News

Vlaamse scholieren gebruiken weer meer tabak, alcohol en drugs

Het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere drugs (VAD) houdt graag de vinger aan de pols. Elk jaar bevragen zij Vlaamse scholieren over hun tabak-, alcohol- en druggebruik. In het schooljaar 2018-2019 vulden 7.500 jongeren de enquête in en daaruit blijkt dat onze scholieren opnieuw meer zulke middelen gebruiken.

Tabaksgebruik blijft hoog

Het voorbije decennium daalde het aantal rokende jongeren. Maar uit de enquête van het VAD blijkt dit nu te keren. 25 % van de 15 à 16-jarigen steekt een sigaret op en onder de 17 à 18 jarigen rookt 39 %. Opvallend: vooral bij de laatstejaars van het BSO neemt het tabaksgebruik toe. De e-sigaret slaat niet aan bij Vlaamse leerlingen. Na een eerste experiment houden ze het dampen voor bekeken.

Alcohol en andere drugs

Het gebruik van alcohol door jongeren is terug gestegen naar 51 %. Opmerkelijk: vooral bij de 12- tot 14-jarigen stellen de onderzoekers een verontrustende stijging vast. De jongeren geven aan dat bingedrinken (op korte tijd veel alcohol naar binnen werken), dronkenschap en indrinken hen niet onbekend zijn. Zo heeft 31 % van de Vlaamse scholieren bijvoorbeeld ooit aan bingedrinken gedaan.
Ook het gebruik van cannabis blijft op een hoog niveau en ook hier stijgt dit bij de jongste leeftijdsgroep.  Andere illegale drugs zijn beduidend minder in trek: 4 % beweert ooit XTC te hebben gebruikt.

Meer info?

Lees meer over het onderzoek op de site van het VAD

Deel dit artikel

Verder lezen

Blog

Wat als je kind denkt aan zelfmoord

Een kind dat aan zelfmoord denkt zet het leven op losse schroeven. Het leven van het kind zelf, maar ook dat van de ouders en het hele gezin. Hoe ga je daar als ouder mee om?

Blog

Hoe omgaan met examenstress?

Je wordt er liefst zo weinig mogelijk aan herinnerd, en toch voel je al wat spanning. Klamme handjes zijn soms niet veraf. Dat is zonder twijfel de examenstress die toeslaat. Net voor de blokperiode kun je al een aantal zaken doen voor een gerust gemoed.

Blog

Maand zonder alcohol: de voordelen

Tournée Minérale: klinkt je dat bekend in de oren? Dit initiatief van Stichting tegen Kanker en de DrugLijn heeft als doel om in februari één maand zonder alcohol door het leven te gaan. En dat heeft heel wat meer voordelen dan je zou denken.

Blog

Lekkere en gezonde vieruurtjes

Bij Helan Kinderopvang is ons motto de gezonde reflex. Soms is het verleidelijk om terug te vallen op ongezonde alternatieven, en dat is ook begrijpelijk. Bijvoorbeeld thuiswerk combineren met de zorg voor je kinderen is qua planning niet altijd evident. Maar zie het als een pauze voor jezelf én je kind. Met het bereiden van gezonde snacks sla je ineens twee vliegen in 1 klap.