Terug-naar-werktraject

Je bent al een tijdje arbeidsongeschikt en wil graag het werk terug (deeltijds) hervatten. Je kan dit zelf bespreken met je arts en aanvragen bij het ziekenfonds. Maar je hoeft dit niet alleen te doen. Helan begeleidt je hierbij aan de hand van een terug-naar-werktraject.

Wat is een terug-naar-werktraject?

Een terug-naar-werktraject is een vrijwillig traject waarbij Helan je begeleidt van een periode arbeidsongeschiktheid naar je terugkeer op de arbeidsmarkt. De ondersteuning wordt gegeven door een terug-naar-werkcoördinator en kan gaan van aangepast werk, het volgen van een opleiding tot het zoeken van ander werk.

Wil je terug deeltijds aan de slag en heb je hiervoor geen extra begeleiding of ondersteuning nodig van een terug-naar-werk-coördinator? Dat kan ook! Vraag je deeltijdse werkhervatting zelf aan bij het ziekenfonds, het opstarten van een terug-naar-werktraject is niet nodig.

Wat doet een terug-naar-werkcoördinator?

Terug-naar-werkcoördinatoren zijn er om jou te begeleiden in je terugkeer naar de arbeidsmarkt, na een periode van arbeidsongeschiktheid. Dit kan dankzij aangepast werk, ander werk of een opleiding. De coördinatoren behaalden een certificaat bij het RIZIV en werken niet alleen. Ze doen beroep op een netwerk aan specialisten die kunnen helpen bij het traject. Denk maar aan een samenwerking tussen de adviserend arts, behandelend arts, dienst voor preventie op het werk, de werkgever of loopbaanbegeleiding.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor een terug-naar-werktraject, dien je aan twee voorwaarden te voldoen:

  • Je bent werknemer, werkloze of zelfstandige en je arbeidsongeschiktheid is erkend
  • Jouw gezondheid laat zowel fysiek als psychisch een terugkeer naar de arbeidsmarkt toe. Laat jouw gezondheid geen re-integratie toe, dan start er geen traject.

Wie kan een traject starten?

Het initiatief om een terug-naar-werktraject op te starten kan komen van de adviserende arts van het ziekenfonds of van jezelf. Het verloop van het traject verschilt afhankelijk van wie het traject heeft opgestart.

Belangrijk om te weten: Hervat je het werk opnieuw deeltijds (met of zonder begeleiding van een terug-naar-werkcoördinator), vergeet dan zeker niet om voorafgaand aan jouw deeltijdse werkhervatting aan te vragen bij Helan Ziekenfonds. 

Op initiatief van de adviserende arts

De adviserende arts kan je doorverwijzen naar een terug-naar-werkcoördinator voor een eerste contactmoment.

Je vult een vragenlijst in.

Tien weken na de aanvang van jouw arbeidsongeschiktheid vraagt de adviserende arts je om een medische vragenlijst in te vullen. Die bezorg je binnen de twee weken terug aan de adviserende arts.

Heb je hulp nodig bij het invullen van de vragenlijst, dan kan je terecht bij je ziekenfonds (of bij de terug-naar-werkcoördinator).

In de vierde maand van arbeidsongeschiktheid maakt de adviserende arts via jouw medisch dossier en de ingevulde vragenlijst een eerste inschatting van jouw mogelijkheden om terug te keren naar de werkvloer.

Op basis hiervan zal de adviserende arts je al dan niet doorverwijzen naar de terug-naar-werkcoördinator voor een eerste contactmoment.

Binnen één maand na het advies van de adviserende arts, organiseert de terug-naar-werkcoördinator een eerste contactmoment met jou. Hij of zij licht zijn rol bij de begeleiding en opvolging van het traject toe en bekijkt samen met jou de eerste stap van het traject.

Als je verbonden bent door een arbeidsovereenkomst, verwijst de terug-naar-werkcoördinator je tijdens het eerste contactmoment - met jouw instemming en met de nodige ondersteuning - naar de preventieadviseur-arbeidsarts met het oog op de aanvraag tot een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting of de opstart van een re-integratietraject bij jouw werkgever.

Op eigen initiatief

In dit geval neem je zelf contact op met de terug-naar-werkcoördinator van Helan Ziekenfonds om een eerste contactmoment te organiseren.

Vraag een contactmoment aan met een terug-naar-werkcoördinator.
  • Dat kan eenvoudig digitaal via dit contactformulier.
  • Of bel T. 02 422 44 92 en laat je naam en telefoonnummer achter op de voicemail. Een terug-naar-werk coördinator belt jou dan terug.

Indien nodig ontvang je een vragenlijst die je binnen twee weken ingevuld moet terugbezorgen aan de adviserende arts.

Binnen één maand nadat je Helan de ingevulde vragenlijst hebt bezorgd, organiseert de terug-naar-werkcoördinator een eerste contactmoment met jou. Hij of zij licht zijn rol bij de begeleiding en opvolging van het traject toe en bekijkt samen met jou de eerste stap van het traject.

Heb je een arbeidsovereenkomst?
Met jouw instemming zal de terug-naar-werkcoördinator je tijdens het eerste contactmoment doorverwijzen naar de preventieadviseur-arbeidsarts. met het oog op de aanvraag tot een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting of de opstart van een re-integratietraject bij jouw werkgever. De terug-naar-werkcoördinator zal je hierbij ondersteunen.

Heb je geen arbeidsovereenkomst of word je niet doorverwezen naar de preventieadviseur-arbeidsarts?
In dit geval vraagt de terug-naar-werkcoördinator aan de adviserende arts de toestemming om een terug-naar-werktraject onder zijn coördinatie op te starten.

Als de adviserende arts oordeelt dat je gezondheid het niet toelaat om een traject te starten, zal de coördinator een nieuw contactmoment met jou organiseren binnen de maand na het vorige contactmoment. Hij of zij zal de inschatting van de adviserende arts met jou bespreken en eventueel de doelstelling van het traject aanpassen.

Is een terugkeer naar werk ook mogelijk zonder terug-naar-werkcoördinator?

Absoluut! Je kan het werk hervatten onder begeleiding (via een terug-naar-werktraject) ofwel zonder begeleiding. In beide gevallen dien je de toestemming van het ziekenfonds aan te vragen voordat je je activiteit hervat.