Uitkering arbeidsongeschiktheid en belastingen

Wanneer je arbeidsongeschikt wordt, ontvang je eerst een uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid. Vanaf het tweede jaar ontvang je een invaliditeitsuitkering. Het gaat in beide gevallen om een vervangingsinkomen. De belasting die je verschuldigd bent op je uitkering wordt automatisch verminderd.

Bedrijfsvoorheffing op je uitkering

Helan Ziekenfonds houdt op voorhand de bedrijfsvoorheffing in op je uitkering. De primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering en de invaliditeitsuitkering zijn een vervangingsinkomen. Je moet dit vervangingsinkomen vermelden bij de jaarlijkse belastingaangifte.

  • In het eerste jaar wordt in principe een bedrijfsvoorheffing van 11,11% ingehouden voor werknemers en zelfstandigen, of 10,09% bij werklozen indien er ook bij je werkloosheidsinstelling bedrijfsvoorheffing werd ingehouden.
  • Vanaf het tweede jaar gebeurt er geen bedrijfsvoorheffing voor de belastingen. Toch is de invaliditeitsuitkering niet belastingvrij. De afrekening gebeurt bij de belastingaanslag van het jaar daarop. Via voorafbetalingen vermijd je een hoge belastingfactuur.
  • Op de invaliditeitsuitkering wordt maximum 3,5% afgehouden voor de sector pensioenen (voor werknemers).

Volg je dossier op

Via Mijn Helan volg je de betalingen van je uitkering op.

Invaliditeitsuitkering en belastingen

Vanaf het tweede jaar dat je arbeidsongeschikt bent, krijg je het statuut 'invaliditeit'. Dit heeft niks te maken met een handicap of beperking. Dit geeft gewoon het statuut van je langdurige arbeidsongeschiktheid aan. Het statuut 'invaliditeit' heeft een invloed op je uitkering. Je ontvangt vanaf dan een invaliditeitsuitkering. Je kan ook aanspraak maken op extra premies, zoals de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden en inhaalpremie.

Op de invaliditeitsuitkering wordt op voorhand geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Net als bij andere vervangingsinkomens krijg je automatisch een belastingvermindering.

Inhaalpremie en hulp aan derden 

De inhaalpremie is belastbaar, maar er wordt geen bedrijfsvoorheffing op ingehouden. Je moet het bedrag van de inhaalpremie vermelden bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Het forfait ‘hulp van derden’ is geen belastbare uitkering. Je hoeft het dus niet te vermelden op je jaarlijkse belastingaangifte.

Deeltijdse werkhervatting en belastingen

Ook als je deeltijds terug aan de slag gaat, heeft dit invloed op je belastingen. Op je uitkering wordt nauwelijks of geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Als je zowel een uitkering als een loon ontvangt, krijg je dus een hogere belastingsfactuur.

Verwacht je dat je belastingfactuur hoger dan gewoonlijk zal zijn? Dan raden we je aan om elk kwartaal voorafbetalingen te doen van het geschatte belastingssupplement. Maak hiervoor een schatting van je verschuldigde belastingen met  Tax-Calc. Dit is de anonieme online berekeningsmodule van de overheid. Als je voldoende voorafbetalingen doet, heb je recht op een bonus en betaal je uiteindelijk minder belastingen!

Wil je meer info over voorafbetalingen op je belastingaangifte? Ga naar de website van de Federale Overheidsdienst Financiën. Of neem contact op met jouw regionale belastingsdienst.

Je uitkeringsdossier opvolgen en beheren via Mijn Helan

  • opstarten van je uitkeringsdossier
  • opvolgen van de betaling van je uitkeringen
  • digitaal bezorgen van documenten voor je uitkeringsdossier
  • aanvragen van vakantie, werkhervatting, vrijwilligerswerk
  • en zoveel meer!

Opvolgen via Mijn Helan