Re-integratietraject

Ben je arbeidsongeschikt en wil je opnieuw aan het werk, dan kan je instappen in een re-integratietraject. Hierdoor kan je terugkeren naar de arbeidsmarkt via een geleidelijke werkhervatting, een aangepaste of andere job, of een beroepsherscholing.

Hoe start een re-integratietraject?

Initiatief voor de opstart

Het initiatief om een re-integratietraject effectief op te starten kan komen van:

  • de adviserende arts van het ziekenfonds als je arbeidsongeschiktheid erkend is en een aangepast plan kan helpen om opnieuw aan de slag te gaan
  • jezelf, zonder tussenkomst van de adviserende arts en ongeacht hoe lang je al arbeidsongeschikt bent
  • je behandelende arts, met jouw toestemming
  • je werkgever, op voorwaarde dat je minstens 4 maanden arbeidsongeschikt bent

Als werknemer met een arbeidsovereenkomst verloopt het re-integratietraject voornamelijk via de arbeidsgeneesheer. Die onderzoekt de mogelijkheden om geleidelijk terug te keren naar de vroegere functie, of voor (tijdelijk of definitief) aangepast of ander werk.

De arbeidsgeneesheer werkt hiervoor nauw samen met jou, de adviserende arts en je behandelende arts.

Opstellen van het re-integratieplan

Je werkgever zal een re-integratieplan uitwerken met concrete voorstellen, dat jij moet goedkeuren alvorens het kan starten. Zo kan je terug aan de slag via een geleidelijke werkhervatting, een aangepaste of andere job, of een beroepsherscholing.

Is een terugkeer naar de vroegere werkplek geen optie? Dan kan de adviserende arts samen met jou en je behandelende geneesheer de mogelijkheden bekijken om terug te keren naar de arbeidsmarkt, eventueel via een herscholing of een beroepsopleiding.

Is je uitkeringsdossier volledig? 

Wil je weten of alles in orde is voor de uitbetaling van je ziekte-uitkering? Bekijk het in Mijn Helan. Volg er de status van je dossier en zie meteen of er een uitkering werd gestort. 

Praktische vragen en antwoorden

Ben je arbeidsongeschikt, maar wil je deeltijds een activiteit hervatten? Vraag daarvoor de officiële toestemming van het ziekenfonds.

Lees meer

Duurt je arbeidsongeschiktheid langer dan op je getuigschrift vermeld stond? Of ben je weer gaan werken en word je opnieuw arbeidsongeschikt? Ook bij verlenging of herval moet je je arbeidsongeschiktheid opnieuw tijdig aangeven.