Terugbetaling medische kosten via de waarborg zware ziekten

Heb je facturen voor de behandelingskosten van een zware ziekte? Hoe je de terugbetaling aanvraagt via de optie waarborg zware ziekten van je Hospitalia-verzekering leggen we hier stap voor stap uit.

Hoe regel je de terugbetaling?

Vul het aanvraagformulier in.

Download een recent aanvraagformulier voor de waarborg zware ziekten. Vul het in, onderteken het.

Bezorg ons het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, samen met een recent medisch attest van je behandelende arts dat de aard van de ziekte en de datum van diagnose vermeld. Breng een witte kleefzegel aan op de documenten die je niet digitaal indient, zodat we ze meteen kunnen identificeren.

 • Bezorg je documenten digitaal via de Mijn Helan app (mobiel) of via Mijn Helan (desktop).
 • Of deponeer ze in een Helan-brievenbus in je buurt.
 • Of stuur ze op per post naar Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.

Opgelet! Een getuigschrift van verstrekte hulp (papieren doktersbriefje) mag je ons niet digitaal bezorgen. We hebben het origineel nodig voor de terugbetaling van de wettelijke ziekteverzekering.

Zodra de medisch adviseur je aanvraag goedkeurt, worden de behandelingskosten van de ziekte terugbetaald.

Op Mijn Helan vind je een handig overzicht van al je terugbetalingen. Je kan ook een pdf aanvragen met een terugbetalingsoverzicht voor jezelf en voor je personen ten laste: per verzekering, per verstrekker, per datum van verstrekking en per datum van uitbetaling.

Goed om te weten

Wacht je op een terugbetaling? Abonneer je op de betaalmelding in Mijn Helan. Je krijgt meteen een melding via sms of e-mail zodra een terugbetaling wordt gestort.

Naar Mijn Helan

Wat betaalt de waarborg zware ziekten terug?

Krijg je een van de 31 erkende zware ziekten en heb je de optie waarborg zware ziekten aan je hospitalisatieverzekering toegevoegd? Dan worden de behandelingskosten tot 7.000 euro per jaar terugbetaald. 

Terugbetalingen:

 • Remgelden en supplementen tot 100% van het overeenkomstentarief voor heel wat raadplegingen.
 • Farmaceutische kosten, na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering.
 • Haarprothesen op medisch voorschrift en na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering.
 • Huur van medisch materiaal.

Praktische vragen en antwoorden

Met de waarborg zware ziekten ben je verzekerd voor de behandelingskosten van 31 erkende zware ziekten:

 • Kanker
 • Leukemie
 • Ziekte van Parkinson
 • Ziekte van Hodgkin
 • Ziekte van Alzheimer
 • Aids
 • Tuberculose
 • Multiple sclerose
 • Amyotrofische laterale sclerose
 • Cerebrospinale meningitis
 • Poliomyelitis
 • Progressieve spierdystrofie
 • Encephalitis
 • Tetanus
 • Mucoviscidose
 • Ziekte van Crohn
 • Brucellose
 • Levercirrose ingevolge hepatitis
 • Sclerodermie met aantasting van de organen
 • Diabetes type I
 • Rectocolitis ulcerosa
 • Ziekte van Pompe
 • Malaria
 • Typhus exanthematicus
 • Typhoïde en paratyphoïide aandoeningen
 • Difterie
 • Cholera
 • Miltvuur
 • Ziekte van Creutzfeldt-Jacob
 • Nierinsufficiëntie, waardoor men niet zonder dialyse kan
 • Orgaantransplantatie (m.u.v. hoornvlies- en huidtransplantatie)

Als de medisch adviseur je aanvraag goedkeurt, blijft het akkoord één jaar geldig. De periode zal telkens met één jaar, al dan niet aaneensluitend, verlengd worden voor dezelfde ziekte.

Voor een verlengingsaanvraag volstaat een medisch attest van je behandelende arts waaruit blijkt dat er nog kosten zijn in verband met de ziekte. Om de startdatum van het akkoord en de verlengingen te bepalen, wordt maximaal 6 maanden teruggegaan vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag.

Voor 17 erkende zware ziekten wordt het akkoord levenslang toegekend:

 1. Ziekte van Parkinson
 2. Ziekte van Alzheimer
 3. AIDS
 4. Multiple sclerose
 5. Amyotrofische laterale sclerose
 6. Poliomyelitis
 7. Progressieve spierdystrofie
 8. Mucoviscidose
 9. Ziekte van Crohn
 10. Levercirrose ingevolge hepatitis
 11. Sclerodermie met aantasting van de organen
 12. Diabetes type I
 13. Rectocolitis ulcerosa
 14. Ziekte van Pompe
 15. Ziekte van Creutzfeldt-Jakob
 16. Nierinsufficiëntie waardoor men niet zonder dialyse kan
 17. orgaantransplantatie met uitzondering van hoornvlies- en huidtransplantatie

Voordelen en terugbetalingen

Wie gezond en in balans wil blijven, verdient net dat tikkeltje meer. Daarom hebben wij een hele reeks extra voordelen en terugbetalingen voor jou.

Dentalia Up

Bescherm je gezin tegen hoge tandzorgkosten. Krijg tot 4.000 euro terug voor tandverzorging, beugels, kronen, implantaten en meer.

Dienst Maatschappelijk Werk

Informatie, ondersteuning en advies over zorgoplossingen en financiële steun. Reken op de experts van de Dienst maatschappelijk werk van Helan.

Helan Zorgkas

Elk jaar krijg je een uitnodiging om de zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming te betalen. Zo help je een zorgbudget te voorzien voor ouderen of mensen die extra zorg nodig hebben.