Je arbeidsongeschiktheid tijdig aangeven

Word je arbeidsongeschikt? Meld het zo snel mogelijk aan je ziekenfonds en breng ook je sociaal verzekeringsfonds op de hoogte. Om een volledige uitkering te ontvangen, moet je die binnen een bepaalde termijn aanvragen.

Doe je aangifte op tijd

Voor een korte ziekteperiode tot 7 dagen kan je geen uitkering ontvangen. Ben je langer dan 7 dagen arbeidsongeschikt, geef je arbeidsongeschiktheid dan aan binnen de 8 kalenderdagen na het begin van je arbeidsongeschiktheid. Stel de aangifte niet uit. Een laattijdige aangifte heeft gevolgen voor het bedrag van je uitkering. 

Ga zo snel mogelijk bij de arts om een getuigschrift op te maken. Bij de start van je arbeidsongeschiktheid kan je bij erkenning pas betaald worden voor de periode vanaf datum ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid - 14 dagen.

Voorbeeld
Je wordt ziek op 10 juli en je gaat pas naar de dokter op 30 juli. Dan kan je wel arbeidsongeschikt erkend worden vanaf 10 juli maar zal je geen uitkering ontvangen voor de periode 10 tot en met 15 juli.

Verlenging of herval

Duurt je arbeidsongeschiktheid langer dan op je getuigschrift vermeld stond? Of ben je weer gaan werken en word je opnieuw arbeidsongeschikt? Ook bij verlenging of herval moet je je arbeidsongeschiktheid opnieuw tijdig aangeven.

Wat als je te laat bent met je aangifte?

Financiële sanctie

Het dagbedrag van je uitkering kan met 10% verminderd worden tijdens de periode van laattijdigheid. De sanctie loopt tot de eerste werkdag die volgt op de dag waarop je het medische getuigschrift verstuurt.

Voorbeeld
Je bent arbeidsongeschikt sinds 1 juni. Je moet het getuigschrift arbeidsongeschiktheid versturen binnen een termijn van 8 kalenderdagen, dus ten laatste op 8 juni. Maar je verstuurt het pas op 17 juni. Hierdoor krijg je voor de periode van 1 tot en met 17 juni slechts 90% van je uitkering uitbetaald.

In een paar gevallen kan het RIZIV de sanctie ongedaan maken. Dat gebeurt als:

 • het om een bedrag van ten minste 25 euro gaat
 • je de arbeidsongeschiktheid niet tijdig kon aangeven door overmacht
 • je bruto jaarlijks gezinsinkomen lager is dan een grensbedrag, verhoogd met een bepaald bedrag per persoon ten laste die tot het gezin behoort

Opgelet! De sanctie wordt in geen geval een tweede keer kwijtgescholden tijdens de 3 daaropvolgende jaren.

Zo geef je je arbeidsongeschiktheid aan

Geef je arbeidsongeschiktheid aan binnen de 8 kalenderdagen na het begin van je arbeidsongeschiktheid. Stel de aangifte niet uit. Zo vermijd je een financiële sanctie.

Download het getuigschrift en laat het invullen door je behandelende arts.

Download het gewone getuigschrift van arbeidsongeschiktheid of het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid wegens het coronavirus. Laat het invullen door je behandelende arts en bezorg het ons tijdig digitaal.

Heb je geen getuigschrift van arbeidsongeschiktheid bij de hand? Vraag je arts om zelf een medisch getuigschrift op te maken met de nodige gegevens:

 • jouw gegevens
 • de identificatie van de behandelende arts (arts erkend door het RIZIV)
 • datum en handtekening van de behandelende arts
 • begin- en einddatum van de arbeidsongeschiktheid
 • diagnose: reden en aard van de arbeidsongeschiktheid

Het ziekenfonds vraagt je om een aantal documenten in te vullen:

 • een inlichtingenblad met vragen over jouw inkomsten
 • een formulier 225 met vragen over je gezinssituatie
 • een vragenlijst over je beroepsactiviteit
 • Het formulier 225 vul je zelf makkelijk digitaal in via Mijn Helan.
 • Jouw inlichtingenblad en de vragenlijst moet je ons nog apart bezorgen. Dat kan ook digitaal via onze contactpagina.
 • Of stuur alle documenten per post naar Helan ziekenfonds, Dienst arbeidsongeschiktheid, Boomsesteenweg 5 in 2610 Wilrijk.

Doe dit meteen, zo kunnen we je dossier sneller verwerken.

De adviserende arts van het ziekenfonds moet eerst je arbeidsongeschiktheid erkennen.

 • Je arbeidsongeschiktheid wordt erkend.
 • Je arbeidsongeschiktheid wordt niet erkend.
  Indien je niet akkoord bent met de beslissing kan je in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank.

Zodra je arbeidsongeschiktheid erkend is, en je komt in aanmerking voor een uitkering, bevestigen we jou dit met een brief. Daarin staat het dagbedrag van je uitkering vermeld.

Later kan de adviserende arts je eventueel uitnodigen voor een controleonderzoek.

Belangrijk om te weten

Breng je ziekenfonds zeker op de hoogte als:

 • je op vakantie gaat
 • je gaat verhuizen
 • je gezinssituatie wijzigt
 • je gezinsinkomsten wijzigen
 • je een vakantieattest ontvangt
 • je terug aan de slag gaat

Contacteer ons bij één van deze situaties. Volg het verdere verloop van je uitkeringsdossier op via Mijn Helan.