Hoe kan je helpen

Zo kan je helpen

Maak je je zorgen om iemand in je omgeving die het moeilijk heeft? Hoe kan je het best helpen? En wat doe je beter niet als iemand mentaal overbelast is? 

Test jouw veerkracht

Hoe help je iemand die 'op' is?

Wie overbelast is, ziet maar moeilijk oplossingen, of heeft gewoonweg geen fut om iets aan z'n situatie te veranderen. Dan kan hulp van buitenaf meer dan welkom zijn. Zo maak je het verschil.

Wat je kan doen

 • Neem alarmsignalen serieus
  Als je merkt dat het gedrag of uiterlijk van een persoon verandert, dan kan dat een alarmsignaal zijn voor psychische problemen. Sluit iemand zich af van z’n omgeving, merk je gemoedsschommelingen of sterke emoties op, of geeft iemand aan dat het niet goed gaat, neem dat dan serieus. Vooral als je meerdere signalen tegelijk opmerkt, of als ze lang aanhouden. Hangen ze samen met een verlieservaring of negatieve levensgebeurtenis, dan ben je best extra alert.
   
 • Praat erover
  Durf open te praten over de negatieve gevoelens of gedachten die de persoon ervaart. Door erover te praten help je hem of haar om inzicht krijgen in de situatie. Zo kun je samen de ernst van het probleem inschatten en op zoek gaan naar gepaste hulp.
   
 • Hou contact
  Sociaal contact en het gevoel hebben bij iemand terecht te kunnen, helpt tegen psychische problemen. Hoe zeer iemand zich ook afsluit van de buitenwereld, de behoefte aan contact is er altijd. Vraag dus regelmatig hoe het gaat en toon dat je er bent.
   
 • Maak een hulpnetwerk
  Ook jij staat er niet alleen voor. Vaak zijn er nog mensen in het netwerk van de persoon die hulp kunnen bieden. Bespreek met de persoon of het oké is dat je anderen betrekt bij het verhaal en vraag die mensen om te helpen. Zo bouw je een netwerk op rond de persoon die het moeilijk heeft.
   
 • Zoek professionele hulp
  Soms is alleen een gesprek met jou niet genoeg. Schakel hulp in als je voelt dat het probleem te groot is om te hanteren. Bespreek met de persoon welke hulp het meest geschikt zou zijn en help hem of haar met de praktische beslommeringen om professionele hulp te vinden.
   
 • Zorg voor jezelf
  Doe niet meer dan wat je zelf aankan en zorg ervoor dat je zelf bij iemand terecht kunt met je vragen, gevoelens van onmacht, twijfels, ...

Wat je liever niet doet

 • De problemen minimaliseren
  Iedereen ervaart gebeurtenissen of gevoelens op een andere manier. Luister zonder te oordelen, toon begrip en neem elk signaal ernstig.
   
 • Onmiddellijk oplossingen aanreiken
  Iemand die het moeilijk heeft, wil dat zijn problemen serieus genomen worden. Maak tijd voor het verhaal, toon begrip en laat weten dat je er bent voor hem of haar. Nadien kun je samen op zoek gaan naar de meest gepaste hulp, maar dring die nooit op.
   
 • Beloven dat je er met niemand anders over zal praten
  Die belofte kan je niet altijd nakomen. In sommige situaties is het juist noodzakelijk om externe hulp in te schakelen.
   
 • Beloven dat je alles kan oplossen
  Soms is er meer nodig dan alleen een gesprek of hulp van iemand uit je omgeving. Wees dus realistisch in de beloftes die je maakt.

Heb jij te veel aan je hoofd?

Ben je in balans, zit je in de gevarenzone of ben je overbelast? De veerkracht-test wijst het uit in een paar minuten. 

Doe de test

De Luisterlijn: 5 gratis gesprekken

Als Helan-lid krijg je 5 gratis telefoongesprekken met een psycholoog via de Helan Luisterlijn. Zoek je zelf hulp, of maak je je zorgen om iemand in je omgeving? Bel voor een vrijblijvend verkennend gesprek naar T. 0800 88 0 81.

Meer over de Luisterlijn