibiotica. Daarom analyseerden de Onafhankelijke Ziekenfondsen, waar Helan deel van uitmaakt, ook dit jaar het gebruik van antibiotica onder haar leden, gebaseerd op data tot en met juni dit jaar.

Terwijl er tijdens de pandemie een daling van het antibioticagebruik werd waargenomen, tonen de laatste cijfers een globale toename. Zo stellen we vast dat zowel het aantal afgiftes, gebruikers als DDD (defined daily dose, een internationaal aangenomen meeteenheid voor geneesmiddelenvolume), dicht in de buurt komen van de situatie voor de pandemie.

Jaar                                     Evolutie antibioticagebruikers    Evolutie DDD        Evolutie voorschriften
01/07/17-30/06/18                           -1.0%                                    -1.5%                         -3.8%
01/07/18-30/06/19                           -5.3%                                    -5.8%                         -13.0%
01/07/19-30/06/20                           -8.8%                                    -10.4%                       -11.0%
01/07/20-30/06/21                           -17.7%                                  -17.9%                       -17.3%
01/07/21-30/06/22                            26.9%                                   29.6%                         25.2%
                            
Afgiftedatum               Tot. aant. leden Onafhankelijke Ziekenfondsen           % dat antibiotica gebruikt                    
01/07/17-30/06/18                                          2 255 589                                                       34.5%                    
01/07/18-30/06/19                                          2 270 934                                                       32.5%                    
01/07/19-30/06/20                                          2 323 476                                                       29.0%                    
01/07/20-30/06/21                                          2 339 127                                                       23.7%                    
01/07/21-30/06/22                                          2 364 740                                                       29.8%                    

In vergelijking met andere Europese landen, is België een grote verbruiker van antibiotica. Correct gebruik met daarom aangemoedigd worden. Het blijft dan ook belangrijk om aandacht te hebben voor preventie tegen besmetting.

Een strikte handhygiëne en respiratoire etiquette (neus en mond bedekken met een papieren zakdoekje of met de binnenkant van je elleboog als je hoest of niest) zijn efficiënte preventieve maatregelen. Ook vaccinatie, wanneer mogelijk, draagt bij tot preventie.

Omdat het gebruik van antibiotica wijdverspreid is, moet er ook een breed beleid aan gekoppeld worden dat in lijn is met het ‘one health’ principe. Resistente bacteriën komen immers ook voor bij dieren, in voeding en in het milieu.

Daarnaast vragen de Onafhankelijke Ziekenfondsen ook aandacht voor extra ondersteuning bij het correct voorschrijven van antibiotica en optimalisering van de monitoring. De begroting van 2023 voorziet hiertoe in enkele initiatieven via de maatregelen voor aangepaste zorg.

Tot slot is het van belang om de sensibilisering verder te zetten.

Bijkomende informatie over het gebruik van antibiotica en microbiële resistentie:
•    De Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC)
•    Een factsheet over antimicrobiële resistentie

Antimicrobiële resistentie kan de gezondheid van ons allemaal en zelfs die van onze dieren in gevaar brengen. Dus laten we het hebben over antibiotica en het gebruik ervan. Lees meer waarom dit zo belangrijk is op praatoverantibiotica.be.

Deel dit artikel

Verder lezen

10 oktober
Blog

‘Zie mijn pijn’ maakt mentale pijn zichtbaar met artificiële intelligentie

Psychisch lijden is vaak onzichtbaar en moeilijk onder woorden te brengen. Maar mentale pijn is écht. Via artificiële intelligentie maakte Helan Ziekenfonds de pijn van drie mensen zichtbaar én bespreekbaar.

25 april
Blog

Vluchtelingen uit Oekraïne helpen? Helan helpt graag mee

Help jij vluchtelingen uit Oekraïne om wegwijs te raken na aankomst in België? Je staat er niet alleen voor! Weet dat je ook op Helan kan rekenen.

04 januari
Blog

Op een gezond nieuw jaar

2021 was best een pittig jaar, ook voor onze dienst Helan Kinderopvang. Begin 2021 bundelden we de krachten tussen de voormalige Partena en OZ-kinderdagverblijven tot een kinderopvangdienst met 51 kinderdagverblijven, actief in 4 Vlaamse provincies en Brussel.

13 juli
Blog

De sociale kaart: vind online hulpverlening op maat

Op zoek naar een ergotherapeut bij jou in de buurt? Of vind je geen centrum voor kortverblijf? Dan kan je terecht op www.desocialekaart.be, een gerichte zoekmotor voor al je hulpvragen rond gezondheidszorg en welzijn. Heel handig voor zowel patiënten als zorgverleners.