Blog

Risicopatiënt? Lees alles over het coronavaccin voor risicopatiënten

Voor het coronavaccin werd er een lijst met risicopatiënten opgesteld. Zij worden prioritair gevaccineerd. Welke aandoeningen behoren tot die lijst? En hoe weet je of jij op die lijst staat?

Hoe weet ik of ik op de lijst van risicopatiënten sta die binnenkort gevaccineerd zullen worden?

Omdat het over 1,5 miljoen personen gaat, is het onmogelijk om iedereen persoonlijk op de hoogte te brengen. De concrete lijst van risicopatiënten zal evenwel vanaf 8 april beschikbaar zijn. Vanaf dan kun je nagaan of je al dan niet de lijst voorkomt. Dat kan via de site My HealthViewer

Maar uit onderstaande tips kan je zelf ook al afleiden of je tot deze risicopatiënten behoort. Als je lijdt aan een van onderstaande aandoeningen en je voldoet aan de voorwaarden, dan zal je binnenkort worden uitgenodigd om je te laten vaccineren. 

Voor personen vanaf 45 tot en met 64 jaar:

 • Kanker: In de laatste vijf jaar heb je een kankerbehandeling gehad voor een tumor. Indien je al vijf jaar hersteld bent van je kanker dan sta je niet op de lijst omdat je geen extra risico meer hebt ten opzichte van je leeftijdsgenoten. In dat geval kan niemand je op de lijst zetten.
   
 • Diabetes: Je hebt diabetes en neemt medicatie om je suikerspiegel te laten dalen. Zowel de  pillen als de  spuiten komen in aanmerking. Heb je diabetes maar volg je geen enkele behandeling of volg je een alternatieve behandeling, dan sta je niet op de selectie van de mutualiteiten. Heb je een GMD-arts, dat is de arts die je Globaal Medisch Dossier of GMD beheert, dan heeft hij ervoor gezorgd dat je op zijn lijst staat.  Heb je helemaal geen huisarts en wil je prioritair gevaccineerd worden? Dan kan dat via een huisarts die je aanmeldt.
   
 • Je hebt een ernstig longprobleem en krijgt chronisch zuurstof of ademhalingsondersteuning (geldt ook bij obesitas). Heb je een slaapapneusyndroom, dan kom je niet in aanmerking voor  prioriteit bij vaccinatie.
   
 • Je hebt een ernstig longprobleem en neemt daarvoor elke dag medicatie en dat gedurende minstens 3 maanden (bijvoorbeeld puffers).
   
 • Je lijdt aan hoge bloeddruk en neemt daarvoor elke dag medicatie gedurende minstens 3 maanden.
   
 • Je hebt een hartkwaal en je hebt daarvoor cardiale revalidatie gevolgd in het ziekenhuis.
   
 • Je hebt een geheugenkliniek geconsulteerd of je neemt medicatie specifiek voor dementie.
   
 • Je volgde het afgelopen jaar een logopedische behandeling wegens een cerebrovasculair accident (CVA / hersenbloeding, beroerte - herseninfarct)  

Voor personen vanaf 18 jaar tot en met 64 jaar:

 • Je bent pretransplantpatiënt of transplantpatiënt.
   
 • Je krijgt nierdialyse (kunstnier) onder gelijk welke vorm hemodialyse, abdominale dialyse…  Personen met chronische nierinsufficiëntie die enkel door een specialist worden behandeld zonder enige vorm van dialyse staan niet op de selectie van de mutualiteit.
   
 • Je hebt een vorm van bloedkanker die gediagnosticeerd is voor 30/6/2020.
   
 • Je neemt immunosuppressiva gedurende meer dan 3 maand voor de datum van 30/6/2020.
   
 • Je hebt mucoviscidose.

Als je niet werd toegevoegd aan de groep van risicopersonen, maar je valt wel binnen bovenstaande criteria, kun je contact opnemen met je behandelende arts. Die zal, indien mogelijk, op basis van je medisch dossier, een prioritaire vaccinatie-aanvraag indienen.

Opgelet: patiënten met mucoviscidose die jonger zijn dan 45 werden momenteel nog niet opgenomen in de lijst. Dit wordt in de week van 12 april rechtgezet door de bevoegde instanties. 

Heb je een GMD-arts, dat is de arts die je Globaal Medisch Dossier of GMD beheert, dan gebeurt dat automatisch via het elektronisch dossier. Heb je geen GMD of geen vaste huisarts, maar je bent een risicopatiënt? Ga dan langs bij een huisarts. 

In deze gevallen sta je niet automatisch op de lijst: 

In een aantal gevallen behoor je tot een risicogroep die niet door de ziekenfondsen gedetecteerd kan worden. Je staat in dat geval niet automatisch op de lijst, en moet contact nemen met de huisarts om aan de risicolijst toegevoegd te worden. 

Het gaat om deze gevallen:

 • Je hebt het syndroom van Down, je woont niet in een collectiviteit, je hebt geen enkele aandoening van de lijst hierboven en je hebt geen huisarts
   
 • Je bent HIV-patiënt, je medicatie is pas opgestart of heeft niet het gewenste effect waardoor je een CD+ waarde hebt van < 350 cellen/ µL en je hebt geen enkele aandoening zoals hierboven vermeld en je hebt geen huisarts.
   
 • Je lijdt aan obesitas (zwaarlijvigheid) met BMI ≥ 30 en je hebt verder geen andere aandoeningen zoals hierboven vermeld, je bent het laatste jaar niet geopereerd voor deze obesitas en je hebt geen huisarts.
   
 • Je hebt een zeldzame aandoening die deel uitmaakt van het officiële register van zeldzame aandoeningen en je hebt nooit een huisarts geconsulteerd of verslagen van je specialist laten doorsturen naar een huisarts.
   
 • Je lijdt aan leverinsufficiëntie, je hebt geen andere aandoening zoals hierboven vermeld en je hebt nooit een huisarts geconsulteerd, of verslagen van je specialist laten doorsturen naar een huisarts. 

Kunnen mutualiteiten aandoeningen toevoegen aan de lijst?

Nee. De lijst van de Hoge Gezondheidsraad is een limitatieve lijst. Dat betekent dat er geen andere aandoeningen meer kunnen worden toegevoegd. Er moet ook een zekere mate van ernst van deze aandoeningen aanwezig zijn. Wie een aandoening heeft die niet op de lijst staat, maakt geen aanspraak op een vroegtijdige vaccinatie. Niemand kan personen met andere aandoeningen toevoegen aan de lijst met risicopatiënten. Ook niet als hij of zij een attest van zijn/haar specialist heeft.

Kunnen de ziekenfondsen iemand van de lijst met risicopersonen schrappen?
Neen. De mutualiteiten kunnen niemand van de lijst schrappen. De huisarts of je GMD-arts, dat is de arts die je Globaal Medisch Dossier of GMD beheert, kan dat wel. 
Als je beslist om je niet te laten vaccineren, kan je een weigering overmaken op het moment dat je je uitnodiging ontvangt. Je kan dit doen via de elektronische reservatie-tool, waarbij je het blokje ‘ik wens me niet te vaccineren’ aanklikt. Je kan je weigering ook telefonisch doorgeven, via het nummer dat op je uitnodiging vermeld staat.  

Wanneer? Waarschijnlijk vanaf eind april-begin mei

Zo goed als alle bewoners en medewerkers van de woonzorgcentra kregen hun tweede prik, net als de zorgverleners in de ziekenhuizen. Op dit ogenblik worden de zorgverleners van de eerste lijn (huisartsen, apothekers, verpleegkundigen, tandartsen, enz.) gevaccineerd, en ontvangen sommige 65-plussers (in eerste instantie de 85-plussers) een uitnodiging. 
Momenteel en ook nog in de komende weken worden alle 65-plussers van oud naar jong uitgenodigd. Tijdens het einde van deze fase, waarschijnlijk einde april-begin mei, zal ook de inenting van de risicopatiënten starten. Ook binnen deze groep wordt er van oud naar jong gewerkt: eerst komt de groep 60-64 jaar aan de beurt, en dan dalen we af in leeftijd tot alle risicopatiënten zijn ingeënt. Nadien start de vaccinatie van de algemene bevolking van 64 tot 18 jaar. 

Meer info?

Deel dit artikel

Verder lezen

Expert

Waarom vaccineren? Professor Pierre Van Damme over het coronavaccin

Vaccins. We zijn er al jaren mee vertrouwd. Van die eerste prikjes bij baby’s, tot de inenting tegen tetanus of het jaarlijkse griepvaccin. Momenteel is er ook de grootschalige vaccinatiecampagne tegen COVID-19. En die doet soms vragen en twijfels rijzen. Wij legden ons oor te luister bij Pierre Van Damme, professor vaccinologie.

Blog

Testen op corona: wat zijn sneltesten en zelftesten?

Maak je je zorgen over je gezondheid of heb je symptomen die op corona kunnen wijzen? Dan is er maar 1 basisregel: vraag eerst advies aan je huisarts. Zelf beginnen testen met zelftests die je kan kopen is geen goed idee. Maar wat zijn die sneltesten en zelftest precies? En wanneer zijn ze nuttig?

Blog

Mondmasker: wat moet je weten?

Waar moet je op letten als je een mondmasker koopt? Waar vind je betrouwbare modellen? Hoe maak je er zelf eentje? En hoe gebruik je het op de juiste manier? Ontdek hier wat je moet weten.

Blog

Checklist: stel doktersafspraken en check-ups niet uit

De versoepelingen in het kader van de coronacrisis zijn al een tijdje ingezet. Het is belangrijk om doktersafspraken en preventieve check-ups niet uit te stellen. We geven graag een overzicht.