News

Diabetes distress: wat is het en wat kan je doen?

Op 14 november is het Wereld Diabetes Dag. De Diabetes Liga focust dit jaar op de mentale impact van diabetes. 'Diabetes distress' verwijst naar de emotionele last die je kan ervaren als je diabetes hebt. Je kan te maken krijgen met frustraties, schuldgevoelens, verdriet of zorgen.

Wat is diabetes distress?

Wie leeft met diabetes kan te maken krijgen met gevoelens van frustratie, schuld, verdriet of zorgen. Wanneer deze emoties de bovenhand krijgen in je dagelijks leven, wordt dit voor jou en je omgeving nog uitdagender. Daarom is het goed om je kopzorgen rond diabetes, of diabetes distress, bespreekbaar te maken.

De mate van 'distress' die je ervaart kan schommelen doorheen de tijd. Zo is het bijvoorbeeld normaal om meer last te ervaren vlak na je diagnose, bij grote veranderingen in je behandelplan, bij het opstarten van insuline of bij het oplopen van complicaties. Het is ook mogelijk dat iemand in je naaste omgeving diabetes heeft, waardoor jij als partner, ouder, familielid, vriend ... emotionele uitdagingen ervaart.

Hoe herken je diabetes distress?

Gevoelens zoals angst, twijfel en frustratie zijn normaal, maar soms kunnen de kopzorgen te zwaar worden en tot een depressie leiden. Daarom is het belangrijk om tijdig de signalen van diabetes distress te herkennen:

  • Ernstige angst voor chronische complicaties
  • Ernstige angst voor hypo- of hyperglycemie
  • Gevoelens van schaamte vanwege stigmavorming en discriminatie
  • Het gevoel hebben niet begrepen te worden door anderen
  • Financiële zorgen vanwege je therapie
  • Frustraties bij gebrek aan controle over de bloedsuikerwaarden
  • Onzekerheid over het effect van bepaalde activiteiten op de glycemie
  • Schuldgevoelens bij beperkte beheersing van je diabetes
  • Tekens van zelfverwijt en gevoelens van falen wanneer je de vooropgezette doelen niet behaalt

Tips om diabetes distress aan te pakken

Op de website van de Diabetes Liga kan je meten in welke mate je last hebt van diabetes distress. Je vindt er ook een overzicht van gespecialiseerde zorgverleners en heel wat tips om met kopzorgen rond diabetes om te gaan. 

Meer over diabetes distress

Deel dit artikel