Sociale en fiscale tegemoetkomingen

Vind je in het kluwen van sociale tegemoetkomingen moeilijk je weg? Geen nood. Onze Dienst Maatschappelijk Werk bekijkt samen met jou op welke tegemoetkomingen je recht hebt en helpt je indien nodig bij je aanvraag.

Tegemoetkomingen via de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid

De inkomensvervangende tegemoetkoming is bedoeld om het inkomen, dat je door je handicap niet kan verdienen, (deels) te compenseren. Neem contact op met de dienst maatschappelijk werk voor meer informatie of lees de informatie na op de website van de overheid.

De integratietegemoetkoming is een tegemoetkoming bedoeld als compensatie voor de bijkomende kosten die je als persoon met een handicap hebt om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven. Neem contact op met de dienst maatschappelijk werk voor meer informatie of bekijk de website van de overheid.

Sociale en fiscale voordelen via de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Onder bepaalde voorwaarden kan je recht hebben op een parkeerkaart. Je kan de kaart eenvoudig online aanvragen via www.handicap.belgium.be of neem contact met ons op voor hulp bij de aanvraag. 

Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor elektriciteit en gas. Je kan er recht op hebben indien je bepaalde tegemoetkomingen of uitkeringen geniet. Of je hierop recht hebt, kan je nagaan op de website van de Vlaamse Overheid.

Een persoon met een handicap kan zich met een 'Kaart Kosteloze Begeleider' gratis laten begeleiden door een persoon naar keuze. De kaart kan gebruikt worden voor tussen twee Belgische stations of stopplaatsen en is ook geldig op de regionale vervoersnetten van de MIVB, TEC en De Lijn.

Tegemoetkomingen via de Vlaamse sociale bescherming

Als zwaar zorgbehoevende kom je misschien in aanmerking voor een zorgbudget. Dat is een maandelijkse tegemoetkoming van 130 euro voor niet-medische kosten, zoals ondersteunende diensten of een vergoeding voor je mantelzorger.

Personen met een handicap die hulpbehoevend zijn en ouder dan 65 jaar, kunnen in aanmerking komen voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. De maandelijkse premie wordt bepaald op basis van hun zorgnood en inkomen.

Heb je een erkende handicap en een vastgestelde ondersteuningsnood? Dan kom je misschien in aanmerking voor het zorgbudget voor mensen met een handicap. Met die maandelijkse tegemoetkoming van 300 euro kan je bijvoorbeeld hulp aan huis, begeleiding of dagopvang betalen.

Heb je door een chronische ziekte, ouderdom of een beperking hulp nodig om je te verplaatsen? Dan kan je via de Vlaamse sociale bescherming (VSB) een permanent mobiliteitshulpmiddel aanvragen. De factuur gaat dan rechtstreeks naar de zorgkas.

Met een voorschrift van jouw behandelende arts vraag je via jouw erkende bandagist (een verstrekker van mobiliteitshulpmiddelen) de financiering van mobiliteitshulpmiddelen aan. 

Woon je niet in Vlaanderen en wens je een mobiliteitshulpmiddel, dan vraag je via jouw bandagist een tussenkomst aan bij Iriscare (Brussels hoofdstedelijke gewest) en AVIQ (Waals gewest).

Overige premies

De wettelijke ziekteverzekering voorziet een forfait voor een incontinentie. De adviserende arts bekijkt of je aan de voorwaarden voldoet en verleent je een medisch akkoord. Dat geeft je recht op deze extra financiële steun.

Patiënten die palliatief verzorgd worden in hun thuisomgeving, kunnen een palliatief forfait krijgen voor het bekostigen van geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen. Hiervoor is een medisch akkoord nodig.

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) voorziet een forfait voor chronisch zieken die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Indien je aan de voorwaarden voldoet, kent het ziekenfonds automatisch het forfait toe. Contacteer onze diensten voor meer informatie.

Naast de kinderbijslag en het groeipakket, hebben bepaalde gezinnen recht op een verhoogde kinderbijslag. Contacteer de uitbetaler van je kinderbijslag, zoals bijvoorbeeld MyFamily, voor meer informatie. ​​​​​​

Sociale en fiscale tegemoetkomingen

Goed om te weten

Welke sociale tegemoetkomingen zijn er? Neem een kijkje op www.rechtenverkenner.be. Deze website van de Vlaamse overheid geeft je een overzicht van de sociale rechten van de verschillende overheden.

Helan Zorgkas

Elk jaar krijg je een uitnodiging om de zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming te betalen. Zo help je een zorgbudget te voorzien voor ouderen of mensen die extra zorg nodig hebben.

Thuiszorg nodig?

Verzorgende, administratieve en huishoudelijke hulp door professionele verzorgenden voor jou en je omgeving. Voor een korte of langdurige periode.

Helan Zorgwinkel

Of je nu op zoek bent naar artikelen waar je gezond en fit mee blijft of een rolstoel om te revalideren, op Helan Zorgwinkel vind je medisch- en gezondheidsmateriaal van hoogwaardige kwaliteit.

Ziekenhuisopname

Naar het ziekenhuis? Ontdek wat je voor, tijdens en na je opname moet regelen.