News

moveUP, de medische app die vanaf nu terugbetaald wordt

moveUP, de medische app voor thuisrevalidatie wordt de eerste app ooit in ons land die vergoed wordt door het RIZIV, dankzij de M3-erkenning van de overheid.

moveUP is een medische app voor patiënten die bepaalde ingrepen hebben ondergaan, zoals een vermageringsingreep of een knie- of heupoperatie, en die nood hebben aan begeleiding of revalidatie op maat en dat op afstand wensen te doen.

Heb je een knie- of heupoperatie ondergaan? Dan kan het gebruik van de app terugbetaald worden door het RIZIV. Via de app krijgen patiënten dagelijks gepersonaliseerde activiteiten en oefeningen. Er wordt ook informatie gedeeld met de zorgverleners en er worden controles uitgevoerd via foto’s en video’s.

Ook het medicatiegebruik wordt opgevolgd en patiënten worden persoonlijk begeleid door hun kinesitherapeut en chirurg. Dankzij de app kan de specialist aan de hand van bepaalde algoritmes beter inschatten welke oefeningen en medicatie er nodig zijn en kan het herstel nauwkeurig opgevolgd worden. Op die manier kunnen ook complicaties sneller ontdekt en behandeld worden.

Terugbetaling door het RIZIV

Sinds vorig jaar heeft ons land een systeem dat de terugbetaling van medische apps door de ziekteverzekering mogelijk moet maken en krijgen apps een volwaardige rol in onze zorg. Met de M3-erkenning die moveUP heeft gekregen, is een gezondheidseconomische meerwaarde erkend, waardoor de start-up in aanmerking komt voor een terugbetaling bij gebruik. 

Met deze nieuwe stap bevestigt België zijn internationale voortrekkersrol op het vlak van ‘m-health’. Ons land was één van de eerste landen in Europa dat een officieel kader voor de vergoeding van medische apps uitwerkte, samen met Duitsland en Frankrijk. In Duitsland vergoedt de overheid vandaag al 31 medische apps als onderdeel van een zorgtraject.

Meer info

Deel dit artikel

Verder lezen

12 oktober
Blog

Gratis webinar: Digitaal bewust opvoeden

Hoe moet je als ouder omgaan met het overdreven GSM-gebruik van je kind/jongere, het continu actief zijn op sociale media of het voortdurende gamen? Wat maakt games en sociale media zo aantrekkelijk? Wat moet je er zelf van kennen, waar moet je op letten en hoe hou je het binnen de perken?

10 oktober
Blog

‘Zie mijn pijn’ maakt mentale pijn zichtbaar met artificiële intelligentie

Psychisch lijden is vaak onzichtbaar en moeilijk onder woorden te brengen. Maar mentale pijn is écht. Via artificiële intelligentie maakte Helan Ziekenfonds de pijn van drie mensen zichtbaar én bespreekbaar.

25 april
Blog

Vluchtelingen uit Oekraïne helpen? Helan helpt graag mee

Help jij vluchtelingen uit Oekraïne om wegwijs te raken na aankomst in België? Je staat er niet alleen voor! Weet dat je ook op Helan kan rekenen.

04 januari
Blog

Op een gezond nieuw jaar

2021 was best een pittig jaar, ook voor onze dienst Helan Kinderopvang. Begin 2021 bundelden we de krachten tussen de voormalige Partena en OZ-kinderdagverblijven tot een kinderopvangdienst met 51 kinderdagverblijven, actief in 4 Vlaamse provincies en Brussel.