Op vakantie of verhuis buitenland

Ben je arbeidsongeschikt? Wil je op vakantie of verhuis je naar het buitenland? Verwittig de adviserende arts van je ziekenfonds minstens 3 weken op voorhand

Waarom je vakantie melden?

Breng je ziekenfonds altijd op de hoogte wanneer je met vakantie gaat. Voor sommige landen heb je uitdrukkelijke toestemming nodig van de adviserende arts van het ziekenfonds. Voor andere landen volstaat het om je vakantie 3 weken voor vertrek te melden.

  • Europese Unie (ook België), Ijsland, Liechtenstein, Zwitserland of Noorwegen: het volstaat om je vakantie uiterlijk 3 weken voor vertrek te melden aan de adviserende arts van het ziekenfonds. Deze verplichting is ook geldig voor een vakantie in België.
  • Andere bestemming: je hebt uitdrukkelijke toestemming van de adviserende arts nodig vooraleer je vertrekt. Om tijdig de toelating te krijgen, doe je een aanvraag uiterlijk 3 weken voor je vertrek. 

Het is ook belangrijk om je vakantie aan te geven voor eventuele controles. Is er een controle gepland en heb je ons tijdig verwittigd van je vakantie? Dan kunnen we je nog voor je vertrek uitnodigen voor een controle. Zo mis je geen onverwachte controle en behoud je het recht op je uitkering. 

  • Vertrek je op vakantie gedurende het eerste jaar arbeidsongeschiktheid en loopt je erkenning van arbeidsongeschiktheid af tijdens je vakantie? Zorg dan dat je een verlenging aangeeft vóóraleer je op vakantie vertrekt. Alleen zo kan je uitkering verder blijven lopen.

Hoe je vakantie melden?

Neem contact op met de adviserende arts van ons ziekenfonds

Meld of vraag toestemming aan de adviserende arts via Mijn Helan. Doe dit 3 weken voor je vertrek. 

Je hoeft geen toelating te vragen aan je werkgever, maar je moet het wel laten weten. Dit geldt enkel als je het huis mag verlaten. Mag je het huis niet verlaten op doktersvoorschrift, dan mag je uiteraard ook niet op vakantie.

Heb je een melding gedaan of de toelating gekregen om op vakantie te vertrekken? Loopt je getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid tot na je vakantie? Dan is alles in orde en kan je met een gerust hart vertrekken. Geniet ervan!

Wat bij verhuis naar buitenland?

Ga je naar het buitenland om er te wonen? Verwittig je ziekenfonds minstens 3 weken op voorhand. Dat kan via het contactformulier.

De regels en procedures om een uitkering voor arbeidsongeschiktheid te krijgen, verschillen naargelang het land waar je gaat wonen. We bekijken elke situatie afzonderlijk, en geven je een antwoord op jouw specifieke vraag.

Je uitkeringsdossier opvolgen en beheren via Mijn Helan

  • opstarten van je uitkeringsdossier
  • opvolgen van de betaling van je uitkeringen
  • digitaal bezorgen van documenten voor je uitkeringsdossier
  • aanvragen van vakantie, werkhervatting, vrijwilligerswerk
  • en zoveel meer!

Opvolgen via Mijn Helan

Helan Onafhankelijk ziekenfonds is verzekeringsagent (n° CDZ 5006c) voor ‘MLOZ Insurance’, de VMOB van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, (RPR Brussel, 422.189.629, erkend onder nr. CDZ 750/01 voor de takken 2 en 18). Bekijk de infofiche en de algemene voorwaarden. Het Belgische recht is van toepassing op het verzekeringscontract. De looptijd van het contract is levenslang. Bij klachten contacteer je de klachtendienst van Helan Onafhankelijk ziekenfonds of de Ombudsman van de Verzekeringen. Voor meer informatie over de aansluiting bij dit/deze product(en) kun je terecht bij Helan Onafhankelijk ziekenfonds. Helan Onafhankelijk ziekenfonds, Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk, 0411.696.011, RPR Antwerpen, www.helan.be.