Thuiszorgcoördinatie via multidisciplinair overleg

Als verschillende hulpverleners en diensten aan huis komen, raakt het overzicht soms zoek. Het multidisciplinair overleg van Helan brengt de complexe thuiszorgsituatie duidelijk in kaart. Wie doet wat en wanneer? Coördinatie van de thuiszorg maakt een vlottere en efficiëntere planning mogelijk, met uiteindelijk meer comfort voor de zorgbehoevende.

Waarmee kunnen we jou helpen?

Thuiszorg organiseren is niet altijd gemakkelijk. Binnen ons multidisciplinair overleg zitten alle betrokkenen samen aan tafel om de huidige situatie in kaart te brengen en te kijken waar het eventueel beter kan. In samenwerking met i-mens.

 • Met alle betrokken partijen worden concrete afspraken gemaakt en in een verslag gegoten. Zo weet iedereen wie aan huis komt voor welke hulpverlening en kan alles beter op elkaar en op de zorgnoden afgestemd worden.
 • Als de situatie verandert, kan een nieuw overleg ingepland worden.
 • Elke betrokken partij kan het thuiszorgoverleg aanvragen bij onze sociale dienst.
Thuiszorgcoördinatie

Goed om te weten

Zorgt een partner, een familielid of een buur voor jouw administratie? Of ben je zorgbehoevend en regelt een mantelzorger alles voor jou? Laat jouw mantelzorger zichzelf registreren als jouw contactpersoon. Zo geraken we snel vooruit bij vragen over je dossier.

Vraag thuiszorgcoördinatie aan

Een multidisciplinair team dat zich samen over je thuiszorg buigt? Je vraagt het eenvoudig aan.

Contacteer ons via het contactformulier.

Vul het contactformulier in en duid aan 'Dienst Maatschappelijk Werk'. Laat ons weten dat je een multidisciplinair overleg wenst. Vermeld alvast deze gegevens:

 • naam en contactgegevens van de aanvrager
 • naam, adres en rijksregisternummer van de zorgbehoevende
 • naam en telefoonnummer van de huisarts
 • naam en telefoonnummer van de al aanwezige hulp (poetshulp, thuisverpleging, gezinshulp, ...) en de frequentie per week
 • naam en telefoonnummer van de familie en mantelzorgers die aanwezig wensen te zijn
 • naam en telefoonnummer van andere personen die je wenst uit te nodigen
 • de reden van je aanvraag en een situatieschets
 • jouw verwachtingen van het multidisciplinaire team

Onze maatschappelijk werker dient de aanvraag voor een thuiszorgoverleg via een multidisciplinair team in bij i-mens.

I-mens staat in voor de praktische organisatie ervan. Ze verwerken je aanvraag en gegevens en schieten in actie om iedereen samen rond de tafel te krijgen.

I-mens laat je weten wanneer het multidisciplinair team rond de tafel zit. Ook jij bent uiteraard welkom op deze bijeenkomst. Samen met jou zetten ze de thuiszorgplanning op punt.

thuis wonen

Blijf langer zelfstandig thuis wonen

Minder risico op vallen? Jezelf slim en veilig organiseren bij jou thuis? We delen tips van onze ergotherapeuten. Zo kan je stap voor stap werken aan een nog veiligere thuis. 

Ontdek alle tips

Thuiszorg nodig?

Verzorgende, administratieve en huishoudelijke hulp door professionele verzorgenden voor jou en je omgeving. Voor een korte of langdurige periode.

Thuisverpleging

Professionele hulp van verpleegkundigen voor medische verzorging bij je thuis, voor korte of lange tijd.

Personenalarm

Een extra veiligheid om zo lang mogelijk thuis te wonen, met de alarmcentrale op amper 1 druk op de knop van je verwijderd.

Zorgwinkel

Of je nu op zoek bent naar artikelen waar je gezond en fit mee blijft of een rolstoel om te revalideren, op Helan Zorgwinkel vind je medisch- en gezondheidsmateriaal van hoogwaardige kwaliteit.