Forfait voor hulp van derden

Ben je arbeidsongeschikt en heb je hulp nodig van anderen? Dan heb je misschien recht op het forfait 'hulp van derden'. Dit is een extra bedrag bovenop je gewone uitkering.

Wat is het forfait hulp van derden?

Ben je arbeidsongeschikt en ervaar je moeilijkheden bij het uitvoeren van de gewone dagelijkse handelingen? Heb je hulp nodig van anderen? Dan heb je misschien recht op het forfait 'hulp van derden'. Dit is een forfaitair bedrag bovenop je gewone uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Bekijk hoeveel je vergoeding bedraagt op de website van het RIZIV.

Volg je dossier op

Via Mijn Helan volg je de betalingen van je uitkering op.

Hoe vraag je hulp van derden aan?

Vraag hulp van derden aan bij je ziekenfonds.

Je kan 'hulp van derden' aanvragen door contact op te nemen met onze Dienst Maatschappelijk Werk. Voorwaarde is dat je minstens 3 maand AO bent of zal zijn. Aanvragen kan vóór je 4e maand arbeidsongeschiktheid gebeuren maar de uitkering kan pas vanaf de 4e maand gebeuren.

De Dienst Maatschappelijk Werk evalueert je afhankelijkheidsgraad op basis van 6 activiteiten.

 • zich verplaatsen
 • eten en eigen maaltijden klaarmaken
 • zich verzorgen en aankleden
 • de woning onderhouden
 • communiceren of sociale contacten onderhouden
 • zich bewust zijn van gevaar en in staat zijn om gevaar te vermijden

Op basis van dit verslag neemt de adviserende arts een beslissing.

Je krijgt per brief bericht of je aanvraag goedgekeurd of geweigerd is.

Wie komt in aanmerking voor hulp van derden?

Om in aanmerking te komen, moet je minstens 3 maanden arbeidsongeschikt zijn. Vanaf de 4de maand kan je een aanvraag doen bij onze Dienst Maatschappelijk Werk (Sociale Dienst). Dit zijn de voorwaarden:

 • Je bent zwaar zorgbehoevend en ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • Je hebt zowel medische als niet-medische hulp nodig om te voorzien in je dagelijkse behoeften zoals koken, eten, je verplaatsen, wassen en aankleden, communiceren, …
 • De hulp die je krijgt, komt vaak van familie, vrienden of vrijwilligers.

Opgelet!
Je ziekenfonds kan hulp van derden weigeren of schorsen:

 • Als je opgenomen bent in een ziekenhuis, rust- of verzorgingstehuis, psychiatrisch verzorgingstehuis of een rustoord voor bejaarden.
 • Als je in voorlopige hechtenis bent of als je vrijheid je werd ontnomen.

 

Wat met je belastingaangifte?

De uitkering ‘hulp van derden’ is geen belastbaar vervangingsinkomen. Je hoeft het dus niet te vermelden op je jaarlijkse belastingaangifte.

Meer over belastingsaangifte

Je uitkeringsdossier opvolgen en beheren via Mijn Helan

 • opstarten van je uitkeringsdossier
 • opvolgen van de betaling van je uitkeringen
 • digitaal bezorgen van documenten voor je uitkeringsdossier
 • aanvragen van vakantie, werkhervatting, vrijwilligerswerk
 • en zoveel meer!

Opvolgen via Mijn Helan