News

5e onderzoek van VAD naar middelengebruik bij studenten

Studenten worden vaak geassocieerd met overmatig alcohol drinken, roken, het gebruik van cannabis of van andere stimulerende medicatie, maar eigenlijk is dat niet helemaal correct. Het onderzoek ‘In hoge sferen’ van de VAD (Vlaams Expertise Centrum voor Alcohol en andere Drugs) houdt om de vier jaar een bevraging over het middelengebruik onder Nederlandstalige studenten van alle hoger onderwijsinstellingen in Vlaanderen en Brussel. Hoewel er over het algemeen zeker geen dramatisch beeld mag worden opgehangen over hun middelengebruik, wijst een aantal bevindingen op risicoverhogend gedrag bij de studenten.

Hier zijn enkele vaststellingen uit het onderzoek:

Alcohol

64,5 % van de studenten was jonger dan 16 jaar toen ze voor het eerst alcohol dronken. Daarmee blijft alcohol, met voorsprong, het meest geconsumeerde middel onder studenten. De populairste dranken zijn wijn, sterkedrank en lichte bieren.

Studenten die in de voorbije 12 maanden tijdens de lesperiode dronken, consumeerden gemiddeld 9,2 standaardglazen alcohol per week. Daarmee blijven ze onder de VAD-richtlijn voor aanvaardbaar alcoholgebruik van maximum 10 standaardglazen per week.

Roken

De gemiddelde leeftijd waarop studenten begonnen met roken, is ongeveer 16 jaar. 46,6 % van de ondervraagde studenten geeft aan ooit tabak te hebben gerookt of e-sigaretten te hebben gebruikt. 17,9% rookt of dampt op het moment van de bevraging.

Van de rokers geeft 81,8 % aan dagelijks 1 tot en met 10 (e-)sigaretten te roken terwijl 16,6 % aangeeft dagelijks 11 tot en met 20 sigaretten te roken.

Kalmeer- of slaapmedicatie 

Het aandeel studenten dat ooit kalmeer- of slaapmedicatie gebruikte bedraagt 15,8 %. 54,7 % van de studenten was 18 jaar of jonger op het moment dat zij voor het eerst medicatie gebruikten. 27,1 % die ooit deze medicatie namen, geeft aan dit nooit te hebben gedaan in het kader van een medische behandeling, maar ook nooit op oneigenlijke manier.

Cannabis

Van alle illegale drugs blijft Cannabis de meest gebruikte. 44,9 % van alle bevraagde studenten heeft ooit minstens één illegale drug gebruikt. 60,7 % gebruikte cannabis voor hun 18 jaar. Hetzelfde percentage studenten gebruikte geen cannabis tijdens de blok- en examenperiode. Op vrijdag en zaterdag ligt het aandeel dat cannabis gebruikt het hoogst.

Het onderzoek bracht ook nog andere cijfers in kaart. Lees het volledige onderzoek.

Deel dit artikel

Verder lezen

12 oktober
Blog

Gratis webinar: Digitaal bewust opvoeden

Hoe moet je als ouder omgaan met het overdreven GSM-gebruik van je kind/jongere, het continu actief zijn op sociale media of het voortdurende gamen? Wat maakt games en sociale media zo aantrekkelijk? Wat moet je er zelf van kennen, waar moet je op letten en hoe hou je het binnen de perken?

10 oktober
Blog

‘Zie mijn pijn’ maakt mentale pijn zichtbaar met artificiële intelligentie

Psychisch lijden is vaak onzichtbaar en moeilijk onder woorden te brengen. Maar mentale pijn is écht. Via artificiële intelligentie maakte Helan Ziekenfonds de pijn van drie mensen zichtbaar én bespreekbaar.

25 april
Blog

Vluchtelingen uit Oekraïne helpen? Helan helpt graag mee

Help jij vluchtelingen uit Oekraïne om wegwijs te raken na aankomst in België? Je staat er niet alleen voor! Weet dat je ook op Helan kan rekenen.

04 januari
Blog

Op een gezond nieuw jaar

2021 was best een pittig jaar, ook voor onze dienst Helan Kinderopvang. Begin 2021 bundelden we de krachten tussen de voormalige Partena en OZ-kinderdagverblijven tot een kinderopvangdienst met 51 kinderdagverblijven, actief in 4 Vlaamse provincies en Brussel.