News

Nieuwe berekening van de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

Goed nieuws voor de personen met een handicap die genieten van een integratietegmoetkoming (IT). Voortaan wordt de verdiengrens opgetrokken. Dat geldt zowel voor een arbeidsinkomen als voor een vervangingsinkomen.

De regering verhoogde recent de vrijstellingsgrens van het inkomen uit arbeid en vervanging voor de berekening van de integratietoeslag (IT) aanzienlijk. De regeling trad in werking op 11/03/2022.

Dit betekent dat ongeveer 50.000 mensen genieten van een herziening van hun integratietoelage (IT), en dit met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2021. Het Koninklijk Besluit van 1 februari 2022, gepubliceerd op 11 maart 2022, wijzigt aldus het bestaande  Koninklijk Besluit van 6 juli 1987 over de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en de integratietegemoetkoming (IT).

Wat ?

Het nieuwe KB van 1 februari 2022 stelt dat voor de berekening van de IT de volgende vrijstellingen gelden :

  • Voor de inkomsten uit arbeid van de persoon met een handicap : De vrijstelling wordt verhoogd tot 63.000 euro. De inkomsten die dit bedrag overschrijden, worden integraal (en niet langer 50% van de overblijvende inkomsten) in mindering gebracht van de tegemoetkoming.
  • Voor de vervangingsinkomsten van de persoon met een handicap : De eerste 3.780 euro worden vrijgesteld. Ongeacht of er al dan niet een vrijstelling op arbeid gegeven is, is dit het bedrag dat vrijgesteld wordt op de vervangingsinkomsten.

Voor wie ?

Deze maatregel geldt enkel voor de personen waarvan het bedrag van de integratietegemoetkoming minder wasomdat er eigen inkomsten aangerekend werden (uit arbeid of vervangingsinkomsten).

Geldt niet voor :

  • De berekening van de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).
  • De personen die reeds een volledige IT genieten.

Vanaf wanneer ?

Ingangsdatum van het mogelijke recht is 01 oktober 2021. De uitbetaling met terugwerkende kracht tot 01 oktober 2021 wordt toegepast voor alle dossiers die al in betaling staan en die automatisch door onze diensten worden herzien. Maar deze regeling geldt ook voor alle aanvragen (eerste én nieuwe aanvragen (*)) die ingediend worden tussen 11 maart 2022 (publicatiedatum KB) en 30 juni 2022.

Alle aanvragen die ingediend worden na 30 juni 2022, genieten sowieso van de nieuwe regeling, maar dan wordt niet langer de retroactiviteit toegepast.

(*) Voor eerste en nieuwe aanvragen wordt het recht retroactief toegekend vanaf 1 oktober 2021, als blijkt dat de aanvrager een arbeids- of vervangingsinkomen heeft dat met toepassing van de vroegere vrijstellingen geen recht op de IT zou geopend hebben.

Heb je nog vragen? Lees de FAQ op handicap.belgium.be of contacteer onze Dienst Maatschappelijk Werk.

Deel dit artikel

Verder lezen

10 oktober
Blog

‘Zie mijn pijn’ maakt mentale pijn zichtbaar met artificiële intelligentie

Psychisch lijden is vaak onzichtbaar en moeilijk onder woorden te brengen. Maar mentale pijn is écht. Via artificiële intelligentie maakte Helan Ziekenfonds de pijn van drie mensen zichtbaar én bespreekbaar.

25 april
Blog

Vluchtelingen uit Oekraïne helpen? Helan helpt graag mee

Help jij vluchtelingen uit Oekraïne om wegwijs te raken na aankomst in België? Je staat er niet alleen voor! Weet dat je ook op Helan kan rekenen.

04 januari
Blog

Op een gezond nieuw jaar

2021 was best een pittig jaar, ook voor onze dienst Helan Kinderopvang. Begin 2021 bundelden we de krachten tussen de voormalige Partena en OZ-kinderdagverblijven tot een kinderopvangdienst met 51 kinderdagverblijven, actief in 4 Vlaamse provincies en Brussel.

13 juli
Blog

De sociale kaart: vind online hulpverlening op maat

Op zoek naar een ergotherapeut bij jou in de buurt? Of vind je geen centrum voor kortverblijf? Dan kan je terecht op www.desocialekaart.be, een gerichte zoekmotor voor al je hulpvragen rond gezondheidszorg en welzijn. Heel handig voor zowel patiënten als zorgverleners.