Omgaan met dementie
Blog

Omgaan met dementie in je omgeving: 5 tips

In je familie, in je vriendenkring of op straat: vroeg of laat kom je in contact met iemand met dementie. Hoe ga je daar het best mee om? En wat kan je beter niet doen? Deze vijf vuistregels van onze dementiedeskundigen bieden houvast.

1. Stel gerust

Een gevoel van rust en veiligheid is essentieel voor het welzijn van mensen met dementie. Maak daarom eerst oogcontact of leg even je hand op hun arm voor je iets zegt.

Herkent je dierbare je niet? Stel jezelf voor en praat op kalme toon. Traag en respectvol. In korte zinnen en zonder te fluisteren. Stel één vraag per keer en geef de ander de tijd om te reageren.

Wil je ergens mee helpen? Vraag eerst toestemming voor je iets doet. Zo voelt de persoon met dementie zich gezien, gehoord en gewaardeerd.

2. Neem serieus

Mensen met dementie kunnen volledig opgaan in hun eigen wereld. Laat hen in hun waarde en ga zo veel mogelijk mee in hun beleving. Spreek niet tegen, maar praat mee en toon belangstelling.

Vloeien er tranen? Is er boosheid of intens contentement? Dat is oké. Alle emoties mogen er zijn. Benoem de gevoelens die je ziet of hoort. Dan begrijpt iedereen beter wat er speelt.

Wat er ook gebeurt, behandel iemand met dementie als een volwassene. Verkleinwoorden en betuttelen laat je dus maar beter achterwege.

3. Zet alle zintuigen in

Wanneer woorden hun betekenis verliezen, kunnen zintuigen zin geven. Maak gebaren bij wat je zegt. Toon waarover je praat. Laat het ruiken, voelen, proeven. Dan is de kans groter dat de ander je begrijpt.

Schep duidelijkheid met een goed zichtbare klok of kalender. Het langetermijngeheugen is vaak nog goed, dus bekijk foto’s van vroeger of leg favoriete liedjes op.

Muziek heeft een magisch effect op mensen met dementie. Het roept herinneringen op, maakt vrolijk, geeft rust. Als je alle zintuigen inzet, kan je in gesprek blijven gaan. Ook als er geen woorden meer zijn.

4. Focus op wat wél kan

Iemand met (beginnende) dementie kan nog veel dingen zelf. Neem die persoon dus niet alles uit handen. Lukt het om te koken, te winkelen, te wassen? Het is belangrijk om dat zo lang mogelijk te blijven doen.

Is er toch ondersteuning nodig? Maak het dan gezellig. Doe samen boodschappen, zing liedjes van weleer tijdens het afwassen of maak een wandeling … En geef complimentjes.

Door te focussen op wat wél kan, krijgt het zelfbeeld van mensen met dementie een boost. En dat doet dan weer wonderen voor hun welzijn.

5. Zorg voor jezelf

Zorgen voor een dierbare met dementie kan zwaar zijn. Wordt het je te veel? Ga even de kamer uit. Doe niet alsof je vrolijk bent, want iemand met dementie voelt je stemming haarfijn aan.

Blijf ondanks alle zorgen goed voor jezelf zorgen. Praat erover, met vrienden of lotgenoten. En vraag op tijd om (professionele) hulp. Hoe groot je hart ook is, dementie is uitdagend. Ook voor de zorgdrager.

Vragen over dementie?

De dementiedeskundigen van Helan helpen je verder. Ontdek ons zorgaanbod voor mensen met dementie.

Jullie kunnen op ons steunen

Zorgen voor iemand kan best uitdagend zijn. Welke hulp is er? Zijn er terugbetalingen mogelijk? Onze dementiedeskundigen helpen je graag.

Ontdek het zorgaanbod

Deel dit artikel

Tags
Dementie

Verder lezen

Blog

Gastblogger Annemie: Dag van het maatschappelijk werk: op huisbezoek

Elk jaar zetten we de maatschappelijk werker in de kijker. Daarom volgen we Annemie vandaag op huisbezoek bij een koppel waarbij zopas de diagnose van dementie werd gesteld.

Blog

Een personenalarm helpt voor een gerust gemoed

Wanneer een naaste het af en toe wat lastig heeft, dan is het moeilijk om je niet voortdurend zorgen over hem of haar te maken. Zeker nu de dagen weer korter en donkerder worden, ben je waarschijnlijk ongerust als je weet dat hij of zij alleen is. Een personenalarm kan dan uitkomst bieden voor jou én de zorgbehoevende.

Blog

Sociaal isolement en dementie

Hoe ga jij met de situatie om? Bij mensen met dementie is de begeleiding en zorg al heel erg uitdagend. Door het gebrek aan een vertrouwde stem en een veilig houvast wordt hun situatie nu dubbel op de proef gesteld. Het is moeilijk om uit te leggen waarom er geen bezoek komt, waarom er meer afstand moet gehouden worden, waarom een knuffel of kus plots niet meer kan.

Blog

Dementie, een hoofdzaak

Op 21 september wordt er meer aandacht besteed aan dementie. Dementie vormt een ernstige uitdaging voor onze samenleving: de aandoening is momenteel niet te genezen en door de verouderende bevolking neemt het aantal personen met deze ziekte toe.