Blog

7 vragen over jouw medicatie

Ben je 75 jaar of ouder en neem je meerdere medicijnen? Bespreek je medicatie en eventuele bezorgdheden dan regelmatig met je arts of huisapotheek. Wij delen alvast 7 vragen die je kan stellen over jouw geneesmiddelengebruik.

1. Wat is dat juist, polymedicatie?

We spreken van ‘polymedicatie’ wanneer je 5 of meer geneesmiddelen per dag gebruikt.

2. Ik neem meer dan 5 geneesmiddelen per dag, is dit een probleem?

Ouder worden betekent soms jammer genoeg dat je een of meerdere aandoeningen krijgt. Hierdoor moet je vaak meerdere geneesmiddelen nemen. Als je jouw medicatie juist gebruikt, helpen ze ziekten te voorkomen en verminderen de symptomen. Het gebruik van meerdere geneesmiddelen verdient echter de nodige aandacht: het is belangrijk regelmatig je geneesmiddelengebruik te overlopen en na te gaan of ze nog allemaal nodig en doeltreffend zijn, en of ze correct worden gebruikt. Zo niet, zijn er een paar risico's aan verbonden.

3. Waarom is het belangrijk om met mijn arts en/of apotheker te praten over het gebruik van mijn geneesmiddelen?

Het is belangrijk dat je jouw medicijnen kent. Als je weet waarvoor ze dienen, is het gemakkelijker om ze correct te gebruiken. Ook je gezondheidstoestand kan in de loop van de tijd veranderen. Daarom is het aangewezen om het gebruik van jouw geneesmiddelen regelmatig met je arts of apotheker te bespreken. Zodat zij kunnen nagaan of alle geneesmiddelen nog nodig zijn. Zo kunnen ze onderbehandeling, overbehandeling of verkeerd gebruik voorkomen.

4. Ik heb vragen over mijn behandeling. Wat moet ik doen?

Merk je dat er hinderlijke bijwerkingen optreden (verwardheid, droge mond, slaperigheid, bloedingen)?  Ondervindt je moeilijkheden bij het innemen van jouw geneesmiddelen (te grote tabletten, kleur of verpakking die veranderd is)? Vergeet je regelmatig jouw medicatie in te nemen of ben je begonnen met het nemen van andere geneesmiddelen naast je huidige behandeling? Merken jij of je vrienden of familie veranderingen op in jouw gezondheidstoestand? Contacteer dan je arts en apotheker en vertel hem of haar over alle veranderingen die je ziet of voelt. Ze kunnen je informeren of adviseren over het innemen van jouw medicatie, over mogelijke interacties of over de vorm van jouw medicatie, en ze kunnen de nodige hulpmiddelen aanbieden.

5. Ik vind het moeilijk om mijn medicijnen regelmatig en gemakkelijk in te nemen. Zijn er oplossingen?

Er bestaan hulpmiddelen om je geneesmiddelen regelmatig in te nemen:

  • Het medicatieschema opgesteld door je arts of apotheker. Dit document is een overzicht van de geneesmiddelen die je gebruikt en bevat praktische informatie over hoe en wanneer je ze moet innemen.
  • De pillendoos of medicijndoos. Dit is een doos met verschillende vakjes waarin je de geneesmiddelen die je moet nemen, kan rangschikken volgens het ogenblik van de dag waarop je ze moet innemen. Als je moeite hebt om de pillendoos correct te vullen, aarzel dan niet om hulp te vragen.
  • De ‘individuele medicatievoorbereiding’ kan worden aangevraagd bij je apotheker. De geneesmiddelen die je moet innemen worden daarbij verpakt per tijdstip van inname (bijvoorbeeld ‘s ochtends, ‘s middags, ‘s avonds en voor het slapengaan).
  • Een alarm- of ‘herinneringssysteem’, of vragen aan familieleden om je eraan te herinneren dat je jouw geneesmiddelen moet innemen.
  • Er zijn ook praktische hulpmiddelen, bijvoorbeeld om flesjes te openen of om tabletten uit hun verpakking te halen.
     

6. Welke informatie is nuttig om met mijn arts of apotheker te delen?

Het is heel belangrijk dat je alle informatie over je medicatiegebruik deelt met je arts of apotheker. Gebruik je voedingssupplementen of andere zelfmedicatie (vitamines of andere)? Heb je recent jouw behandeling stopgezet of gewijzigd? Heb je nieuwe symptomen of treden er plots onverwachte effecten op? Vermeld ook andere informatie over jouw persoonlijke situatie die een invloed kan hebben op de opvolging van je behandeling: recent overlijden van je partner, problemen met het begrijpen van schriftelijke informatie, recente ziekenhuisopname, valincidenten, ongewild urineverlies, geheugen- of evenwichtsproblemen... Je kan al je vragen vooraf opschrijven, zodat je ze niet vergeet.

7. Welke diensten kunnen mij helpen bij de inname van mijn geneesmiddelen?

Of je nu bij je huisarts of je (huis)apotheek terecht wil, er zijn een aantal oplossingen om je te helpen bij de inname van je medicatie.

Deel dit artikel

Verder lezen

Blog

Polymedicatie bij ouderen

Polyfarmacie is het dagelijks innemen van 5 of meer verschillende geneesmiddelen gedurende een langere periode. En dat is niet altijd zonder risico. Leer er hier meer over.

24 november
Blog

Gebruik antibiotica verstandig

België behoort tot de koplopers op het gebied van antibioticaconsumptie in Europa. Antibiotica zijn noodzakelijk, maar overmatig gebruik ervan leidt tot het ontstaan van gevaarlijke multiresistente bacteriën.

28 maart
Blog

Geen toeslag meer bij apothekers van wacht

Moet je ’s avonds of in het weekend nog naar de apotheker van wacht met een voorschrift? Dat betaal je daar binnenkort geen toeslag meer voor. In de plaats komt er een permanentievergoeding voor apothekers van wacht.

Blog

Is jouw huisapotheek in orde?

Verstandig omspringen met geneesmiddelen impliceert ook een goed beheer van je huisapotheek. We sommen enkele aandachtspunten op!