Terug-naar-het-werktraject

Ben je ziek of heb je een ongeval gehad? Je bent al een tijdje arbeidsongeschikt, maar wil nu graag terug (deeltijds) gaan werken? Dat kan perfect. En je hoeft dit niet alleen te doen: sinds 1/2022 zijn er bij je ziekenfonds ‘Terug-naar-het-werkcoördinatoren’ die je kunnen helpen de nodige stappen te ondernemen in je traject.

Belangrijk! Hervat je het werk opnieuw deeltijds, vergeet dan zeker niet om voorafgaand aan jouw deeltijdse werkhervatting aan te vragen bij Helan Ziekenfonds, ook als je beroep doet op een Terug-naar-het-werkcoördinator. Lees wat je hiervoor moet doen als loontrekkende, werkloze of zelfstandige.

Wat doet een Terug-naar-het-werkcoördinator?

De functie Terug-naar-het-werkcoördinator, is nieuw. Dat betekent dat wij als ziekenfonds, in samenwerking met verschillende gezondheidsactoren, volop aan het uitzoeken zijn hoe we de job het beste kunnen invullen. De coördinator zal nauw samenwerken met de multidisciplinaire teams in de medische kabinetten. 

Waarmee kunnen zij je helpen?

Terug-naar-het-werkcoördinatoren zijn er om jou te begeleiden in je terugkeer naar de arbeidsmarkt, na een periode van arbeidsongeschiktheid. Dit kan dankzij aangepast werk, ander werk of een opleiding. Ze doen voor de uitoefening van hun taken een beroep op een intern multidisciplinair team en een extern netwerk, zoals de dienst voor preventie en bescherming op het werk, de werkgever, vakbonden of loopbaanbegeleiding. Iedere aanvraag tot traject wordt met de adviserende arts besproken. De coördinatoren zijn verplicht om het certificaat te behalen bij het RIZIV.

Wie kan een traject starten?

Enkel werknemers of werklozen die arbeidsongeschikt zijn, kunnen vrijwillig in het traject stappen. Een Terug-naar-het-werkcoördinator gaat dan samen met de adviserende arts van je ziekenfonds na of en op welke manier je terug kan naar de arbeidsmarkt. 

Als werknemer of werkloze kan het je het traject starten als:

  • je arbeidsongeschiktheid erkend is.
  • je nog voldoende fysieke en psychische vermogens en vaardigheden hebt die de terugkeer naar de arbeidsmarkt mogelijk maken. 

Laat jouw gezondheid geen re-integratie toe, dan start er geen traject.

Het initiatief om een re-integratietraject effectief op te starten kan komen van de adviserende arts van het ziekenfonds of van jezelf.

Is je dossier in orde?

Wil je weten of alles in orde is voor de uitbetaling van je ziekte-uitkering? Bekijk het in Mijn Helan. Volg er de status van je dossier en zie meteen of er een uitkering werd gestort. 

Op initiatief van de adviserende arts

Na een medisch onderzoek verwijst de adviserende arts je eventueel door naar een Terug-naar-het-werkcoördinator voor een eerste contactmoment.

Je vult een vragenlijst in.

Tien weken na de aanvang van jouw arbeidsongeschiktheid vraagt de adviserende arts je om een medische vragenlijst in te vullen. Die bezorg je binnen de twee weken terug aan de adviserende arts.

In de vierde maand van arbeidsongeschiktheid maakt de adviserende arts via jouw medisch dossier en de ingevulde vragenlijst een eerste inschatting van wat je (rest)capaciteiten zijn. Op basis hiervan zal de adviserende arts je al dan niet doorverwijzen naar de terug-naar-werkcoördinator voor een eerste contactmoment.

Binnen één maand nadat je ons de ingevulde vragenlijst hebt bezorgd, organiseert de terug-naar-werkcoördinator een eerste contactmoment met jou. Hij of zij licht zijn rol bij de begeleiding en opvolging van het traject toe en bekijkt samen met jou de eerste stap van het traject.

Als je verbonden bent door een arbeidsovereenkomst, verwijst de terug-naar-werkcoördinator je tijdens het eerste contactmoment - met jouw instemming en met de nodige ondersteuning - naar de preventieadviseur-arbeidsarts met het oog op de aanvraag tot een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting of de opstart van een re-integratietraject bij jouw werkgever.

Of jij neemt zelf het initiatief

In dit geval neem je zelf contact op met de Terug-naar-het-werkcoördinator van Helan Ziekenfonds om een eerste contactmoment te organiseren.

Indien nodig ontvang je een vragenlijst die je binnen twee weken ingevuld moet terugbezorgen aan de adviserende arts.

Binnen één maand nadat je Helan de ingevulde vragenlijst hebt bezorgd, organiseert de Terug-naar-het-werkcoördinator een eerste contactmoment met jou. Hij of zij licht zijn rol bij de begeleiding en opvolging van het traject toe en bekijkt samen met jou de eerste stap van het traject.

Heb je een arbeidsovereenkomst?
Met jouw instemming zal de Terug-naar-het-werkcoördinator je tijdens het eerste contactmoment doorverwijzen naar de preventieadviseur-arbeidsarts. met het oog op de aanvraag tot een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting of de opstart van een re-integratietraject bij jouw werkgever. De Terug-naar-het-werkcoördinator zal je hierbij ondersteunen.

Heb je geen arbeidsovereenkomst of word je niet doorverwezen naar de preventieadviseur-arbeidsarts?
In dit geval vraagt de Terug-naar-het-werkcoördinator aan de adviserende arts de toestemming om een terug-naar-het-werktraject onder zijn coördinatie op te starten.

Als de adviserende arts oordeelt dat je gezondheid het niet toelaat om een traject te starten, zal de coördinator een nieuw contactmoment met jou organiseren binnen de maand na het vorige contactmoment. Hij of zij zal de inschatting van de adviserende arts met jou bespreken en eventueel de doelstelling van het traject aanpassen.

Liever deeltijds je activiteit hervatten?

Ben je arbeidsongeschikt, en wil je deeltijds weer aan de slag? Ook dat kan. Aan een deeltijdse werkhervatting zijn wel bepaalde regels verbonden. Je moet altijd de officiële toestemming van het ziekenfonds vragen voordat je je activiteit hervat.

Praktische vragen en antwoorden

Ben je werknemer en arbeidsongeschikt, en wil je deeltijds weer aan het werk bij je huidige of een andere werkgever? Of wil je graag een opleiding volgen, vrijwilligerswerk doen of nog een andere activiteit? Hier zijn bepaalde regels aan verbonden. Vraag altijd de officiële toestemming van het ziekenfonds.

Lees meer

Duurt je arbeidsongeschiktheid langer dan op je getuigschrift vermeld stond? Of ben je weer gaan werken en word je opnieuw arbeidsongeschikt? Ook bij verlenging of herval moet je je arbeidsongeschiktheid opnieuw tijdig aangeven.